trening za trenere-ice

PROGRAM TRENING ZATRENER/ICE
IZ NENASILNE RAZRADE KONFLIKATA

Program Trening za trenere-ice je razvijan usled potrebe za izgradnjom kapaciteta za rad u polju treninga/neformalnog obrazovanja.

Sprovedeno je 5 programa (1998-1999, 2000, 2001, 2002-2003, 2003-2004). Prva tri su se satojala iz pet  faza, realizovanih tokom perioda od šest meseci. Nakon sakupljenih iskustava i temeljne evaluacije, koncept je proširen dodavanjem još tri faze koje su obuhvatala praktično sprovođenje razvijenih akcionih ideja.