Godišnji izvještaj 1997 – 1998

CENTAR ZA NENASILNU AKCIJU

 

Godisnji izvestaj

septembar 1997 – avgust 1998

 

 

 

 

Centar za nenasilnu akciju – CNA je projekat ured organizacije The Center for Education and Networking in Nonviolent Action – KURVE Wustrow, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Projekat je poceo u  septembru 1997. Glavni ciljevi projekta su treninzi iz nenasilne razrade konflikata, umrezavanje i savetovanje u cilju podrske i pobudjivanja lokalnih trenerskih struktura u BiH. Trenutno CNA ima jednog volontera kao trenera i koordinatora projekta. CNA je registrovana NVO (NGO) u BiH, kao ogranak KURVE Wustrow.

 

 

 

Sadrzaj:

 

1. Uvod

2. Glavne aktivnosti

2.1. Prvi kvartal

2.2. Drugi kvartal

2.3. Treci kvartal

2.4. Cetvrti kvartal

3. Saradnja

4. Ciljevi

5. Strategija

6. Perspektive

7. Teskoce

8. Politicka dimenzija rada CNA

9. Evaluacija, rezime

10. Plan rada

 

 1. UVOD

 

Mada je ideja o ovom projektu stara skoro dve godine, ovo je prvi godisnji izvestaj o radu u BiH. Volonter CNA stigao je u Sarajevo 5. Septembra 1997.

Ovaj izvestaj se delom sastoji iz izvoda tromesecnih izvestaja CNA. Pored glavnih aktivnosti i predstavljanja strategije sadrzi i kriticki opsti pregled okvira projekta i organizacione poteskoce sa kojima smo morali i moramo da izlazimo na kraj. Evaluacija na kraju ovog izvestaja sumira opsti pogled CNA na ukupno stanje projekta i njegove perspektive. Priznajem cinjenicu da je tesko za volontera koji radi sam u oblasti godinu dana da predstavi objektivnu evaluaciju njegovog, svog, rada. Ipak, ulozen je trud da se ovaj izvestaj napise iskreno i kriticki.

 

2. GLAVNE AKTIVNOSTI

 

2.1. Prvi kvartal, septembar – novembar 1997.

 

Prva tri meseca bila su faza istrazivanja rada u oblasti. Ostvareni su mnogi kontakti, skupljane informacije i trazeni potencijalni kooperacioni partneri. Nas partner u projektu, lokalna NGO (NVO) iz Sarajeva, priznala je da nema kapacitete da se zalozi za rad na treninzima, stoga smo trazili mogucnosti za izmenu strategije. Hagen Berndt iz KURVE Wustrow ucinio je ranu posetu projektu u oktobru 1997, kada smo diskutovali trenutnu situaciju i planove za buducnost. Zasnovana na tromesecnom izvestaju koji pokriva ovaj period razvijena je nova strategija. Osnovan je nezavisni projekat ured (CNA) u Sarajevu, koji je zvanicno registrovan par meseci kasnije. Glavni zadatak tokom ovih meseci bilo je procenjivanje potreba lokalnih NVO-a i analiza celokupne situacije, u pogledu nasih kapaciteta i interesa.

 

Procena potreba, interesa i kapaciteta lokalnih NVO-a

(izvod iz prvog tromesecnog izvestaja, sep-dec ’97)

 

Vecina grupa koje su izrazile interes za rad na treninzima, ili su vec ukljucene u njega, naznacile su finansije kao njihov glavni problem. Drugo, vecina njih je zainteresovana za dalju edukaciju i razmenu iskustva. Strukturni problemi i nedostatak iskustva u organizovanju je definitivno veliki problem. Ove poteskoce nisu iznenadjujuce s obzirom na cinjenicu da je zajednica NVO-a u BiH stara samo nekoliko godina.

Tek nekoliko dobro razvijenih lokalnih grupa je u stanju da izadje u susret zahtevima i ocekivanjima velikih sponzora. Vidljiv je nedostatak strategije, evaluacije i analize njihovog rada. Lokalni pojedinci i grupe pate od nedostatka inicijative. To je rezultat bespomocnosti, osecaja koji se nametnuo tokom rata. U njihovoj losoj finansijskoj situaciji, grupe lako upaaju u takmicenje sa ostalima za limitiran izvor novca, umesto medjusobne saradnje i rada na dugorocnim programima i projektima. Ovaj nedostatak javlja se sirom BiH, za razliku od npr. Antiratne kampanje u Hrvatskoj.

 

Druga tendencija/navika malih provincijalnih grupa u BiH je da se orijentisuprema kriterijumima internacionalnih sponzora, umesto da prvo izgrade sopstvenu strategiju inju nametnu kod mogucih sponzora. Takva priroda stvari moze voditi do nekriticnog prihvatanja eksternih uticaja i vizija, rezultujuci u percepciji lokalnih ljudi kao manje vrednih u odnosu na medjunarodne (zapadnjake). Zaista, postoje velike internacionalne NVO i VO koje ne veruju da su lokalni ljudi dovoljno vesti i posteni da se sami bave poslom.

 

Postoje lokalni ljudi, zaposleni u velikim internacionalnim NVO i VO koji su dobili neku edukaciju iz nenasilne razrade konflikata od internacionalnih trenera koji su posetili BiH. Ali nista dalje s tim nisu uradili. Nema multiplikacije, iako bi pozitivan uticaj mogao da postoji, ogranicen samim organizacionim strukturama (nevidljivo za spoljasnji svet). Nedostatak koriscenja lokalnih kapaciteta je mozda rezultati nedostatka lokalne inicijative, ali i rezultat nedostupnih mogucnosti za sticanje poverenja i preuzimanja odgovornosti unutar struktura stranih organizacija (zaposleni). Mnogi lokalni ljudi su previse povlasteni, imaju poslove u velikim internacionalnim agencijama, dobro su placeni i ne pokazuju sopstvenu inicijativu. Uticaj zavisnosti postoji i prema tome nije obezbedjeno samoodrzavanje lokalnih inicijativa. Naravno, ne moze se napraviti nikakva generalizacija po ovom pitanju, ovo su samo negativne tendencije. CNA je takodje imao vrlo pozitivna iskustva sa lokalnim ljudima koji rade za velike internacionalne NVO-e, koji su vrlo angazovani i otvoreni za saradnju.

 

Postoji mnogo osoba i grupa u BiH koje redukciju nasilja kroz treninge smatraju vrlo vaznim i zele u tu svrhu da uloze svoju energiju. Njihove potrebe obicno pokrivaju sire podrucje: novac, pisanje projekta, savet u vezi razvoja programa, dodatna edukacija, kontakti, supervizija. Vec postoje lokalne NVO i mreze (npr. hCa omladinska mreza, Centar za informacije i podrsku) koje rade sa pitanjima umrezavanja, servisa i saveta, mada njihovi kapaciteti ne dozvoljavaju rad na podrsci na individualnom nivou, osim pravnog savetovanja. Obe pomenute inicijative rade sa svim NVO u najsirem smislu, od rok grupa, tradicionalnih etnickih grupa do grupa za ljudska prava.

 

Postoji ocigledna potreba za saradnjom i podrskom, u okviru spektra mirovnih grupa. Efekat sinergije mogao bi da ih ojaca kroz udruzivanje kapaciteta i vestina i omoguci razmenu iskustava, evaluaciju potreba i razvoj strategije. Kroz to, lokalne NVO bi dostigle ulogu koju bi trebalo da imaju, naime oni koji odredjuju direktive za donatore i predstavljaju se kao bitan drustveni i politicki element u svojoj zemlji.

 

CNA je dao predlog, zasnovan na proceni, za srednjerocnu i dugorocnu strategiju, u decembru 1997:

 

 

Srednjerocna i dugorocna strategija, rizici, posledice

(izvod iz prvog tromesecnog izvestaja, sept-dec. ’97)

Srednjerocna strategija – U prvoj godini rada CNA ce se koncentrisati na detaljnu procenu potreba i mogucnosti, analize ce biti zasnovane na rezultatima treninga. Pre svega, CNA ce svoj cilj da osposobi i podrzi lokalne ljude u nezavisnom radu i podrzi kvalifikovane lokalne trenere oko njihovih potreba. Podrska trenutno ne moze biti iskljucivo zasnovana na razvoju koncepta treninga. Pokusacemo da ukljucimo, kad god je moguce, ucesnike i trenere iz drugih zemalja sa teritorije bivse Jugoslavije.

Osim toga, tezice se stvaranju mreze lokalnih trenera, u svrhu afirmisanja njihovog rada.

 

CNA nema za cilj da uspostavi trening centar za organizovanje treninga i da zatim trazi ucesnike. Cilj je, pre, da se organizuju treninzi u saradnji sa drugim lokalnim i medjunarodnim NGO, koji su koncipirani za odredjene ciljne grupe. Mi cemo organizovati treninge i seminare sa ciljem stvaranja mreze i razmene iskustva, sto je sire nego samo trenerski rad.

 

Teme/oblasti od posebnog interesa su prigovor savesti, pitanja ravnopravnosti polova i rad na ljudskim pravima. Ured CNA je odgovorna za obezbedjivanje finansiranja ovih seminara, dok glavni ured KURVE Wustrow preuzima pojedine predloge. CNA ce izraditi evaluacioni izvestaj posle 6 i 12 meseci rada. Mi ostajemo otvoreni za saradnju sa medjunarodnim NGO i GO koje dele nase ciljeve i vrednosti. CNA shvata svoju ulogu kao pomoc lokalnim aktivistima, ne kao servis koji ce stvoriti zavisnost umesto samoodrzanja. CNA ce pojedinacno i selektivno (u zavisnosti od sopstvenih kapaciteta) odgovarati na zahteve za supervizijui lokalnih ljudii stranih volontera.

 

 

Dugorocna strategija

 

Cilj CNA nije stalno prisustvo/postojanje u BiH.

Godisnje evaluacije sluzice kao osnova za buduce strateske postavke.

CNA shvata neophodnost da sledi srednjorocni plan/strategiju u sledece 2 godine.

CNA ce zadrzati svoj medjunarodni karakter uvecanjem tima kvalifikovanim i iskusnim internacionalnim volonterom.

CNA ce proceniti potrebe, uslove i trajanje u kojem ce moci da se ostvari prenosenje odgovornosti na lokalno osoblje.

CNA ce analizirati sopstvene resurse i potrebe u drugim oblastima mirovnog rada.

 

2.2. II Kvartal, decembar 1997. – februar 1998.

 

Napomena: Sledeci izvodi sadrze sazete informacije iz tromesecnog izvestaja o treningu koji je odrzao CNA. Detaljni izvestaji su na raspolaganju na zahtev.

 

Treninzi

 

 • Desetodnevni trening u Segedinu/Madjarska, 30.12.97.-10.1.98.

 

Na poziv Schueler Helfen Leben, CNA je odrzao desetodnevni trening o nenasilnom resavanju sukoba za grupu od 16 ucesnika, u toku zimskog kampa Schueler Helfen Leben (SHL) u Segedinu/Madjarska. Grupa je okupila mlade ucesnike (prosek starosti 24 godine) iz svih delova BiH i svih glavnih etnickih grupa, koji su na razlicite nacine ukljuceni ili zainteresovani za mirovni rad u najsirem smislu. Ucesnici su bili pozvani kroz kontakte CNA i SHL, ukljucujuci preporuke OSCE, koja je finansirala kamp. Trenerski tim su cinili N.V. (CNA) i Maja Saric (Wings of Hope) uz podrsku Claudie Kukla (Pax Christi – Banja Luka), koja je bila odgovorna za dokumentaciju treninga.

 

Trening je ocenjen kao veoma uspesan od strane trenerskog tima i samih ucesnika. Dokumentacija 30 strana na engleskom/nemackom/bosanskom/hrvatskom/srpskom nudi detaljne informacije o programu treninga i toku treninga (dostupno preko KURVE Wustrow). Ovaj trening je prvi koji je sproveden od kad je projekat zapocet. On nam je dao energiju i pokrenuo saradnju lokalnih NGO i sa CNA i njihovu medjusobnu saradnju.

 

 • Dvodnevni trening u Gornjem Vakufu, 23.-25. januar 98.

 

Zajedno sa Cvijetom Novakovic (CN) iz tuzlanskog Centra za kulturu mira i nenasilja – CKMN), CNA je odrzao trening za mlade podeljenog bosnjacko/hrvatskog grada u centralnoj Bosni, Gornjeg Vakufa/Uskoplja. To je organizovano od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), i uprkos informacijama koje smo dobili, grupa je bila vrlo mlada (prosecna starost 18 godina) i skoro iskljucivo bosnjacka. U CN iz CKMN, CNA je nasao iskusnog i pouzdanog partnera trenerskg tima, sto je funkcionisalo vrlo dobro.

 

Uprkos mnogim organizacionim poteskocama, trening je ostvaren i evaluiran od strane trenera i ucesnika kao veoma uspesan. Obeshrabrujuce i napeto stanje u gradu, i  nedostatak perspektive za ljude iz Gornjeg Vakufa, doveli su trenere do zakljucka da tamo gde su mladi ljudi prepusteni sami sebi da pronadju zabavu na ulici, postoji velika potreba za aktivnoscu mladih. Omladinski klub, gde je trening odrzan, bio je mesto susreta za mlade koji su tu mogli da sviraju i nalaze se na mestu koje je sigurno. Nazalost, klub je zatvoren mesec dana kasnije zbog nedostatka finansijskih sredstava. Dokumentacija o ovom treningu je dostupna na bosanskom/

hrvatskom/srpskom jeziku.

 

Savetodavne aktivnosti

 

CNA je delovao kao konsultant za stvaranje workshopa, na zahtev jednog od ucesnika treninga u Segedinu. Bio je to zahtev lokalne NGO iz Gorazda, Agencije za lokalnu demokratsku inicijativu (ALDI). CNA je prihvatio konsultantski status u njihovoj inicijativi demokratskog dijaloga, i izradio je program 4 vikend treninga iz nenasilja zasnovan na analizi informacija i potreba koje je obezbedila ALDI.

 

2.3. III kvartal, mart – maj 1998.

(izvodi iz tromesecnog izvestaja)

 

 • Dvodnevni trening u Neumu, 13-15. mart 98.

CNA i CKMN su sproveli jednoipodnevni trening iz nenasilne komunikacije i timskog rada za clanove lokalne omladinske mreze „Nesto vise“. Dvadeset lokalnih ljudi je ucestvovalo na treningu koji je odrzan u Neumu, malom gradu na jadranskoj obali, kao priprema za skup na kome bi bila konkretno odredjena njihova buduca saradnja. I 7 predstavnika medjunarodnih NGO je prisustvovalo skupu, ukljucujuci i predstavnika OSCE (finansijere seminara). Trenerski tim je cinilo troje ljudi, ukljucujuci Jasmina Redzepovica, ucesnika treninga u Madjarskoj koji je bio odgovoran za dokumentaciju, ali je i aktivno ucestvovao u pripremi i evaluaciji treninga. Dokumentacija sa ovog treninga je dostupna na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku.

 

 • 16. maj Trening u Tuzli

CNA je vodio jednodnevni trening iz komunikacije za mlade predstavnike politickih partija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Osnovne tehnike iz nenasilne komunikacije i vezbe na temu timskog rada su radjene sa grupom od 15 ucesnika. Iako veoma kratak, trening je bio sasvim uspesan i vrlo zanimljiv. Trening je  je bio jedan od tri paralelna treninga za grupu koja je okupila 45 ucesnika na trodnevnom skupu. Druge dve grupe su su bile na treninzima koje su vodili Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek and Centar za kulturu mira i nenasilja – Tuzla. Pokrovitelji ovih skupova bili su USAID, OSCE and NDI (Nacionalni demokratski institut). Kratak izvestaj na engleskom jeziku dostupan je na zahtev.

 

 • 22-24. maj Follow-up skup/trening u Laktasima.

Ovo je bio follow-up skup ucesnika treninga iz Segedina sa pocetka godine. Iako svi nisu mogli da prisustvuju, sastanak je bio veoma pozitivan. U grupi je bilo primetno ocuvano osecanje poverenja, sto je omogucilo da se brzo pocne sa radom. Na programu je bila radionica o pitanjima polova kao i update o medjusobnom radu i dogovaranje buduce saradnje. Izvestaj o ovom skupu dostupan je na engleskom i nemackom jeziku. Trening je organizovan u saradnji sa Schueler Helfen Leben ñ Sarajevo, a finansirala ga je OSCE.

 

 • 29-31. maj, Osnabruck, Mirovni kongres

CNA je bio pozvan u radnu grupu za „civilnu transformaciju konflikata“, da govori, sto je ukljucivalo i diskusiju sa ucesnicima. Ovaj kongres je bio prilika da se predstavi rad CNA, a takodje dobar i u svrhe umrezavanja. CNA je uspostavio nove kontakte sa kolegama iz regiona, u nadi da ce se oni razvijati.

 

2.4. IV kvartal, jun – avgust 1998.

(izvodi iz tromesecnog izvestaja)

 

 • 1-11. jun – Trening iz osnova nenasilja u Budimpesti

 

Ovaj trening je bio glavni dogadjaj od treninga u Segedinu, i ovog puta je okupio ne samo bosanske ucesnike, vec i ljude sa Kosova, iz Makedonije i Srbije. Kao sto se i ocekivalo, trening je bio vrlo tezak sa mnogo konfliktnog potencijala unutar grupe sa cime su treneri i ucesnici morali da se izbore. Izuzetno lose vesti sa Kosova, delovale su na raspolozenje u velikoj meri, i na kraju su dva ucesnika iz Pristine otisla kuci ranije, jer je postojala opasnost da nece moci da se vrate nekoliko dana kasnije.

 

Trening je bio uspesan, ali vrlo tezak i iscrpljujuci. Postoji detaljan izvestaj na srpsko-hrvatsko-bosanskom jeziku.

 

Trenerski tim su cinili: Cvijeta Novakovic (CKMN -Tuzla), Jasmin Redzepovic i Nenad Vukosavljevic (CNA). Trening je organizovan u saradnji sa Schueler Helfen Leben – Sarajevo i finansiran od strane OSCE.

 

 • 26-28. jun (Kongres evropske buducnosti) u Budimpesti

CNA je bio pozvan od strane IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) iz Nemacke da govori na temu (prevencija sukoba umesto vojne intervencije(. Kongres je bio prilika za stvaranje mreze i update o evropskoj debati o modelima i idejama evropske sigurnosti.

Pregled govora na engleskom jeziku je moguce dobiti na zahtev.

 

 • 20-31.7.98. Teslic (RS) Trening za prosvetne radnike iz oblasti Banja Luka – Bihac – Jajce, Osnove nenasilja

 

Trening je organizovala Zenska Akcija Vidra; pax christi, Banja Luka; and Youth Bridge International, Banja Luka. Bilo je oko 25 prosvetnih radnika iz Federacije BiH i Republike Srpske, podeljenih u dve grupe. Dva treninga su odrzana paralelno, jednu grupu vodili su treneri iz Centra za mirovne studije, Zagreb (Ana i Otto Raffai) i Sanela Pasic iz Zenske Akcije Vidra; a drugu Nenad Vukosavljevic iz CNA, Cvijeta Novakovic iz Centra za kulturu mira i nenasilja (CKMN), Tuzla i ko-trener zaduzen za dokumentaciju, Ivana Franovic iz Studentske unije/Antiratne kampanje, Beograd.

 

Za razliku od ostalih treninga koje je CNA vodio, prosecna starost ucesnika bila je 40 godina (polovina ucesnika imala je 50 i vise godina). Trening je bio veoma intenzivan a ucesnici vrlo motivisani da rade. Uprkos zabrinutosti pre treninga, metode rada i sam tim bili su veoma dobro prihvaceni. Bilo je zadivljujuce videti kako su stariji ljudi otvoreni i sposobni da preispitaju  svoje stavove, i da se otvoreno ali i konstruktivno suoce sa drugima. Evaluacija je pokazala visok stepen zadovoljstva radom, a istaknuto je da su ono sto su naucili mogli da primene ne samo u radu sa decom u skoli vec i u svakodnevnom zivotu. Vrlo detaljna dokumentacija postoji na srpsko-hrvatsko-bosanskom jeziku.

 

3. SARADNJA

 

Glavni partneri u saradnji

 

 • Schueler Helfen Leben – SHL

CNA i SHL imaju intenzivnu i plodnu saradnju. Ona je do sada rezultirala sa tri zajednicki organizovana treninga. Planiramo da nastavimo saradnju u organizaciji trenerskih dogadjanja (sledeci je trening za trenere). Kontakti i partneri CNA  i SHL se uveliko preklapaju, a medjusobna razmena informacija je redovna. Stavise, mnogi ucesnici treninga CNA regrutuju se iz siroke mreze ljudi koje je SHL kontaktirala preko drugih projekata, kao sto je list „Nepitani“.

 

 • Centar za kulturu mira i nenasilja, Tuzla – CKMN

Cvijeta Novakovic (CN) iz CKMN bila je partner  naseg trenerskog tima na cetiri treninga ove godine. Cinjenica da CKMN nema posebnu organizacionu strukturu, i da CN moze da odvoji samo ograniceno vreme za pripremu i evaluaciju  stvorila je teskoce za CNA koja je morala da preuzme veliki deo posla oko zajednickih treninga. Udaljenost izmedju Sarajeva i Tuzle je drugi aspekt koji sprecava bolju saradnju. Ipak, ova saradnja je znacila i veliko iskustvo i planiramo da je nastavimo u buducnosti, preoblikujuci je da bi zadovoljila potrebe svih.

 

 • pax christi, Banja Luka

CNA je bio pozvan da vodi trening u Teslicu od strane pax christi, i ovo je bio jedini konkretan projekat koji smo zajedno preduzeli. Ali osim toga, redovna razmena i medjusobna podrska bile su od velike vrednosti za volontere CNA u proslosti i nadamo se da ce se nasa saradnja dalje razvijati.

 

Zahtevi za saradnju i perspektive

 

 • Makedonija

 

CNA je primila zahtev za saradnju iz Makedonije od jednog ucesnika treninga u Budimpesti (jun 98 – osnovni trening iz nenasilja), koji je predstavnik Ambasade za mir iz Skoplja. O ovoj ideji se jos uvek raspravlja, ali smo se slozili oko prva dva koraka u ovoj saradnji. Planiramo da organizujemo bar dva trenininga koja ce se odrzati u Makedoniji.

 

1. Trening za ucesnike (aktiviste NGO) iz Makedonije, BiH, Srbije, Kosova i Hrvatske (moguce i Slovenije i Crne Gore) iz nenasilja. Trening ce biti odrzan na srpsko-hrvatsko-bosanskom jeziku. Ambasada za mir preuzima organizacioni deo (ukljucujuci i finansiranje) i CNA ce se baviti primenom treninga, mada ce detaljan program biti zajednicki usaglasen. Partneri u daljoj saradnji na ovom projektu ce biti Antiratna kampanja iz Beograda (potvrdjeno interesovanje) i, nadamo se, Postpessimisti iz Pristine-Kosovo.

2. Trening za aktiviste NGO iz jugoistocne Evrope (Turska, Grcka, Bugarska, Albanija, Makedonija, Kosovo, Srbija i BiH).

 

Srz trenerskog tima bice medjunarodni, najverovatnije bosansko-srpsko turski. CNA bi voleo da to bude turski partner KURVE, iz Izmira, Ilke SKD i njihov trenerski tim. Kontakt je vec uspostavljen i, nadamo se, da ce CNA ove godine posetiti Huelya Uecpinar iz Izmira, kada ce se dogovoriti ostali detalji.

 

 • Kosovo

 

Clanovi grupe Postpessimists iz Pristine su izrazili interesovanje da pozovu CNA da vodi trening koji ce oni organizovati. Posto situacija na Kosovu ne dozvoljava da se planira u ovom trenutku, a pitanje je da li ce se dogadjaj uopste odrzati. Zato CNA predlaze da se Postpessimists pridruze gorepomenutom projektu u Makedoniji. CNA je veoma srecan zbog ovih kontakata i zeli da razvije saradnju koliko god je to moguce, da bi ih ukljucili u saradnju sa grupama iz Srbije i Makedonije. Bez obzira sta bliska buducnost donosi regionu, ovi kontakti treba da se razvijaju na duzi period.

Ipak se mora dodati da su tehnicke poteskoce komunikacije izmedju BiH i Kosova veoma zamorne.

 

 • Beograd – FR Jugoslavija

 

Dva clana Antiratne kampanje izrazila su zanimanje za saradnju sa CNA. Napred opisani projekat u Makedoniji ce biti odlicna prilika da se Antiratna kampanja prikljuci. CNA ih je podstakla da kontaktiraju grupu Most iz Centra za antiratnu akciju iz Beograda. Jedna od osoba koje su pomenute, koja je bila na treningu CNA u Budimpesti (jun 98.), je bila ukljucena u tim kao ko-trener zaduzen za dokumentaciju, za vreme treninga u Teslicu (juli 98.), i veoma se radujemo buducoj saradnji.

 

 • Republika Srpska – BiH

 

CNA su se obratila dva ucesnika treninga u Budimpesti koji su zakljucili da „nesto kao CNA mora da postoji i u Banja Luci“. Ocito je nemoguce da se CNA dublje upusti u eventualni razvoj centra u Banja Luci, ali mi mozemo pomoci savetima, kontaktima i podrskom. Ljudi koji su izrazili zahtev rade u Demokratskom omladinskom klubu u Banja Luci.

 

 • Hrvatska

 

Za vreme treninga u Teslicu (juli 98.-Trening za prosvetne radnike iz nenasilja), CNA je upoznao Anu i Otoa Raffai, dvoje trenera Iz Centra za mirovne studije koji je povezan sa Antiratnom kampanjom (ARK). Posto smo svi uzivali u saradnji tokom treninga u Teslicu, razmatramo mogucnosti da povremeno radimo zajedno kao tim na buducim poslovima. Program treninga za trenere koji pocinje u oktobru ove godine ce, nadamo se, biti sledeci korak u ovoj saradnji.

 

4. CILJEVI

 

multiplikacija

Omogucavanje lokalnim ljudima da rade nezavisno i da znanje podele u svojoj organizaciji i sektoru NGO.

 

izbor trenera i njihovo obrazovanje

Prepoznavanje sposobnih lokalnih ljudi voljnih da se dalje obrazuju kao treneri u nenasilnom resavanju sukoba i njihovo ukljucivanje u trenerski tim.

Podrska njihovom nezavisnom radu kroz savete i osposobljavanje.

Saradnja sa kvalifikovanim lokalnim trenerima.

Ukljucivanje kvalifikovanih lokalnih trenera u trenerski tim i/ili njihovo dalje preporucivanje.

Razmena misljenja i iskustava o konceptima.

Prepoznavanje njihovih potreba u visem obrazovanju i moguci pozivi na seminare u inostranstvu preko KURVE.

Omogucavanje da steknu medjunarodno iskustvo i kontakte (u okviru nasih mogucnosti), kroz pozive na treninge izvan zemlje kao ucesnici na njima i/ili treneri.

 

organizaciona podrska i saveti

Ispitivanje mogucnosti individualne podrske i saveta kao dugorocnog angazmana.

 

postepeno prenosenje delovanja CNA na lokalno osoblje

Prepoznavanje sposobnih lokalnih ljudi koji zele da se pridruze timu CNA sa mogucim dugorocnim angazmanom.

 

 

5. STRATEGIJA

 

Strategija je razvijena unutar smernica naseg glavnog cilja: multiplikacije i podrske lokalnim ljudima, voljnim da se ukluce u rad. Postoji veoma mali broj kvalifikovanih lokalnih ljudi u BiH, koji su obuceni do razlicitog stepena da vode radionice i treninge iz nenasilnog resavanja sukoba. Moguce da je ovo glavni razlog zasto je CNA primio tako mnogo poziva od lokalnih i medjunarodnih NGO da vodi takve treninge. CNA je razvio plan rada za sledece dve i po godine koji je odgovor na ovakvo stanje.

 

Na ogroman broj zahteva i pitanja o implementaciji treninga i idejama, koje je primio CNA, ne moze da odgovori CNA sam. Trenutno, postoji veliki nedostatak ljudi obucenih da vode treninge. Neophodnost treninga na maternjem jeziku je takodje pitanje na koje se treba osvrnuti. Zato je CNA utvrdio program koji ukljucuje:

–  Najmanje 2 duza (desetodnevna) trenerska dogadjanja koja ce se odrzavati svake godine, gde ce se regrutovati ucesnici treninga za treninge.

–  Trening za trenere treba drzati jednom godisnje.

–  Buduci treneneri moraju imati dugorocnu i redovnu podrsku u obliku saveta i daljeg obrazovanja.

 

 

6. PERSPEKTIVE

 

Sirenje projekta je reakcija na zatrpanost poslom sa kojim se CNA suocio u vrlo kratkom vremenskom periodu. Glavno pitanje je kako ce CNA preneti aktivnosti na lokalne ljude. U ovom trenutku, postoje dva moguca scenarija, za razvoj CNA, koji se zasnivaju na vremenskom okviru od tri godine (kraj projekta u avgustu 2000. godine). U septembru 99., dve godine od kada je projekat poceo, bice potrebno odrediti krajnu strategiju prenosa.

 

Moguca su dva (pravca) razvoja:

1. Osnivanje lokalne organizacije CNA koja ce zaposljavati iskljucivo lokalne ljude.

2. Prenos rada koji ce izvrsiti CNA na svoje kooperacione partnere (druge NGO sa kojima ce CNA raditi zajedno u sledece dve godine).

 

Osnivanje lokalne CNA zavisi od postojanja lokalnih ljudi, koji su sposobni i voljni da nastave rad. U sledecih 18 meseci CNA ce raditi na treningu i podrsci lokalnim trenerima. ucesnici ovih treninga mogu na kraju naci svoje mesto u buducoj organizaciji, usredsredjujuci se na trenerski rad, u izdvojenoj organizaciji ili u organizaciji koja je ukljucena u rad drugih NGO. Najvaznije je da se posao uradi, nije neophodno da postoji lokalna grupa koja se zove CNA.

 

Ukljucivanje lokalnih ljudi u CNA u ovoj fazi utice na CNA i osigurava razmena znanja o upravljanju NGO. Za treninge i savetodavni rad je potrebno vise vremena.

 

Specificno pitanje sigurnosti koje se tice mnogih ljudi u zemlji, i njihova briga za sopstvenu buducnost (sposobnost da se osigura minimalna zarada da se prezivi) je veoma prisutno. Zbog ovoga se moze pokazati da je tesko zadrzati ljude u dugorocnom angazmanu u ovom poslu, koji jedva da nudi ikakvu sigurnost sto se tice buducnosti. Pitanje „da li ce biti sredstava za rad NGO u sledece dve godine u BiH?“ plasi mnoge ljude koji bi se posvetili ovom radu na duzi rok.

 

 

7. TESKOCE

 

Ciljna grupa

Zajednicko za sve treninge koje je vodio CNA su grupe sastavljene od ucesnika razlicitog etnickog porekla. Ipak, bilo je tesko pronaci dovoljno ucesnika hrvatskog porekla. Cesto se desavalo da broj prijavljenih na trening spadne u poslednjem trenutku.

Drugu poteskocu predstavljao je prilaz potencijalnim ucesnicima iz ruralnih oblasti. Pronalazenje ucesnika iz malih gradova je ocigledno je moguce, i to je radjeno, ali ne i iz sela. CNA je pokusao da dopre do ovih ljudi preko drugih organizacija koje vode projekte socijalnog/humanitarnog karaktera u selima, ali je svejedno imao malo uspeha u ovim naporima. Obe gore pomenute ciljne grupe ce biti nedovoljno predstavljene na buducem treningu za trenere.

 

Putovanje

Predstavnik CNA ne moze da putuje u Hrvatsku i SR Jugoslaviju, sto otezava saradnju sa grupama iz ovih zemalja. Biti u Bosni, prakticno je kao i biti na nekom ostrvu. Pozive za skupove, treninge i konferencije, koji se cesto odrzavaju u Hrvatskoj i SRJ, sadasnji predstavnik CNA ne moze da prihvati.

 

Teskoce koje smo ocekivali, a kojih nije bilo:

Pokazalo se da ocekivana poteskoca u neprihvatanju trenera zbog njegovog etnickog porekla nije predszavljala problem?. Povremeno je bilo nekih rezervi u pocetku treninga, ali bi se to svaki put promenilo, i ni u jednom slucaju se nije odrzalo do kraja treninga. Odbijanje trenera zbog nedostatka njihovog ratnog iskustva, godina ili pola nije se nijednom desilo. Trenerski tim, takodje, nikada nije bio optuzen za pristrasnost.

 

Desavalo se da se ucesnici plase da putuju u druge entitete BiH. Bila je dobra ideja da se osnovni trening odrzi izvan BiH (u Madjarskoj). Ovo je bilo neutralno tle za sve. Neki ucesnici su su eksplicitno navodili u evaluacijama treninga da je njihov pocetni strah od susreta sa onima sa „druge strane“ ili od putovanja u drugi entitet nestao.

 

Ucesnici treninga su ponekad imali teskoce, na pocetku, da se prilagode metodama rada na treningu. Ipak, uoceno je da su brzo usvjali te tehnike i pocinjali da uzivaju u posebnom stilu rada. Jednom prilikom, za vreme kratkog dvodnevnog treninga bilo je ocigledno da se 2-3 ucesnika nisu svideli metodi rada (komentar na kraju  bio je „idiotski je pitati nekoga: kako se osecas, posle jednog dana“). Nejasna ocekivanja, takodje, su bila problem za neke pojedince, ali u vecem broju slucajeva sami su otkrivali sta mogu da postignu kroz trening.

 

Povratak traumaticnih iskustava je jednom prilikom bio veoma prisutan, i zahtevao je izmenu programa treninga. CNA veruje da je to takodje deo procesa ucenja, i ne bi ga trebalo izbegavati ili poricati ako se desi, ali postoji jasna potreba da se definisu svrha i granice treninga iz nenasilja s obzirom na ovo.

 

 

8. POLITICKA DIMENZIJA RADA CNA

 

Dok se vecina medjunarodnog angazovanja u BiH fokusira na visokom politickom nivou, CNA radi sa obicnim ljudima. Mi shvatamo svoj rad kao jedan od neophodnih koraka u procesu izgradnje civilnog drustva u BiH i svesni smo da on zahteva duzi rok. Nije nam cilj da vrsimo direktno politicki pritisak, niti smo sposobni za takav napor. Citav NGO sektor u BiH ima veoma malo uticaja na odluke koje se donose u politickim krugovima.

 

Medjunarodno prisustvo je u jednu ruku od pomoci posto dalje jaca NGO. Ali, s druge strane, to ima jak uticaj na pravac aktivnosti koje preduzimaju lokalne NGO, kroz kriterije finansiranja koji se cesto i brzo menjaju.

 

Zelje i namere CNA idu u pravcu jacanja lokalnih NGO, da bi same definisale ciljeve i fokus aktivnosti, sto bi ih nametnulo kao vazan element drustva. Trening je do sada imao uspeha sto se tice ohrabrivanja ucesnika i iniciranja saradnje.

Organizaciona podrska i saveti su druga oblast naseg rada koja je procenjena u analizi potreba. Ovo je minimalno praktikovano, i trenutno je izvan nasih kapaciteta i resursa. Nadamo se da cemo u buducnosti moci da pokrijemo ovu oblast.

 

Neki od ucesnika takodje su aktivni u politickim partijama ili telima, ali bilo bi preterano tvrditi da nas rad pokriva i ovu ciljnu grupu. Pre ce biti da se preklapanje rada NGO i klasicnog partijskog politickog rada reflektuje na grupu ucesnika (treninga). Ipak, ohrabruje saznanje da postoje pojedinci unutar politickih partija koji cene rad na nenasilnom resavanju sukoba. To im daje prostor za razvijanje sopstvenih ideja o takvom radu, unutar struktura politickoh partija.

 

Sigorno je da je obrazovanje faktor koji utice na buduci razvoj drustva, ali je tesko izmeriti njegove konkretne rezultate, posebno zbog sadasnje haoticne situacije u bosansko

-hercegovackom obrazovnom i politickom sistemu.

 

Mediji su druga bitna ciljna grupa koja nije dovoljno reprezentovana na nasim treninzima. Ova grupa je bila prisutna jednom prilikom, kada je bio u pitanju jedan kraci trening.

 

9. EVALUACIJA (rezime)

 

Projekat se razvija iznad nasih pocetnih ocekivanja. CNA je vodio mnogo vise treninga nego sto se ocekivalo pre godinu dana, i rezultat je veoma zadovoljavajuci. Napravili smo ambiciozan plan za buducnost i verujemo da ce nasa strategija voditi ispunjavanju ciljeva. Rad se dosta koncentrise na treninge i obrazovanje lokalnih ljudi za samostalan trenerski rad. Interesovanje za treninge je veoma veliko i verujemo da ce program treninga za trenere biti prekretnica u planu da se nas rad poveri lokalnim ljudima. CNA je nasao solidne partnere u BiH i zato je uspeo da u saradnji sa njima ostvari mnoge treninge koji bi inace premasivali nase kapacitete.

 

Nismo uspeli da organizujemo skup o umrezavanju sto smo prvobitno planirali. Ipak, verujemo da je ovaj cilj (umrezavanje) moguce ostvariti kroz program Trening za trenere i da ce se formirati nove male grupe/timovi lokalnih ljudi, koji ce nastaviti da saradjuju nezavisno od CNA, ali uz nasu podrsku. Ocekujemo da cemo biti u mogucnosti da prosledimo zahteve za treninge ovim novim timovima kvalifikovanih lokalnih ljudi.

 

Uspeli smo da pokrijemo, svojim radom siroku mrezu lokalnih NGO, ali nismo uspeli da u vecem obimu ukljucimo druge ciljne grupe kao sto su zenske grupe, ljude iz seoskih sredina, medije i do izvesnog stepena prosvetne radnike. Drago nam je da smo uspeli da ukljucimo ucesnike iz drugih zemalja bivse Jugoslavije i nastavicemo sa takvim pristupom.

 

Cilj da se lokalnim grupama pruzi sira podrska, nego sto je sam trening, nije uspesno ispunjen, i to je nesto sto je izvan nasih mogucnosti. Buduci razvoj mnogo zavisi od nase sposobnosti  da sakupimo dovoljno sredstava za rad. Za sada nismo uspeli da pronadjemo nove izvore finansiranja te se moramo osloniti na dosadasnje izvore cije su mogucnosti takodje ogranicene.

Zahtevi za cvrscom saradnjom koje je CNA primio, nose sa sobom rizik od uspostavljanja zavisnosti. CNA ima malo kapaciteta za uspostavljanje svakodnevne bliske saradnje. Takodje bismo vise voleli da sporije razvijamo saradnju ali  izbegnemo eventualnu zavisnost lokalnih grupa od nas.

 

 

10. PLAN RADA

 

septembar 98.-novembar 98.

Organizovanje i ostvarivanje Treninga za trenere, 1. deo

Uvodna faza za nove clanove

 

decembar 98.-februar 99.

Follow up posete ucesnika treninga za trenere

Organizovanje i ostvarivanje, i priprema ucesnika Treninga za trenere, 2. deo,

Sestomesecna evaluacija ukljucujuci i analizu uslova u kojima ce lokalne strukture zameniti CNA.

 

mart 99.-maj 99.

Organizovanje i ostvarivanje Treninga za trenere, 3. deo

Evaluacija Treninga za trenere

Organizacija i ostvarivanje desetodnevnog osnovnog treninga iz nenasilja i upravljanja NGO u BJR Makedoniji, za ucesnike iz BRJ Makedonije, Srbije, BiH, Kosova, Hrvatske, Grcke, Turske, Bugarske i Albanije (na engleskom jeziku).

 

jun 99.-avgust 99.

Organizacija i ostvarivanje desetodnevnog osnovnog treninga iz nenasilja i upravljanja NGO u BJR Makedoniji, za ucesnike iz BRJ Makedonije, Srbije, BiH, Kosova i Hrvatske (na srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku).

 

septembar 99.-novembar 99.

Evaluacija druge godine,

Finalna preispitivanje strategije i postavka transfera aktivnosti CNA na lokalne strukture,

Dalji rad sa trenerima, ispitivanje mogucnosti primopredaje rada?

Organizacija i ostvarivanje desetodnevnog treninga iz nenasilja (1) u BiH

Seminar iz umrezavanja za NGO sa teritorije bivse Jugoslavije, koje rade u oblasti treninga iz resavanja sukoba

 

decembar 99.-februar 2000.

Desetodnevni trening iz nenasilja (2) koji ce voditi iskljucivo lokalni treneri uz superviziju i podrsku CNA,

Dodatno prikupljanje sredstava za planirane seminare od strane lokalnog osoblja

Priprema Prirucnika za treninge iz nenasilnog resavanja sukoba

 

mart 2000.-maj 2000.

Pocetak transfera zajedno sa intenzivnim savetovanjem lokalnog osoblja i lokalnih partnera u saradnji,

Ostvarivanje desetodnevnog treninga iz nenasilja koji ce voditi lokalni treneri uz superviziju i podrsku od strane CNA,

Objavljivanje Prirucnika za treninge iz nenasilnog resavanja sukoba

 

jun 2000.-Avgust 2000.

Savetodavne aktivnosti i podrska lokalnim trenerima

Stampanje knjige o projektu

Zavrsetak transfera

 

 

Nenad Vukosavljevic

za Centar za nenasilnu akciju

Projekt KURVE Wustrow, Nemacka

 

Sarajevo, 10. septembra 1998.

 

**********************************************************************************

Zahvaljujemo se svima koji su podrzali projekat Kurve Wustrow – Centar za nenasilnu akciju, finansijski ili svojim angazmanom, sto je omogucilo ovaj projekat i pomoglo da se osigura njegovo ostvarivanje, kao  i svima onima koji su bili uz nas u svojim mislima.

**********************************************************************************

 

Posebno se zahvaljujemo:

Aktionsgemeinschaft Dienst fuer den Frieden – AGDF

CNA Support group Hamburg

Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegner – DFG VK Bielefeld

Internationale frzte zur Verhuetung des Atomkrieges – IPPNW Deutschland

Menschenrechtsreferat des Diakonischen Werkes

OSCE Democratisation office, Sarajevo

Pax christi – Deutscher Zweig

Peace Brigades International – PBI Deutscher Zweig

Quaker Peace and Service

Stiftung Leben und Umwelt

Schueler Helfen Leben

Towae Stiftung

 

Sve reakcije, sugestije, pitanja i kritike koje se ticu ovog izvestaja i naseg rada uopste su vrlo dobrodosle.

Vasa razmisljanja su nam od pomoci! Hvala.