Godišnji izveštaj 2001 – IV

Centar za nenasilnu akciju

(pdf)

CENTAR ZA NENASILNU AKCIJU

 

CENTRE FOR NONVIOLENT ACTION

Contents / Sadržaj

Godišnji izvještaj IV

septembar 2000 – avgust 2001.

Centar za nenasilnu akciju (CNA) je nevladina i neprofitna organizacija čiji su osnovni ciljevi izgradnja mira, razvoj građanskog društva, regionalna saradnja i promocija kulture nenasilja.

Naša glavna aktivnost je organizovanje i vodjenje treninga (seminara) iz nenasilne razrade konflikata i podrška grupama i pojedincima koji žele da se bave ovom vrstom rada. Kroz treninge iz nenasilne razrade konflikata imamo kao cilj razvoj političke svesti učesnika/ca i širenje vještina nenasilnog ophođenja sa konfliktima. Na treninzima CNA okuplja ljude iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Jugoslavije i Makedonije, time dajući posebnu važnost umrežavanju i komunikaciji među ljudima iz različitih krajeva, podržavajući proces razgradnje predrasuda i komunikacije.

CNA je počeo sa radom 1997. godine otvaranjem ureda u Sarajevu. Ured u Beogradu je otvoren 2001. godine. CNA je ogranak nemačke organizacije KURVE Wustrow. Ured u Beogradu, SRJ, otvorio se avgusta 2001. godine.

 

 


Sadržaj
Uvod i kratak pregled izvještaja

 

Četvrta godina rada CNA je za nama. Rast CNA Tima, otvaranje ureda u Beogradu i povećanje broja aktivnosti dovoljno kazuju o razvoju projekta u ovoj godini. U ovom izveštaju možete naći kratak opis naših glavnih aktivnosti u proteklih 12 meseci, neke naše stavove prema aktuelnim društvenim događanjima kao i najavu naših planova za budućnost.

Podrška naših prijatelja i kolega iz celog sveta jako nam je bitna i bez njih se ove četiri godine rada ne bi ni desile. Duboko smo zahvalni onima koji su nas podržavali na razne načine tokom svog ovog vremena.

Početak ove radne godine obeležilo je izdavanje “Priručnika za treninge iz nenasilne razrade konflikata” na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Poslednje dve faze Programa Trening za trenere II osnažile su nas i bitno uticale na našu motivaciju za dalji rad na regionalnom nivou. Timu su se priključili Iva Zenzerović iz Pule (Hrvatska) i Milan Colić iz Babušnice (Srbija). U Srbiji su se desile toliko očekivane promene. Jedan od ljudi koji snose veliku odgovornost za većinu ratova u bivšoj Jugoslaviji izgubio je izbore i posle mirne revolucije u Srbiji sišao je s vlasti.

Dvoje članova tima je od novembra do decembra bilo na istraživačkom putovanju u Makedoniji radi analize potreba i mogućnosti za mirovni rad.

U januaru nam se priključio i Nedžad Horozović iz Doboja (BiH). Naša trogodišnja evaluacija rada završena je u februaru, a eksterni deo koji je radila Martina Fišer iz Berghof Instituta je publikovan.

Mart mesec je dvoje članova tima provelo u Nemačkoj na Berghof Institutu. Sredinom meseca počeli su oružani sukobi u Makedoniji. Svesni da su naše mogućnosti da utičemo na te sukobe ograničene, oglasili smo se Apelom za mir i nenasilje.

U zadnja tri meseca ove radne godine započet je novi Program Trening za trenere, na kome učestvuje devetnaestoro učesnika/ca iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Crne Gore. Oktobarske promene u Srbiji stvorile su pogodan teren za otvaranje ureda CNA u Beogradu što nam je bila davnašnja namera tako da smo odustali od otvranja ureda u Makedoniji i otvorili ured u Beogradu. Pored jednog člana i jedne članice CNA Tima koji su iz sarajevskog prešli u beogradski ured priključila nam se i Helena Rill iz Sombora (Vojvodina) tako da za sada u Beogradu radi troje volontera/ki.

Svi članovi Tima koji su nam se priključili u ovoj godini učestvovali su na našem Programu Trening za trenere II i već su učestvovali u timovima za ovogodišnje bazične treninge a dvoje njih je u trenerskom timu u Programu Trening za trenere III.

U ovogodišnjem pribavljanju sredstava za strukturno finansiranje i za otvaranje beogradskog ureda imali smo dosta problema tako da jedan deo sredstava još uvek nemamo što često ume da nam oteža rad i efikasnost. Posle trogodišnje evaluacije našeg rada naši planovi za budućnost su pretrpeli dosta promena tako da će sledeći program Treninga za trenere umesto šest trajati 11 meseci i sadržaće još nekoliko delova. Očekujemo odgovor od Evropske Unije na naš predlog projekta u ovom konkursnom roku pošto smo prethodnog puta odbijeni sa kratkim obrazloženjem da su “odabrali samo najbolje projekte za finansiranje”.

Više o našim planovima za budućnost možete pročitati u drugom delu ovog izveštaja.

 

Napomena: Sve aktivnosti opisane u ovom izveštaju podeljene su u svakom kvartalu na glavne i ostale aktivnosti i poređane su hronološkim redom radi lakšeg pregleda.

Izvještaj o aktivnostima od septembra 2000. do maja 2001. opisan je detaljnije u našim redovnim tromesečnim izveštajima. Zadnji kvartal opisan u ovom izveštaju ima formu našeg redovnog tromesečnog izveštaja.

 

 

 

 

I kvartal

septembar 2000 – novembar 2000.

 

glavne aktivnosti

 

“NENASILJE?” – Priručnik za treninge

 

Početkom novembra, najzad je štampan dugo pripremani priručnik za treninge. Naslovljen je “NENASILJE? – Priručnik za treninge iz nenasilne razrade konflikata za rad sa odraslima”. Priručnik je zbirka iskustava sakupljenih u CNA Sarajevo, i sastoji se od opisa radionica i vežbanja, koji se mogu koristiti u radu na različite teme iz ove oblasti, ali takođe izlaže i filozofiju bavljenja konfliktima kojoj, u svom radu, CNA teži.

Glavna poglavlja priručnika su:

–          Nenasilna razrada konflikata i izgradnja mira

–          Trening iz nenasilne razrade konflikata

–          Radionice / Teme

–          Poteškoće u radu

Priručnik je na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Ima 160 strana, i sadrži i fotografije sa treninga. Štampano je 800 primeraka.

Elektronska verzija (pdf file) dostupna je na našoj web strani: www.nenasilje.org/publikacije/pdf/CNA-prirucnik.pdf

 

Zahvaljujući feedbacku koji smo dosad dobili od naših prijatelja/ica i kolega/inica, započeli smo prevođenje priručnika na makedonski i albanski jezik. Očekujemo da će makedonska verzija biti gotova u novembru a verzija na albanskom jeziku je u procesu planiranja. Očekujemo da će makedonska verzija biti gotova u novembru.

Program Treninga za trenere

 

Septembar – novembar 2000.

 

Tokom ova tri meseca radili smo na poslednje dve faze programa Treninga za trenere iz nenasilne razrade konflikata:

–    Faza IV: Follow-up sastanci (u periodu septembar / novembar 2000.)

–          Faza V: 3-dnevni trening (Sarajevo, 2.-5.11.2000.)

 

Za više informacija o fazama I, II i III, molimo pogledati prethodni Godišnji izvještaj (Godišnji izveštaj III) na web-sajtu CNA ili u uredu CNA.

 

Faza IV: Follow-up sastanci

 

Ovi sastanci predstavljali su mogućnost da učesnici dobiju feedback, savete i podršku od članova trenerskog tima o pitanjima koje su sami odabrali, vezano za ono što su radili ili planirali da rade. Treba napomenuti da je dobar deo ovih sastanaka održan u decembru tj. posle evaluacije treninga koja je održana u Sarajevu.

Učesnici su na Follow-up sastancima tražili podršku u sledećim oblastima:

–          Priprema trodnevnih treninga podrške lokalnim centrima za mlade;

–          Feedback i podrška u pripremi radionica;

–          Diskusije i feedback na predloge budućih projekata učesnika;

–          Podrška u fundraising-u za projekte;

–          Organizovanje i sprovođenje serije radionica i predavanja na temu “Nenasilje i prigovor savesti”;

–          Pružanje informacija o organizacijama, fondacijama i ličnostima iz regiona i Evrope koje se bave tematikom za koju je projekat učesnika vezan;

–          Izrada plana aktivnosti za sledecu godinu za njihovu organizaciju, povratne informacije na nove ideje, sugestije i predlozi;

–          Razmena iskustava, diskusija o teškoćama u radu i načinima da se mirovni rad učini više javnim.

Zanimljiv je primer follow-up-a održanog u Sarajevu od 13.- 15. 10. 2000. Učesnici, koji su formirali radnu grupu, hteli su da prodiskutuju svoj predlog projekta i da dobiju feedback od trenerskog tima.

Radnu grupu činilo je četvoro članova (učesnika programa), 3 žene i 1 muškarac, iz Pule (Hrvatska), Beograda (SRJ), Skoplja (Makedonija) i Zavidovića (BiH).

Ideja radne grupe bila je da se održi trening o izgradnji mira u zajednici, za mlade ljude iz Zavidovića i Žepča. To su dva susedna grada u BiH, i u oboma postoje omladinski centri, ali zbog mnogih socijalnih i etničkih problema i posledica rata, komunikacija među mladima vrlo je slaba.

Radna grupa je želela da održi radionice o izgradnji poverenja, nenasilnoj komunikaciji i razradi konflikata, predstavljajući probleme u zajednici, s ciljem da se ohrabre mladi ljudi i centri za mlade, kao i da se podrži buduća saradnja, ako za to postoji interesovanje.

Ovaj trening održan je u avgustu mesecu ove godine i više informacija o njemu možete naći u poslednjem kvartalu ovog izveštaja pod imenom: «Trening izgradnje mira – Banovići».

 

Faza V: 3-odnevni trening (Sarajevo, 2.-5.11.2000)

 

Poslednja faza bio je 3-odnevni sastanak sa grupom koja je zajedno prošla kroz ovaj 5-mesečni program. Održan je u Sarajevu u SHL-ovoj (Schueler Helfen Leben) kući za seminare.

 

Ovaj sastanak se fokusirao na evaluaciju celog programa, procenu potreba, planove za budućnost i moguću saradnju.

Prvi deo evaluacije programa odnosio se na koncept programa, njegovu dužinu, follow-up sastanke, teme i dokumentacije treninga. Učesnici su izrazili zadovoljstvo konceptom programa. Većina je komentarisala da su pauze između treninga korisne, pošto tako imaju vremena za razmišljanje i mogu da probaju da veštine i znanja koja su naučili primene u svakodnevnom životu i radu, i da se zatim sastanu i razmene iskustva. Neki od učesnika želeli su da se ubaci još jedan duži trening, neki od njih predložili su zajedničke sastanke u budućnosti, gde bi se obrađivale “specijalne” teme, ili gde bi imali trening na teme koje su po njima potrebne.

Učesnici su bili veoma zadovoljni follow-up sastancima, smatrajući ih vrlo važnim delom celog programa. Većina njih kazala je da osećaju da su dobili ohrabrenje i podršku.

 

Sledeći deo evaluacije bio je rađen u parovima s mogućnošću kasnijeg iznošenja u plenumu. Evaluacija se odnosila na pitanja: Da li se osećam kao trener? Šta mi još uvek nedostaje /ili mi je potrebno? Od koga očekujem podršku? Koje teme bi voleo da produbim?

 

Većina učesnika naglasila je potrebu za više iskustva, pre nego što budu mogli da kažu da se osećaju kao treneri. Takođe su izrazili potrebu za više literature. Nekima je nedostajalo više teorije i organizacionih pitanja. Većina učesnika očekuje podršku od CNA i od drugih učesnika. Neki takođe i od kolega/inica, organizacija, prijatelja/ica i porodice.

 

Dokumentacija “Ima nas više” celokupnog treninga za trenere na 176 strana dostupna je na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku na zahtev.

 

 

ostale aktivnosti

Regionalni skup o razradi konflikata

 

Ljuta, Crna Gora 8. – 13.  novembar 2000.

 

Dvoje članova tima CNA prisustvovalo je prvom regionalnom skupu o razradi konflikata (RK), koji je organizovao Balkan Pilot Project Team (BPP) u Ljutoj, Crna Gora.

Skup je podržao Danski centar za razradu konflikata (DCRK) i FRESTA (Dansko Ministarstvo inostranih poslova) koji počinju trogodišnji program podrške nevladinom sektoru i građanskim inicijativama na zapadu Balkana.

BPP je inicirao OazaH, mrežu za regionalnu saradnju trenera iz razrade konflikata.

Ciljevi sastanka bili su:

–          izrada strateškog plana i principa buduće saradnje,

–          izbor prioriteta od zajedničkog značaja,

–          planiranje zajedničkih programa, akcija i drugih aktivnosti.

 

 

Cross-border seminar V.O.D.A. (Vodimo ovo društvo aktivno)

Stubičke Toplice, 23.-26. novembar

 

Nova članica tima CNA radila je u trenerskom timu na cross-border seminaru V.O.D.A. (Vodimo ovo društvo aktivno) u organizaciji OSCE, CARE International i Centra za mirovne studije iz Zagreba. Prvi deo ovog projekta bio je trodnevni trening za mlade koji su društveno aktivni, iz Bosne i  Hercegovine i Hrvatske.

To je bio pokušaj da se otvori prostor za moguću saradnju mladih iz Posavine, iz obe države, kroz sledeće teme: nenasilna komunikacija, razrada konflikata, timski rad, pisanje predloga projekta i zajednički projekti.

Za informacije o ovom projektu, kontaktirati CMS – Zagreb  E-mail: cms@zamir.net

Projekat: Jačanje omladinskih civilnih inicijativa u Hrvatskoj

 

Split, 01-03. decembra, 2000.

 

U okviru druge faza projekta Jačanje omladinskih civilnih inicijativa u Hrvatskoj koja obuhvata tehničku podršku, članica tima CNA bila je facilitatorka trodnevne radionice sa predstavnicima omladinskih NVO iz Splita. Oni imaju za cilj da naprave koaliciju 12 NVO i organizuju kampanju da se Dom kulture vrati mladima.

Za informacije o ovom projektu, kontaktirati CMS – Zagreb  E-mail: cms@zamir.net

 

II kvartal

decembar 2000 – februar 2001.

 

glavne aktivnosti

Istraživačko putovanje u Makedoniju

 

novembar-decembar 2000.

 

Istraživačko putovanje u Makedoniju, u periodu novembar-decembar 2000. obavilo je dvoje članova CNA Tima.

Ciljevi istraživačkog putovanja bili su:

–          Analiza političke situacije u toj zemlji

–          Istraživanje potreba grupa koje su aktivne u oblasti izgradnje mira, transformacije konflikata i međuetničkih odnosa

–          Ispitivanje mogućnosti da se intenzivira trenerski rad u trouglu Srbija-Kosovo-Makedonija otvaranjem dodatnog ureda CNA u Makedoniji.

Na našem sajtu nalazi se kompletan izveštaj sa ovog istraživačkog putovanja dostupan u pdf formatu. http://nenasilje.org/publikacije/pdf/articles/expMakedonija.pdf

 

 

Jednodnevna radionica na temu  nenasilne komunikacije, Rudo

 

Rudo, BiH, 28. decembra 2000.

 

Na poziv i u organizaciji nevladine organizacije „Luna“ iz Rudog dvojica članova CNA tima pripremili su i vodili radionicu na temu nenasilna komunikacija.

Najveci broj aktivnosti  “Lune” usmjeren je ka radu sa mladim ljudima  i svojim djelovanjem nastoje osnaziti ih za aktivnije ucesce u zajednici.

Radionici je prisustvovalo 10-14 ucesnika/ca dobi od 20-45 god. uglavnom zaposlenih u “Luni”. Kao osnovni cilj radionice bilo je predviđeno upoznavanje učesnika/učesnica sa osnovnim vještinama nenasilne komunikacije.

 

Trening za vaspitačice u Roditeljskom domu «Gazaz»

 

Sarajevo, BiH  01-03. januar 2001.

 

CNA je pozvan da uradi trodnevni trening  za grupu vaspitačica koje rade u sirotištu “Gazaz”, a obuhvatio je rad na nenasilnoj komunikaciji, timskom radu, donošenju odluka i percepciji. Trening je održan od 1. do 3. januara 2001. u prostorijama «Gazaza» u Sarajevu.

Sirotište «Gazaz»- Sarajevo, je internat i dom predviđen za školovanje i smještaj ratne siročadi iz BiH starosne dobi između 7 i 18 godina koja su bez jednog ili oba roditelja. Ova institucija, osim klasičnih školskih predavanja  na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja, predviđa i dodatne aktivnosti i programe za djecu.

Radionice su bile konstruktivne i inspirativne za grupu i voditelja. Mogle su se čuti  intresantne diskusije o nenasilnom pristupu vaspitanja djece kao i unapređivanju međusobnih odnosa u timovima vaspitača/ica.

 

 

Osnovni trening iz nenasilne razrade konflikta

 

Kiseljak, 23. februara do 5. marta 2001.

 

Od 23.02.-05.03. u Kiseljaku održan je trening Osnove iz nenasilne razrade konflikta u organizaciji CNA Sarajevo.

Treningu je prisustvovalo 19 učesnika/ca iz bivših jugoslavenskih zemalja: SR Jugoslavije (uključujući Vojvodinu, Užu Srbiju, Crnu Goru i Kosovo), Bosne i Hercegovine (Federacija BiH, Republika Srpska), Makedonije i Hrvatske.

Za ovaj trening primljeno je 40-tak prijava.

 

Jedna od specifičnosti ovog treninga je 9 polaznika/ca iz njemačke organizacije Sued Ost Europa Kultur. Organizacija Sued Ost proširila je svoj projekt u Bosni i Hercegovini i zatražila od CNA da lokalni ljudi koji su tek uposleni pohadjaju trening iz nenasilne transformacije konflikta. CNA trening trebao je polaznicima/cama iz Suedosta omogućiti da se bolje upoznaju, kao i uvesti ih u problematiku nasilja-nenasilja koja će im biti značajna u daljnjem izgrađivanju sposobnosti za rad s traumatiziranim osobama.

 

Trenerski tim na ovom treningu prvi je puta radio u zajedničkom sastavu, a većem dijelu tima ovo je bilo prvi puta da vodi ovako dugotrajan i zahtjevan trening. Pored CNA tima, u trenerskom je timu sudjelovala Helena Rill, polaznica programa Trening za trenere 2000. Kao i u ranijim slučajevima, pozivom gosta trenera iz programa Trening za trenere daje se prilika manje iskusnim trenerima da suvode desetodnevni trening, a također i nastavlja izgradnja i jačanje mreže CNA trenera/ki.

 

Radionice na treningu bile su raspoređene u dva radna bloka, jutarnji i popodnevni, po 3 i po sata.Teme radionica bile su: nenasilna komunikacija, timski rad, razumijevanje sukoba, percepcija, nasilje – nenasilje, različitosti, predrasude, liderstvo i moć, identitet, nacionalni identitet, uloga polova u društvu, kreativna transformacija konflikta, .moć

 

Ovaj trening djelomično je finansiran od Europske Unije, kao dio projekta Suedost Europa Kultur e.V. Djelom je trening financiran iz CNA sredstava.

O evaluaciji CNA i sastanku sa dr Martinom Fischer

 

Februar 2001.

 

Kao što smo pominjali u više prethodnih izveštaja, CNAje radio na evaluaciji prve tri godine svog rada.

–         interne evaluacije CNA: evaluacije trogodišnjeg rada CNA, evaluacionih upitnika poslatih učesnicama/učesnicima prethodnih CNA treninga (osnovnih i treninga za trenere) i saradnicama/saradnicima CNA koje-i su bili u trenerskom timu na CNA treninzima

–         eksterne evaluacije na kojoj je radila Martina Fischer is Berghof Instituta za kreativnu razradu konflikata (Berghof  Research Centre for Constructive Conflict Management): intervjui s učesnicima prethodnih CNA treninga (osnovnih i treninga za trenere) i intervjui s članovima CNA tima.

 

Martina Fischer je u dva navrata radila intervjue s učesnicima naših treninga (u julu i oktobru prethodne godine), a takodje i sa CNA timom, na osnovu čega je pripremila izveštaj, odnosno članak “Razrada konflikata kroz treninge iz nenasilne akcije: Aktivnosti Centra za nenasilnu akciju Sarajevo” (“Conflict Transformation by Training in Nonviolent Action: Activities of the Centre for Nonviolent Action Sarajevo”). Taj tekst je  Berghof objavio kao posebnu publikaciju.

 

U februaru ove godine Martina nam je prosledila draft verziju svog izveštaja, nakon čega smo se sastali kako bi nam prenela svoja zapažanja i utiske zasnovane na evaluaciji, i dala neke preporuke. Dve najvažnije teme razgovora bile se koncept treninga, uključujući i ciljeve: multiplikaciju i umrežavanje, i CNA kao organizacija i njen budući razvoj.

Kompletan izveštaj sastavljen od interne i externe evaluacije možete naci na našoj web strani

–         interna evaluacija CNA tima:  http://nenasilje.org/publikacije/pdf/evaluacija/CNA_Evaluation_1997-2001_int.pdf

–         eksterna evaluacija dr Martine Fischer: http://nenasilje.org/publikacije/pdf/evaluacija/CNAEvaluE2001.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostale aktivnosti

 

Seminar: Javno zagovaranje uz mobiliziranje zajednice

 

Mostar, BiH, 6-10. Decembar 2000.

 

U organizaciji Quaker Peace and Service BiH (QPS BiH) u Mostaru je održan trodnevni trening Javnog zagovaranja uz mobiliziranje zajednice. Učesnici/ce seminara bili/e su pretstavnici/e organizacija iz  BiH kojima QPS pruža podršku u radu i sarađuje sa njima. Pošto i CNA pripada toj grupi, pozvani smo da učestvujemo na treningu.

Ciljevi seminara bili su:

objasniti šta je zagovaranje, pomoći u planiranju kampanje zagovaranja, pomoći u sprovođenju kampanje zagovaranja

Za više informacija kontaktirajte QPS – Sarajevo.  E-mail: qpsw@bih.net.ba

 

MIRamiDA Partnerstvo

 

Vukovar, Hrvatska,  11. do 12. decembra 2000.

 

Članica CNA tima učestvovala je kao vanjska evaluatorica u programu MIRamiDA Partnerstva u organizaciji Centra za mirovne studije, Zagreb i Savez samostalnih sindikata Hrvatske.

 

Pilot ciklus MramiDA Partnerstvo zamišljen je kao serija od četiri dvodnevna seminara/treninga sa predstavnicima sindikata, političkih stranaka (lokalnih vlasti) i aktivista. Ciljevi su ovog projekta podizanje svijesti o konceptima civilnog društva, rodnih pitanja, komunikacijskih vještina i upravljanja sukobom, kao i razvijanje mreže pojedinaca voljnih za uspostavljanje komunikacije, razvijanje parterstva  između navedenih aktera, kao i promicanje kulture demokracije.

11.-12. Decembra 2000. u Vukovaru odražana je zadnja MIRamiDA Partnerstvo u pilot ciklusu (treninzi su održani još u Pazinu, Požegi i Varaždinu).

Za više informacija kontaktirajte Centar za mirovne studije – Zagreb, e-mail: cms@zamir.net

 

 

 

 

 

Trening u Zenici

 

Zenica, 16.-19. decembar  2000. god.

U Zenici je od 16.-19. 2000. god. održan četvorodnevni trening u organizaciji UMCOR-a u okviru projekta “Podrška omladinskim centrima u BiH”. Projekat obuhvata pet treninga u omladinskim centrima na teritoriji BiH (Gornji Vakuf – Uskoplje, Sarajevo, Zenica, Travnik i Mostar) sa grupama koje se u okviru tih centara formiraju.

Centar za nenasilnu akciju je dobio ponudu od UMCORA da radi prve delove ovih treninga. Trening u Zenici bio je treći u nizu od pet projektom predviđenih. Prva dva treninga timove su činili učesnici Treninga za trenere (I i II) dok su na ovom treningu u trenerskom timu bila dvojica novih članova CNA Tima  i jedan spoljni saradnik CNA.

Većina učesnika se međusobno nije poznavala ili nije učestvovala u zajedničkim aktivnostima do ovog treninga. Tokom ova tri dana radeći na temama: Nenasilna komunikacija, Nenasilna razrada konflikata, Različitosti, poštivanje različitosti i Liderstvo pojavio se dobar osećaj grupe i grupnog rada a često su se mogle čuti izjave o tome kako ne bi voleli da se njihova saradnja završi posle ovog treninga.

 

 

Trening za trenere, CMS Zagreb

 

Zagreb, Hrvatska, 23-26. januar 2001.

 

Od 23.-26.01. u Zagrebu održan je prvi dio treninga za trenere u organizaciji Centra za mirovne studije, Zagreb. Treningu je prisustvovala članica tima.

Na ovom djelu treninga teme su bile: facilitacija – vođenje radionice, interaktivno učenje (što prenosimo kroz radionicu), metode i tehnike (kako to prenosimo) i design (struktura) radionice. Polaznici/ce su zajednički izradili listu tehnika i metoda koje koristimo na radionicama nakon čega su bili u prilici okušati se u vođenju i prezentaciji pojednih metoda. Prezentiran je širok dijapazon metoda, od braistorminga, preko debate do vođene fantazije i u feedbacku prodiskutirana njihova primjerenost u radioničarskom pristupu i mirovnom radu.

 

Evaluacija «Abrahamovog» treninga

 

U organizaciji «Abrahama» iz Sarajeva i Ekumenske službe – Wethen, Njemačka, održan je osnovni trening iz nenasilnog djelovanja pod nazivom «Ativno za mir». Učesnici su bili vjernici različitih vjerskih skupina iz BiH, SRJ i Hrvatske. Voditeljski tim  su bili Ana i Otto Raffai, saradnici CMS (Centar za mirovne studije), Zagreb.  Trening je održan u Fojnici, BiH od 12.01. do 23.01. 2001.

 

CNA je pozvan da učestvuje u evaluaciji treninga skupa sa voditeljima i organizatorima, te je jedan član CNA tima prisustvovao sastanku u svojstvu savjetnika.

Ovo je u određenom smislu bio pilot seminar o nenasilju koji  okuplja ljude sa izraženim vjerskim identitetom kršćanskih, pravoslavnih, katoličkih i islamskih konfesija sa područja bivše Jugoslavije. Trening je sa obzirom na to bio  koncipiran i prilagođen ovoj ciljnoj grupi.

Za više inforacija kontaktirajte “Abraham”, e-mail: ibrahime@bih.net.ba

 

Trening za “Alter art” iz Travnika

 

Travnik, BiH  31.januar-02. februar 2001

 

Jedan član CNA Tima i jedn saradnik CNA iz Beograda pripremili su i vodili  trodnevnu radionicu za organizaciju “Alter Art” iz Travnika u sklopu UMCOR-ovog projekta “Podrske omadinskim centrima u BiH” o kome je već bilo reči u ovom izveštaju (videti “Trening u Zenici” strJ )Na radionicama je ucestvovalo 9 ucesnika/ca dobi od 17-19 god. uglavnom clanova/ica “Alter art”-a.

 

Iako je grupa bila relativno mala sto je po misljenju trenera ponekad narusavalo dinamiku radionica, radionice kao i rad trenera su ocjenjeni kao uspjesni. Procena trenera je da je stvoren dobar preduslov za implementaciju narednih faza koje ovaj projekat obuhvata.

 

 

Trening-seminar “Integracija roda u prevenciji i transformaciji konflikata i izgradnji mira: Slučaj Balkana”

 
Atina, Grčka,  23 – 28. februar 2001.

 

Trening-seminar “Integracija roda u prevenciji i rešavanju konflikata i izgradnji mira: Slučaj Balkana” organizovala je grčka organizacija KEGME – Mediteranski centar ženskih studija u saradnji sa UN-INSTRAW (Dominikanska Republika), UNESCO  – Program kulture mira, ACCORD (Južna Afrika) i The Network University (Holandija). Trening-seminar održan je u Atini, 23-28.2.2001. Na njemu je učestvovala i jedna članica CNA tima.

Ovaj seminar je bio drugi po redu događaj u okviru međunarodnog programa “Dijalog žena za promociju stabilnosti, ljudskih prava i mira u Jugoistočnoj Evropi”. Okupio je žene aktivne u nevladinim i drugim organizacijama iz sledećih zemalja/regija: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kipra, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske.

 

Seminar je bio veoma koristan za CNA, kako je to bila mogućnost za dobijanja više kontakata sa organizacijama na Balkanu koje su aktivne u polju izgradnje mira i razrade konflikata, a takođe i mogućnost za dobijanje boljeg uvida u situacije i potrebe u različitim zemljama Balkana.

Više informacija o KEGME i o ovom seminaru može se naći na njihovoj web stranici: www.kegme.org.gr.

 

 

 

III kvartal

mart – maj 2001.

 

glavne aktivnosti

 

Apel za mir i nenasilje

 

15. mart 2001.

 

Početak marta označila je, nažalost eskalacija nasilja  i početak oružanih sukoba u Makedoniji. Svesni toga da ovi sukobi mogu označiti početak još jednog rata na teritoriji bivše SFRJ odlučili smo da reagujemo i oglasimo se APELOM PROTIV RATA I NASILJA ZA MIR I NENA SILJE.

Apel je prosleđen na više od 500 internet adresa među kojima su: dnevne i nedeljne novine u Makedoniji, makedonske radio i TV stanice, političke stranke u Makedoniji, i ostalim državama bivše SFRJ, Vlade zemalja bivše SFRJ i većina Vlada zemalja Evropske Unije, Ministarstva inostranih poslova prethodnih zemalja, veliki broj nemačkih medija, CNN, BBC, veliki broj stranih i domaćih Nevladinih organizacija kao i razne liste po čitavom svetu.

Dobili smo veliki broj reakcija na Apel, maltene iz celog sveta (deo njih je dostupan na našoj web strani), Apel je objavljen u nekoliko dnevnih novina na makedonskom jeziku i pročitan na nekoliko radio stanica na albanskom i makedonskom jeziku.

Smatramo da je važno ponoviti ovaj Apel i u godišnjem izveštaju te ga stavljamo kao prilog na kraju ovog izveštaja (strana …. Ovde treba staviti stranu na kojoj se nalazi anex/prilog tj apel. Ta će se strana znati tek na kraju izveštaja zbog rasporeda i veličine!!! ).

Radionica u  Bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu

 

Sarajevo, 21. 04. 2001.

 

Na poziv  Bošnjačke gimnazije iz Sarajeva, održana je jednodnevna radionica  iz Nenasilne razrade konflikata za zainteresovane učenike gimnazije. Jedan član CNA tima u saradnji sa članom iz organizacije  «Abraham» je vodio radionicu na kojoj je učetvovalo 20 učesnika uzrasta  16 do 18 godina.

Na prvom dijelu radionice se radilo na upoznavanju učesnika sa osnovama nenasilne komunikacije i  senzibilizaciji za nasilje u društvenom kontekstu. U drugom djelu radionice rađena je vježba u kojoj se razgovaralo o civilnom društvu, društvenom aktivizmu i civilnom djelovanju. Poseban interes učesnici su pokazali za nasilje u društvu i razumijevanje nenasilja, gdje se dosta razgovaralo o ratu u BiH i njegovim posljedicama za/po mlade ljude. Čulo se dosta interesantnih i različith razmišljanja o uzrocima nasilja na prostorima bivše Jugoslavije, kao i prilična volja za preispitivanjem vlastitih stavova i mogućih rješenja postojećih konflikata u BiH.

Značaj ove radionice je između ostalog što je većina ovih mladih ljudi provela rat u Sarajevu i odrasla je u vrlo nasilnim okolnostima i bez obzira na taj faktor pokazuju veliku volju i kapacitete za društvenim aktivizmom i nenasilnim promjenama u društvu. Osim toga  vrlo bitno za CNA strategiju u budućnosti jeste saradnja sa institucijama kao što su srednje škole i univerzitet kao i obrazovni sistem uopšte. Ova radionica pokazuje da je ta saradnja važna i moguća, što u dosadašnjem periodu nije bio slučaj.

 

Trodnevni trening u Kiseljaku

 

Kiseljak, od 08.05. do 10.05. 2001.

 

U hotelu “Dalmacija” u Kiseljaku od 08.05. do 10.05. u organizaciji Suedost Europa Kultur V.e. održan je trodnevni trening čiji koncept su osmisli i koji su vodili članovi CNA tima.

Suedost Europa Kultur V.e. je njemačka organizacija čiji djelovanje na području Bosne i Hercegovine kroz nekoliko ureda u različitim gradovima (Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Odžak i Teslić) ima za cilj pomoć lokalnom stanovništvu kroz program detraumatizacije, kao i sve ostale vidove pomoći za koje se pokaže potreba, a u skladu sa mogućnostima i kapacitetima organizacije.

 

Održavanje ovog treninga je rezultat ranije uspostavljene saradnje između pomenute dvije organizacije  i on je zamišljen kao svojevrsni nastavak desetodnevnog bazičnog treninga koji je organizovao CNA od 23.02. do 05.03. ove godine. Na treningu je učestvovalo sedam učesnica i tri učesnika (ukupno deset) koji su svi lokalno osoblje Suedost Europa Kultur V.e. u Bosni i Hercegovini. Teme koje su učesnici-ce, u zavisnosti od potreba, odabrali na jednom od njihovih zajedničkih sastanaka koji je predhodio ovom treningu, a na kojima se radilo tokom treninga su: nenasilna komunikacija, timski rad, identitet i nacionalni identitet, predrasude, razumijevanje i transformacija sukoba, civilno društvo.

 

Prilikom osmišljavanja koncepta i vođenja treninga voditelji su pokušali da stave naglasak na one elemente, koji po njihovom mišljenju, mogu poboljšati timski rad. Ovo nastojanje je došlo kao rezultat ranije izražene potrebe samih učesnika. Sam trening  je bio ispunjen intenzivnim radom, a po ocjeni voditelja razlog tome je bila spremnost i visoka motivacija učesnika-ca za rad.

 

 

 

ostale aktivnosti

 

Okrugli stol o prigovoru savjesti

 

Zagreb, Mama, 28. mart 2001.

 

Članica tima facilitirala je okrugli stol na temu Prigovor savjesti i civilno služenje u organizaciji Unije 47 održanom u Zagrebu. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici grupa za prigovor savjesti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske. Gosti iz Jugoslavije na žalost nisu uspjeli stići na okrugli stol jer nisu na vrijeme dobili vize. Okruglom stolu prisustvovao je manji broj građana iz Hrvatske (15-tak), uglavnom prigovarača savjesti i nekoliko predstavnika medija (Hrvatska Radio Televizija, Večernji list, Republika).

 

Intencija ovog okruglog stola bila je razmjena iskustava grupa za prigovor savjesti zemalja bivše Jugoslavije i pokretanje akcije za poboljšanje uvjeta civilnog služenja vojnog roka u zemaljama u regiji. Regionalni pristup civilnom služenju ocijenjen je kao neophodan jer u zemljama bivše Jugoslavije u široj javnosti postoji nepovjerenje prema demilitarizaciji koje se opravdava strahom od ugroženosti i potencijalnim otvaranjem novih oružanih sukoba.

 

Na drugom djelu pokrenuta ja diskusija oko platforme za zajedničko djelovanje. Istaknuta je potreba za razmjenom iskustava i podrškom među zemljama koje su postigle izvjesne rezultate na planu civilnog služenja (Slovenija, Hrvatska) i onih kojima rad na tom planu tek predstoji.

Za više informacija kontaktirajte Uniju 47, Zagreb.

 

 

Trening za trenere (II) – Centar za mirovne studije Zagreb

Zagreb, 29. marta do 1. aprila 2001.

 

Članica tima sudjelovala je na drugoj sesiji Treninga za trenere održanog u Centru za mirovne studije (CMS). Trening su organizovali i najvećim djelom vodili Vesna Trešelič i Goran Božičević, a u facilitaciji pojedinih vježbi sudjelovali su i polaznici/ce.

Ovaj dio bio je više usredotočen na trening u cjelini i njegovu dinamiku. Veća je pažnja posvećena temama koje je poželjno obrađivati na središnjem djelu treninga, nakon uspostavljanja povjerenja u grupi. Zanimljiv je bio razgovor o vrijednostima koje se promoviraju kroz trenerski rad na izgradnji mira, posebno o onima koje je pojedincima teško promovirati (prihvaćanje, tolerancija, suradnja…).

Trening je osvježilo gostovanje i prezentacija istraživanja »Žene i mediji«.

Učesnici/ce su također imali prilike sudjelovati u teatru potlačenih u čijoj je facilitaciji sudjelovala i članica CNA tima.

Za više informacija obratite se Centru za mirovne studije Zagreb, email: cms@zamir.net

QPSW/Amnesty International – Seminar o ljudskim pravima

Banja Luka, BiH, 3-5.aprila 2001

 

Od 3-5. aprila 2001.god. u Banja Luci u organizaciji QPSW i Amnesty International (AI) održan je seminar o ljudskim pravima na kome su dvojica članova CNA Tima učestvovali. Seminar predstavlja treći deo obuke koju ove dve organizacije rade sa grupom mladih ljudi aktivnih u lokalnim inicijativama u BiH.

Teme koje su se obrađivale na ovom delu bile su:

–         Ljudska prava u BiH

–         Prava žena

–         Prigovor savesti na služenje vojnog roka

–         Strateško planiranje kampanje ljudskih prava i

–         Prava deteta

 

Voditelji seminara bili su: Edin Tuzlak (AI Hrvatske), Brian Phillips (Međunarodni Sekretarijat AI i QPSW London) i Maja Aberg (AI Švedske).

Za više informacija kontaktirajte QPSW Sarajevo. E-mail: qpsw@bih.net.ba

 

Okrugli sto – radionica o kvekerizmu (Quakerism)

 

Banja Luka, 6.april 2001.god.

 

U Banja Luci 06.04.2001.god. u organizaciji Quaker Peace & Social Witness (QPSW) BiH održan je okrugli sto na temu Kvekerizam, na kojem su učestvovala dva člana CNA tima. Na okruglom stolu su prisustvovali još i predstavnici iz nekoliko nevladinih organizacija koje QPSW svojim programom u BiH podržava. Okrugli sto su vodili Brian Phillips i Celia McKeon. Tokom okruglog stola učesnici su se mogli upoznati sa istorijom kvekerizma, načelima na kojima počiva djelovanje kvekera kao i aspektima njihovog djelovanja u svijetu i u BiH.

Za više informacija kontaktirajte QPSW Sarajevo. E-mail: qpsw@bih.net.ba

 

Okrugli sto na temu “Prevencija konflikata i izgradnja mira & NVO na Balkanu – Pouke”

 

Sarajevo, 9–11.april 2001.

 

Od 9-11. aprila 2001. u Sarajevu je održan okrugli sto na temu “Prevencija konflikata i izgradnja mira & NVO na Balkanu – Pouke”, koji je organizovala European Platform for Conflict Prevention and Transformation (EPCPT) (Evropska platforma za prevenciju i transformaciju konflikata). Okruglom stolu su prisustvovali neki-e od članova i članica CNA Tima.

Ovaj okrugli sto je deo regionalnog programa Evropske platforme (EPCPT) za prevenciju i upravljanje nasilnim konfliktima u Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji.

Cilj programa je objavljivanje publikacije koja bi sadržala pregled istorije i dinamike nasilnih konflikata u navedenim regijama. Takođe, publikacija bi sadržala direktorijum sa profilima domaćih i međunarodnih organizacija koje rade na izgradnji mira.

Učesnice/učesnici okruglog stola bile su domaće i međunarodne organizacije koje rade u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Albaniji.

CNA je podržao ovaj program EPCPT-a preuzevši odgovornost da sakupi informacije o organizacijama koje rade na izgradnji mira u zemljama bivše Jugoslavije. Te informacije bice objavljene u direktorijumu u okviru publikacije.

 

 

V.O.D.A. –  Seminar za mlade iz BiH i Hrvatske

 

Velika Kladuša, 20/23. April 2001.

 

U organizaciji OSCE, CARE International i Centra za mirovne studije-Zagreb održan je drugi deo cross-border seminara V.O.D.A. (Vodimo ovo društvo aktivno) na kome je u ulozi facilitatorke bila i jedna članica CNA Tima.

Drugom dijelu seminara prisustvovalo je 22 učesnika/ca – 8 iz Hrvatske i 14 iz BiH. Napravljen je korak dalje u komunikacijskim veštinama, osveštavanju predrasuda i identiteta i ulogom medija u kreiranju javnog mišljenja. Dobar deo vremena posvećen je razgovoru o situacijama u vlastitim zajednicama, motivaciji učesnika/ca za promjenu, potencijalnim poteškoćama i potrebnoj podršci.

Za informacije o ovom projektu, kontaktirati CMS – Zagreb, e-mail: cms@zamir.net

 

Izgradnja suradničkih odnosa i stvaranje koalicija

 

Neum – Sarajevo, maj 2001.

 

Dva člana i članica tima prisustvovali su treningu na temu Izgradnja suradničkih odnosa i stvaranje koalicija u organizaciji Quaker Peace and Social Witness – Sarajevo. Trening je vodio Mladen Majetić. Trodnevnom treningu prisustvovali su predstavnici 12-tak NVO-a iz Bosne i Hercegovine koje surađuju sa QPSW.

 

Ovaj dio treninga predstavlja nastavak teme Javno zagovaranje sa kojom se veći dio učesnika/ca susreo prije nekoliko mjeseci na treningu u Mostaru.

Razgovaralo se o koalicijama i mrežama koje u Bosni i Hercegovini trenutno postoje, o odnosu između lokalnih organizacija, međunarodnih organizacija i stranih donatora.

 

QPSW je u okviru svog programa podrške, ponudio i priliku za savetodavne sastanke. Mladen Majetić je u maju bio u savetodavnoj poseti CNA, tokom koje je pružio podršku CNA pri kreiranju budućih koraka sa ciljem poboljšanja rada na umrežavanju (što je CNA odredio kao potrebno).

 

Za više informacija kontaktirajte QPSW Sarajevo. E-mail: qpsw@bih.net.ba

 

Seminar o misionarstvu i međureligijskom dijalogu – “Abraham”

 

Fojnica, BiH, 11. do 13. maja 2001

 

U organizaciji “Abrahama” iz Sarajeva održan je trodnevni seminar na temu problema misionarstva u međureligijskom dijalogu. Seminar je održan u Hotelu “Reumal” u Fojnici i prisutno je bilo 25 učesnika iz BiH i SRJ. Većina učesnika su bili teolozi kršćanskog i islamskog profila kao i gosti predavači sa Islamskog i Katoličkog teološkog fakulteta iz Sarajeva.

CNA je pozvan da vodi jedan blok gdje su učesnici imali priliku da se isprobaju u ulogama religijskih grupa kojima inače ne pripadaju, što je otvorilo mogućnost preispitivanja viđenja drugih grupa iz konteksta ličnog ugla, a ne iz uvrijeđenih dogmi koje zastupaju pojedina vjerska učenja.

Više informacija o ovom seminaru možete dobiti u organizaciji “Abraham” – Sarajevo. Njihov E-mail: ibrahime@bih.net.ba

 

Otvoreni Okrugli sto o pravu na prigovoru savjesti

 

Sarajevo, 15. maj 2001.

 

Sarajevska organizacija “Žene ženama” u saradnji sa Schueler Helfen Leben i Zašto ne organizovala je okrugli sto s temom prigovor savesti na služenje vojnog roka na Međunarodni dan prigovora savesti.

Tokom okruglog stola kroz diskusiju učesnici/ce su razgovarali o stanjima prava na prigovor savjesti u BiH i SR Jugoslaviji, inicijativama koje su se do sada pokrenule na polju promocije i afirmacije prava na prigovor savijesti, kao i o mogućim načinima budućeg djelovanja.

Za više informacija kontaktirajte “Žene ženama”, email: zene2000@bih.net.ba

 

Pripremni sastanak Grupe za Obrazovanje Projekta Jugositočna Evropa, Konferencije Evropskih Crkava (KEK) u osiječkom Centru za mir nenasilje i ljudska prava (CZMOS)

 

28. maj 2001.

 

Pripremni sastanak je imao za cilj određivanje strategija rada na mirovnom obrazovanju verske grupe, koji koordinira osiječki Centar unutar projekta KEK-a koji sadrži i podprojekte sa težištem međureligijski dijalog i rad sa medijima. Na sastanku su osim tri člana CNA bili prisutni i aktivisti/kinje iz Hrvatske zainteresovani na implementaciji ovog dela projekta.

CNA Tim je doneo odluku da podrži ovaj projekat i ponudio da sledeće godine radi treninge za jednu grupu različite verske strukture u kojoj će se nalaziti i osobe koje se ne deklarišu kao vernici/e.

Za više informacija o ovom projektu kontaktirajte Centar za mir Osijek

 

4. kvartal, jun – avgust 2001.

 

glavne aktivnosti

 

Bazični trening

Osnove iz nenasilne razrade konflikta, Rama-Šćit

 

Rama-Šćit, 8-18. juni 2001.

 

Trening Osnove iz nenasilne razrade konflikata odrzan je od 08-18.juna, u Šćitu na Ramskom jezeru. Trening je organizovao i sproveo CNA Sarajevo.

Treningu je prisustvovalo 10 učesnica i 10 učesnika (ukupno 20), dobi od 18 – 40 godina, iz različitih krajeva bivše SFRJ: BiH (Banja Luka, Sarajevo, Zenica, Novi grad, Doboj), Makedonija (Tetovo, Žitoše), Kosovo (Prishtina), Hrvatska (Zagreb, Split, Vukovar), Crna Gora (Cetinje), Srbija (Beograd, Niš, Novi Sad, Novi Pazar).

 

Učesnici i učesnice ovog treninga aktivni su u slijedećim organizacijama:

Suedost Europa Kultur – Novi Grad; Udružene žene – Banjaluka, Abraham – Sarajevo, Carpe diem – Zenica, Sezam – Zenica, Centar za afirmisanje građanskih prava i ravnopravnosti – Novi Sad, Protecta – Niš, Volonterski Centar – Beograd, KC Caribrod – Dimitrovgrad, Parlament mladih Crne Gore – Cetinje, KC DamaD – Novi Pazar, Mirovna grupa mladih Dunav – Vukovar, Sunce – Split, Zelena akcija – Zagreb, Savez žena Žitoša – Žitoše, OSCE – Prishtina, Care International Kosovo – Prishtina, Centre for Balkan Cooperation Loja – Tetovo.

 

Radili smo na slijedećim temama: nenasilna komunikacija, timski rad/ donošenje odluka, percepcija/različitosti, nasilje/nenasilje, razumevanje sukoba, predrasude / diskriminacija, identitet i nacionalni identitet, uloga polova u društvu (gender), moć, liderstvo, kreativna razrada konflikta, civilno društvo.

 

Trenerski tim sastavljen je od članice i dva člana tima CNA Sarajevo i Sandre Ljubinković (ASTRA – Anti Sex Trafficking Action), učesnice prošlogodišnjeg Treninga za trenere.

 

Od 40-tak pristiglih aplikacija za ovaj trening odabrali smo 20 učesnika i učesnica. Svi su se odazvali pozivu i prisustvovali treningu.

Ovo je prvi puta da se CNA trening održava na ovako specifičnom mjestu. Kuća mira u sklopu Franjevačkog samostana je idealno mjesto za održavanje treninga. Idiličnoj okolini Ramskog jezera i obližnjeg gaja možemo dodati izvrsne smještane kapacitete i pogodnu radnu prostoriju. U takvoj atmosferi strujala je dobra energija za rad.

„Jako sam zadovoljan odabirom mjesta, jer sva ova priroda i njene ljepote utjecala je na moje raspoloženje, te sam pored radionica i rada, mogao i malo da se odmorim uz ovo prelijepo mjesto – koje je idealno za ovakve stvari“.(citat iz evaluacije učesnika)

 

Grupa sastavljena od većeg dijela pojadinaca-ki koji teže ulaze u konfrontacije i suočavanje s konfliktima, posebice kada se radi o sukobima na ovim prostorima u proteklih nekoliko godina i onih koji su spremni i otvoreni za razgovor, pružala je izazov trenerskom timu.

Nakon razgovora o tome je li bombardiranje Jugoslavije od strane NATO-a nasilje ili nije, uslijedilo je otvoreno veče koje je bilo svojevrsna prekretnica u smislu izgradnje povjerenja u grupi. Ono što je izostalo bio je detaljniji razgovor o nacionalnim identitetima. Procjena je tima bila da ovu temu valja obraditi na način koji će biti osnaživački za učesnike i učesnice.

 

S ovog treninga proistekla je dokumentacija: „Ovo još nije počelo“ koja je na bosanskom/hravtskom/srpskom jeziku i sadrži 111 strana.

 

Neke od izjava iz evaluacije treninga:

–         Našao sam jako mnogo pitanja koja sam većinom sebi i prije postavljao. Međutim, nisam očekivao da nađem toliko puno odgovora i da otvorim ipak veliki broj pitanja unutar sebe što mi je stvorilo jaku osnovu za dalje.

–         Upoznala sam stavove i problematiku ljudi drugih nacionalnosti i to mi je pomoglo da rješim neke vlastite upitnike i dileme.

–         Uvidjela sam da je konflikt i nasilje nešto u nama što se ponekad skupi i izbaci na pogrešan način. Da nasilje nastaje više iz nerazumijevanja nego iz potreba.

–         Mislim da su mišljenja ljudi iz najrazličitijih sredina ono što je ostavilo najjači utisak na meneIskustvo donošenja timskih odluka je bilo vrlo značajno iskustvo za mene jer smo prošli kroz sve faze donošenja odluka. Prilično sam zadovoljan što je 20 u biti potpuno različitih ljudi uspelo da u pojedinim trenucima zajednički donese odluke i to na načine da svi učesnici budu zadovoljni. Mislim da, što je vreme više prolazilo ljudi shvatali prednosti timskog rada i timskog odlučivanja što je meni bilo naročito važno.

–         Naučio sam da slušam i saslušam. Naučio sam da postoje različiti ljudi i mišljenja, različite percepcije, a to je po mom mišljenju osnov za rješavanje konflikata.

 

Ovaj trening financijski je podržao Auswertges Amt.

 

 

Trening

Osnove nenasilne razrade konflikta

 

Žabljak, od 22.juna do 2. jula 2001. godine

 

Trening Osnove nenasilne razrade konflikata održan je na Žabljaku, u Crnoj Gori, od 22. juna do 2. jula 2001. godine. Trening su organizovali beogradski i sarajevski ured Centra za nenasilnu akciju. Ovo je prvi trening gde se pojavljuje novootvoreni ured u Beogradu kao jedan od organizatora, te je prvi put da se trening održava u Crnoj Gori.

 

Iako je bilo predviđeno da na treningu učestvuje 20 osoba, bilo je 18 učesnika/ca. Dve osobe iz Makedonije su bile sprečene, s tim što je jedna bila vraćena sa same granice jer joj je pasoš važio još samo (!?) šest nedelja. Učesnici/ce su došli/e iz različitih krajeva bivše SFRJ: BiH, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, sa Kosova, iz Srbije i iz Slovenije. Učešće osobe iz Slovenije je novina za CNA trening. Grupa učesnika/ca je bila rodno izbalansirana: devet žena i isto toliko muškaraca, a starosna dob je varirala od 20 do 32 godine. Učesnici/ce su došli iz sledećih organizacija: UNV Projekat izgradnje poverenja – Sarajevo, Friedenskreis Halle – Jajce, Koalicija udruga mladih – Split, Volonterska udruga Nada, Centar za građansku inicijativu – Kolašin, Multikultura – Tetovo, Ethnic Conflict Resolution Project – Skopje, Organizacija na ženi Horizont – Krivogaštani, Legebitra, Volonterski centar – Beograd, ASTRA –  Beograd, Novi horizonti – Ulcinj, OSCE Misija na Kosovu – Dragaš.

 

Trenerski tim su činili volonteri/ke CNA. Održavanje treninga je finansiralo Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova (Auswaertiges Amt).

 

Teme na kojima se radilo tokom treninga su: nenasilna komunikacija, timski rad/donošenje odluka, nasilje/nenasilje, percepcija, razumevanje sukoba, liderstvo, predrasude/stereotipi/diskriminacija, uloga polova u društvu, različitosti, identitet/nacionalni identitet.

 

Na tok treninga je svakako uticala situacija u Makedoniji i vesti koje smo dobijali. Učesnici i učesnice iz Makedonije, kojih je bilo četvoro, bili su u stalnom kontaktu sa svojim porodicama, tako da smo mogli da čujemo i nešto više od zastrašujućih vesti na televiziji i po novinama. Bilo je lepo videti solidarnost i podršku koju su im pružali ljudi iz drugih krajeva, naročito kad se ima u vidu da većina njih ima iskustvo života u zemlji u kojoj vlada rat.

 

Generalni utisak trenerskog tima je da je trening bio veoma “jak” iz više razloga. Neki od njih su situacija u Makedoniji, zatim veoma etnički mešovita grupa, spremnost nekad čitave grupe, nekad većine, nekad određenog broja pojedinaca/ki da se nose sa težim temama koje izazivaju jake emocije, sam koncept treninga, itd.

 

Jedna od značajnijih radionica je bila na temu “Različitosti, identitet i nacionalni identitet”. Veoma je doprinela boljem međusobnom upoznavanju prisutnih, a samim tim i stvaranju sigurnijeg prostora za otvoren razgovor o nekim težim temama koje su usledile. Veliki deo radionice posvećen je nacionalnom identitetu, i u okviru toga vodeća pitanja su bila: Ono što volim u vezi mog nacionalnog identiteta i ono što mi stvara poteškoće. Taj deo se naročito dojmio svih prisutnih, kako je protekao u atmosferi izraženog međusobnog slušanja i poštovanja, a ipak noseći određenu težinu iskustava sa sobom. Navešćemo ovde neke od izjava u toku te diskusije:

–         Ono što mi se sviđa kod mog nacionalnog identiteta jeste jedna susretljivost, otvorenost, izdržljivost. Zatim jedna spremnost na opraštanja, suživot. Ljudi često žele, vide da život mora ići u jednoj multietničkoj sredini. Ne sviđa mi se jedna nedefinisanost, raštrkanost, cilj kojim hoćemo da idemo. Zatim jedno veliko nepoverenje, strah jednih od drugih, strah od onoga što se dogodilo, šta je uzrokovalo. Želeo bih da postoji definisana slika kuda se ide, a ja to ne vidim.

–         Ja sam Crnogorka, a pre desetak godina nisam dovodila u pitanje da sam Srpkinja. Sad vidim da je bilo iznuđeno… Užasno me nervira crnogorsko držanje za istoriju, tradiciju, isključivost prema drugima, negovanje čojstva, onda licemerja što se žena tiče, dizanje na pijedestal majke, žene, a u stvari je skroz suprotno. Ali dopada mi se muzika, crnogorski kačamak, vezanost ljudi za svoju teritoriju.

–         Taj suživot nije bio umjetna tvorevina nego razvoj događaja, tu su se srele kulturne tradicije, to je nešto krasilo, to je bila Jugoslavija u malom. Ja sam video Jugoslaviju kroz Bosnu, kroz moju sredinu u kojoj sam živeo. Svi smo bili tu i znali smo da nismo od juče tu i tu su živjeli naši djedovi. Taj stepen nepovjerenja se stekao ratom između komšija i to je uticalo na ljude da steknu veliko nepovjerenje. Status quo je proizvod tog straha. Dejtonski sporazum je samo prekinuo rat. Nije se puno promenilo u tom pravcu.

–         Prvi identitet koji ja imam je Beograd, a drugi bivša Jugoslavija jer sam puno putovala i imam puno prijatelja-ica. I blisko mi je. Kad moram da napišem odakle sam, to mi stvara poteškoće i kažem da sam iz ex Yu. Kako da se odredim, da nacionalni identitet uzmem po majci, po ocu, ili po babi ili dedi?

–         Ja imam krizu nacionalnog identiteta. Imam krizu kad se sve to dogodilo. Uvek sam se izjašnjavao kao Jugosloven, pa čak i nisam raspoznavao ko je koje nacionalnosti. Došao je rat i neko je rekao da Muslimani više ne postoje, nego Bošnjaci. Neki kažu, svejedno je, ali nije jer je neko gurao puške u to ime. Ono što volim više se vezuje za Bosance, a to je srdačnost, otvorenost, ćevapi.

–         Kad sam bila u Jugoslaviji, bila sam Makedonka, pa tek onda Jugoslovenka, a kad sam bila u inostranstvu – prvo Jugoslovenka, pa onda Makedonka. Makedonija – to je tradicija i nikad nisam imala problem s ljudima da kažem to što jesam. Osetila sam da možda drugima smeta to što jesam, ali probajte ići u Grčku kao Makedonac? Ni u Bugarskoj nisam Makedonka. Ja nemam problem s identitetom, ali drugi ga imaju.

–         Gde ja, u stvari, pripadam? Moje ime nedvojbeno kaže da sam Muslimanka, Bošnjakinja, ali ja to nisam jer moji koreni nemaju veze s Bosnom, oni su u Sandžaku. Ja sam Jugoslovenka. Roditelji poštuju islam, a ja nisam religiozno određena.

–         Ja sam rođen kao Musliman, ali više to prihvatam religijski nego kao nacionalnost. Toga su se setili koji su krojili tu Jugoslaviju. Većina naroda su imali svoj identitet, a nama koji smo muslimanske veroispovesti, rekli su da se zovemo Muslimani. Nisam odgajan kao Musliman po nacionalnom identitetu; po službenoj dužnosti sam to bio. Ratom u Bosni i to je propalo. Ti koji su bili Muslimani sada su Bošnjaci, a ja to nisam. Kad bih otišao u Jugoslaviju, mislim da bih ispao ovca jer su ovde Jugosloveni ispali ovce. Oni su građani postojeće države koja ne postoji. Sebe vidim kao slobodnog umetnika, zašto moram da imam nacionalni identitet?

–         Rođena sam u liberalnoj porodici u kojoj nije bilo reči o religiji, naciji. Svugde smo išli, nismo se ograničavali niti su nama to radili. Ja sam Srpkinja, ali ne znam šta to znači. Došao je rat, mamina strana se odvojila. Bila sam mala, nisam znala zašto sve to. Tetka je rekla: eto šta ste vi uradili! Kad odem u Hrvatsku, ja se izvinjavam, mada ne znam šta sam ja to skrivila.

–         Ja nemam problem s identitetom. Ja sam Slovenac iz Slovenije. Tata mi je Austrijanac. Kad neko kaže da je iz jedne države, on je deo te države.

–         Ja sam Albanac iz Makedonije i ja sam građanin Makedonije. Nezavisno od te situacije, nisam imao problem s identitetom.

–         Ja sam T. Š. iz Srbije, ali nisam T. Š., Srpkinja. Koreni – to mi je čisto metafizička stvar. Nemam potrebu da se odredim.

 

Sutradan smo veliki deo radionice na temu „Predrasude“ posvetili upravo predrasudama prema različitim nacionalnim i etničkim grupama. Učesnici/e su prvo na zidnim novinama zapisali predrasude prema ljudima njihove nacionalnosti, ili regije iz koje dolaze, a potom su imali priliku da zapišu predrasude koje su čuli o „drugima“. Naravno, svega je tu bilo, od toga da su Bošnjaci/Bošnjakinje „glupi, glava im tvrda i ne kontaju viceve“, ali i „duhoviti, veseljaci“; Srbi/Srpkinje: „Četnici, borci protiv novog svetskog poretka, nacionalisti, veseljaci“; Crnogorci/ke: „lenji, mafijaši, hrabri“; Albanci/ke: „primitivni, od reči, gostoljubivi, teroristi“, i tako dalje. Nakon predstavljanja zapisanih predrasuda pričali smo o tome koliko smo se cenzurisali dok smo pisali, zašto, kako nam je bilo da čujemo sve ove stereotipe i predrasude, da li smo prihvatali ili još uvek prihvatamo neke od njih, odakle ove predrasude potiču.

Neke od izjava:

–         Dok smo pisali za sebe bilo mi je zabavno, a kada smo pisali o drugima bilo mi je jako teško i imala sam autocenzuru.

–         Ja sam čula sve što sam i očekivala. To čujem svaki dan.

–         Ja sam se navikla na loše verzije o Albancima jer ih čujem svaki dan tako da mi je bilo svejedno.

–         Nisam se cenzurisao jer možemo mi bježati od toga ali to je to, to nas okružuje. I bolje mi je da to izbacim na papir nego da prećutim. To je što nas okružuje i što su mi možda usadili u glavu i osjetio sam da to moram da napišem.

–         Definitivno sam imao predrasude o Albancima i počeo sam da stvaram generalizacije.

–         Zbog nekih primjera što su nam se desili sklon sam da cijelu grupaciju jednako posmatram. Ja ne vidim i ne čujem drugu stranu pa mislim da su svi isti.  I ta slika ostaje u meni dok ne čujem nešto o njima.

–         Ja sam o ovim drugim nacijama razmišljala tek uz rat. I počela sam da stvaram sliku pod uticajem drugih. Bilo mi je lakše u tim trenucima da odem u generalizaciju. Kada ljudima sa predrasudama argumentujemo protiv tih predrasuda oni to smatraju izuzetkom.

–         Koliko ja imam predrasuda, to sam tek sada shvatio.

–         Meni se čini da se kroz komunikaciju može raditi na predrasudama. Što manje znam jača mi je predrasuda.

 

Posebno teške su bile radionice na temu „liderstvo“ i „uloga polova u društvu“, gde su se javile jake emocije, pa nekolicina učesnika/ca nije želela da nastavi razgovor o temi ili toku dešavanja u okviru radionice, što je izazvalo ličnu pogođenost pojedinaca/ki.

 

Nakon treninga trenerski tim je uradio trodnevnu evaluaciju treninga. Utisak tima je da je trening bio više fokusiran na senzibilizaciji za nasilje, nego na konfliktu, pa je izražena želja da se ubuduće ta dva aspekta više izbalansiraju. Utisak je takođe da bi trening bio efikasniji da je rađeno na manjem broju tema, jer je grupna dinamika bila specifična i dešavalo se da je na kraju nekih radionica ostajalo još jako mnogo otvorenih pitanja o kojima su učesnici/e želeli da razgovaraju, a koje nismo stigli sve da obradimo, tako da je jedna od preporuka ostaviti nekoliko „otvorenih“ radionica čija tema neće biti određena pre treninga, već u toku njega. Jedna od poteškoća u toku treninga je svakako bilo povremeno izražavanje nepoverenja prema trenerskom timu od strane pojedinih učesnika/ca koji nisu želeli da rade na temama koje zahtevaju kritičnost i samorefleksiju. Pored toga, u grupi je postojala velika motivacija za rad, spremnost na preispitivanje i promenu sopstvenog ponašanja u sukobu i poverenje u trenerski tim. Procena tima je da neuobičajeno veliki deo grupe učesnika/ca predstavlja veliki potencijal za multiplikaciju znanja i veština. O tome govori i činjenica da je čak sedmoro učesnika i učesnica iz ove grupe krenulo na Trening za trenere.

Velika poteškoća bila je i organizacija puta učesnika/ca do Crne Gore, kako postoji priličan nedostatak redovnih saobraćajnih veza sa nekim područjima i državama.  Na primer učesnici/e koji su došli iz Hrvatske morali su da promene i po 5-6 autobusa da bi došli do Žabljaka.

 

Dokumentacija treninga “Tektonski poremećaji” koja je na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku sadrži opise radionica, izjave učesnika/ca, potpunu evaluaciju trenerskog tima, učesnika/ca i njihove upitnike, i fotografije sa treninga. Dokumentacija ima 89 strana i uskoro će biti dostupna na sajtu CNA www.nenasilje.org, a u međuvremenu je dostupna na zahtev u oba ureda CNA.

 

 

Ured u Beogradu

 

U toku ovog tromesečja krenuo je sa radom i CNA ured u Beogradu.

 

Do sada je dosta vremena i energije utrošeno na pronalaženje prostorija za ured i njegovo opremanje i to mnogo više nego što smo pretpostavljali kako su cene iznajmljivanja prostora jako skočile. No, sada nas možete naći i kontaktirati na sledećoj adresi i brojevima telefona:

 

Ulofa Palmea 2a, 11160 Beograd, Jugoslavija

tel/fax: +381 11 34-32-612, tel: 34-32-403

email: cna.beograd@nenasilje.org

 

Ured je trenutno u procesu registracije, koji se ispostavio kao dug proces, od pronalaženja informacija o načinima registracije usled nedostatka odgovarajućeg zakona o nevladinim organizacijama, preko prikupljanja informacija o iskustvima drugih organizacija.

 

Za sada u beogradskom uredu rade Ivana Franović i Milan Colić koji su prešli iz sarajevskog ureda, a pridružila im se i Helena Rill čije predstavljanje možete naći na kraju ovog izveštaja.

 

Informacije o budućim aktivnostima ureda možete naći pod »Plan rada«.

 

 

Program Trening za trenere iz nenasilne transformacije konflikata

 

Juli – avgust 2001.

 

U julu 2001 je započet Program Trening za trenere iz nenasilne transformacije konflikata. Ovakav program CNA organizuje po treći put. Od ukupno pet faza ovoga programa u ovom periodu održane su prva faza, odnosno desteodnevni trening i jedan dio druge faze tj. follow up sastanci.

 

Prvi desetodnevni trening održan je na Jahorini u periodu od 27.jula do 6. avgusta 2001. dok  se jedan dio follow up sastanaka desio u drugoj polovini augusta u Sarajevu.

 

Trenerski tim su sačinjavali članovi tima CNA Sarajevo kao i gosti treneri Ivana Franović iz CNA ureda u Beogradu i Goran Božičević iz Miramida Centra iz Grožnjana, Hrvatska.

 

Učesvovalo je 12 žena i 7 muškaraca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, SR Jugoslavije i Makedonije sa prosjekom godina oko 26.

Organizacije iz kojih dolaze učesnici/ce:

*Suedost Europa Kultur e.V.- Bijeljina, Novi Grad i Odžak,  BiH

*Centar za Mirovne Studije – Zagreb, Hrvatska

*Abraham – Sarajevo, BiH

*Automni ženski centar – Beograd, SRJ

*AŽIN ASTRA – Beograd, SRJ

*Centar za razvij neprofitnig sektora PROTECTA – Niš, SRJ

*Volonterski centar,CRNPS – Beograd, SRJ

*Carpe Diem – Zenica, BiH

*Projekt za Rješavanje Etničkih Konflikata – Skoplje, Makedonija

*Koalicija udruga mladih, KUM – Split, Hrvatska

*Kreativni Centar «Caribrod» – Dimitrovgrad, SRJ

*Centar za građansku inicijativu – Kolašin, CG, SRJ

*Parlament mladih CG – Podgorica, CG, SRJ

*O.Š. «Milan Rakić» – Banjaluka,  RS, BiH

 

Većina učesnika (17) je učestvovala na bazičnim treninzima u Kiseljaku, Rami (BH) i Žabljaku (SRJ) koje su organizovali CNA Sarajevo i Beograd.

 

Na desetodnevnom treningu je rađeno na sljedećim temama:

–         Nenasilna komunikacija

–         Razumijevanje sukoba

–         Nenasilje i nenasilna akcija

–         Kreativna razrada konflikata

–         Identitet

–         Uloga polova u društvu

–         Izgradnja mira

–         Uloga trenera

 

Posebnost ovog treninga ogleda se u važnim i konstruktivnim diskusijama koje su se dešavale u radionicama o nenasilju i kreativnoj razradi konflikata, kao i radionici o ulozi polova u društvu u toku koje se pojavilo dosta konflikata, ali koja je samim tim bila veoma korisna i produktivna. Poteškoće u zajedničkom donošenu odluka u grupi koje su bile prisutne su također iskorištene za rad na “stvarnim problemima” koji su se javljali u grupnom procesu u smislu sagledavanja sukoba, različitih potreba i njihovog poštovanja i tolerancije, afirmacije sebe i sl.

 

Razgovori vođeni u toku radionica Nenasilje i Kreativna razrada konflikata imali su fokus na važnost senzibilizacije za strukturno i druga nasilja prisutna u našim društvim kao i prepoznavanje različitih postojećih društvenih uloga i modela nenasilnog ophođenja sa konfliktima. Navedena je i važnost  prepoznavanja vlastite pozicije  kao dijela nasilne strukture u koju upadamo ukoliko pasivno posmatramo nasilje oko nas, a posebno ono nasilje koje je uzrokovano uvreženim i nepreispitanim tradicionalnim strukturama  i društvenim parametrima. Scene predstavljene u vježbi “forum teatra” su posebno, zbog jakog emotivnog naboja, ostavile jak utisak o neophodnosi stalnog preispitivanja društvenih uloga u konteksu spirale nasilja kroz uloge žrtve, nasilnika i posmatrača i njihove stalne izmjene.

 

Radionica o ulozi polova u društvu sa “tradicionalno” jakim emotivnim nabojem, dala mnogo materijala za promišljanje i posvješćavanje o nasilju prouzrokovanim podelom uloga polova u društvu. Osnovna poteškoća vezana za ovu temu na ovom treningu je problem sa neizlaženjem iz društeno zadate uloge i njihovim sagledavanjem i preispitivanjem, što otežava transformaciju i analizu sukoba uzrokavanih različitim polno/rodnim identitetima i potrebama, ali isto tako ukazuje na važnost rada na ovoj temi.

 

Zbog prisutnosti povećanog izljeva emocija kod pojedinaca/ki, trenerski tim je  napravio nekoliko izmjena na predhodno pripremljenom programu radionica tako da cjelovečerni roleplay/igrokaz na temu “rad pod otežanim okolnostima”, koji je bio predviđen da se radi sredinom treninga  se nije desio. Procjenjeno je da bi to možda bilo “prejaka” vježba zbog dosta napornog tempa i sadržaja.

 

Tema “izgradnja mira”, koju je vodio kao gost trener Goran Božičević je zbog više faktora bila jako korisna. Sama radionica je otvorila važna pitanja o razlikovanju različitih segmenata  izgranje mira i pomogla u njihovom jasnijem sagledavanju i također pokrenula diskusije o različitim viđenjima i pristupima mirovnom radu.

Drugi značaj ove radionice je to što su učesnici imali priliku da se sretnu sa drugačijim pristupom vođenja radionice koju je vodio gost trener, o čemu se svakako više govorilo i u radionici “uloga trenera”.

 

Na ovom treningu su učesnici imali priliku da preuzmu neke dodatne odgovornosti kao što je vođenje protokola radionica i također da prisustvuju večernjim evaluacijama trenereskog tima  gdje su imali priliku da razgovaraju sa timom o dilemama koje imaju vezanim za radionice i da  sagledaju radionice sa trenerskog aspekta.

Učesnici su između ostalog na kraju ovog treninga formirali timove od 3-4 osobe i izabrali teme za radionice koje oni treba da vode na drugom desetodnevnom treningu ili fazi III Programa.

 

Neke od izjava učesnika sa evaluacije treninga na pitanje: Koliko sam zadovoljna-an svojim radom, radom grupe, radom tima?

 

–         Znači mi što sam došla, mnogo bih propustila da nisam. i sobom sam zadovoljna, imam lep osećaj. Grupa – bilo je teških trenutaka, ali mi je davala energije. U nekim trenucima mi je nedostajalo konfrintacije, kao da tamo iza nešto šuška, ali se to ne čuje. Trenerski tim mi skroz prija.

–         Vrijeme mi je jako brzo prošlo. Kad napravim odnos ulaganja i dobivanja to mi pruža zadovoljstvo, harmonija. U grupi je bilo jako puno dobrih, manje ne tako dobrih momenata. Pozitivan predznak dajem i teškim momentima, puno sam učio iz tih situacija, to mi je zadovoljstvo. Tim je bio super. Čudi me percepcija uigravanja tima, meni je izgledao jak i uigran. Hvala vam na svemu.

–         Zadovoljan sam sobom, osjećam se dosta umornim. Prijao mi je rad, bio mi je inspirativan. Kad je grupa u pitanju, pitao sam se šta nije u redu. Ovaj put mi je grupa dosta drugačija, ali inspirativna. Bilo je poteškoća i problema. Otvaraju mi se paradoksi, izgleda jako lako, ali mi je i obratno. Trenerski tim mi je bio dobar, nisam imao osjećaj novih konstelacija, osjećao sam se dobro, osjetio sam podršku.

Na pitanje: Kakvu sam promjenu primjetio-la?

–         Bilo ih je puno,  ne bi ih nabrajao. Gender me pokrenuo. Imao sam priliku da vidim koliko sam se nakon nekih razgovora promijenio. Osjećam da imam drugačiji pogled. Sad imam dovoljno snage da, ono što me spuca, da podnesem i da se nosim s tim.

–         Neka moja pitanja su se uopbličila. Konstruktivnije razmišljam o komunikaciji s drugima. Feedback mi više nije smaranje. Sve mi je nešto ozbiljnije, konkretnije.

–         Nakon bazičnog treninga sam postao mnogo senzibilniji…Mislim da je suviše rano da osetim promenu. Izgradnja mira me posebno potakla: gde sam ja tu? Kako sam ja tu? Koja je moja uloga? Promenila se moja vizija o tome.

 

Više detalja o treningu se nalazi u dokumentaciji na bosanko/srpsko/hrvatskom jeziku koja se može dobiti u CNA uredu.

 

Program Trening za trenere 2001. se završava u oktobru 2001. kada će se u našem redovnom tromjesečnom izvještaju naći detaljan izvještaj sa cijelokupnog programa.

 

 

 

ostale aktivnosti

 

CMS  – Trening za trenere (3. dio)

 

Grožnjan, 29. maj-1.juni 2001.

 

 

Treća sesija treninga za trenere u organizaciji Centra za mirovne studije održana je u Grožnjanu, u prostorijama Imaginarne akademije i Muzičke akademije. Ovo je prvi trening koji se događa prostorima koje će ubuduće, koristiti MIRamiDA Centar – za regionalnu razmjenu mirovnih iskustava. Ova je sesija bila specifična po tome što su joj prisustvovali i gosti iz SRJ, polaznici Beogradskih mirovnih studija.

 

Trenerskom paru Goran Božičević i Vesna Teršelioč pridružio se i Ognjen Tus koji je svojim iskustvom sa bazičnih MIRamiDA treninga dodao diskusijama poseban element. Tema ovog dijela bile su akcijske radionice, vježba u njihovoj pripremi i razradi.

 

Upoznali smo se također i sa temom Kako raditi MIRamiDU. Bilo je razgovora o treninzima izgradnje mira, o tome koja je njihova specifičnost u odnosu na druge treninge. Kroz zajednički razgovor uočili smo da je njihov specifikum u tome što su treneri ujedno i aktivisti koji svojim različitim iskustvima daju veliki doprinos treninzima. Iz ovog razgovora postalo je očito koliko je važno živjeti to što se radi.

 

Četvrta sesija očekuje se na jesen. Nastavak slijedi, a više informacija možete dobiti od CMS Zagreb, email: cms@zamir.net.

 

 

Konferencija u Bujanovačkoj Banji, SRJ

 

Bujanovačka banja, 28.juni -1.juli 2001.

 

Na poziv organizacije «Trag» iz Niša, SRJ, dvojica članova i jedna članica CNA tima su gostovali na mirovnoj konfenreciji u Bujanovačkoj Banji, SRJ. Konferencija “Izgradnja multietničkog poverenja na jugu Srbije: uloga nevladinih organizacija i masovnih medija” održana je od 29. juna do 1. jula 2001. godine u hotelu “Vrelo” u Bujanovačkoj Banji, gdje je osnovna tema bila pomirenje među etničkim zajednicama na jugu Srbije, odnosno u regiji Bujanovac – Medveđa – Preševo, gdje žive izmješano Srbi, Albanci, Romi i ostali i gdje postoje jaki međuetnički konflikti i tenzije i gdje su se doskora vodlile oružane borbe.

 

CNA tim je pozvan da bi predstavio svoja iskustva u mirovnom radu u BiH i Hrvatskoj.

Osim CNA  i organizacija «Trag» koja je organizovala ovu konferenciju, prisustvovalo je još predstavnika organizacija uglavnom iz Srbije i nekoliko organizacija iz lokalne zajednice.

Važno je bilo prisustvo predstavnika albanskih organizacija dok je nažalost predstavnika lokalnih Srba bilo vrlo malo. Prisustvovalo je i nekoliko predstavnika romskih organizacija, kao i predstavnici Freedom House koji su ujedno i donirali ovu konferenciju.

 

Nakon uvodnih predstavljanja učesnika otvorena je diskusija o stanju, potrebama i uslovima za pomirenje u  tom području. Između ostalog, moglo se čuti to da u Srbiji, nakon pada režima «duvaju neki novi vjetrovi» da bi to trebao biti podsticaj za promjene i poboljšanja međuetničkih odnosa. Predstavnici Albanskih udruženja govorili su o tome da nije u pitanju konflikt među etničkim grupama u osnovi, nego konflikt Albanca sa državnom strukturom koja ni nakon promjene vlasti nije bitno izmijenila odnos prema manjinskim grupama u ovom regionu. Jedan od ciljeva konferencije je bio i to da se razmotre načini za što kvalitetnije djelovanje na izgradnji mira i mirovne edukacije, te da se ukaže na to da bi toj problematici trebalo pristupiti mnogo šire i ozbiljnije nego što je to do sada bio slučaj. Predloženo je da se sa na ovoj konferenciji ponudi nekoliko konkretnih projekata koji bi pridonijeli pomirenju i izgradnji pomirenja u zajednici.

 

Dio konferencije je bio predviđen za razgovor o važnost uloge medija u procesima pomirenja i igradnje povjeranja među etničkim zajednicama. Pomenuto je da su mediji, pogotovo državni, u konfliktima i nasilju koja su se dešavali na ovim prostorima imali dosta destruktivnu ulogu i da bi se na tome trebalo više raditi u kontekstu mirovog procesa.

 

Drugog dana konferencije članovi CNA tima su govorili o svojim iskustvima u radu na ovom polju u BiH i Hravatskoj i o stanju u tim državama kada je u pitanju pomirenje i izradnja civilnog društva, te u tom kontekstu pokrenula se diskusija o mogućnostima za regionalnu saradnju i umrežavanje organizacija obzirom na zajedničke interese i slične probleme.

U toku konferencije, organizovana je i posjeta Preševu gdje su se učesnici sreli sa predstavnicima tamošnjih lokalnih vlasti i organizacija.

 

Za više informacija o ovoj konferenciji može te se obratiti oragnizaciji «Trag» iz Niša. E – mail: msk@EUnet.rs

 

 

Evaluacija za Abraham

 

Jul-oktobar 2001.

 

U periodu jul-oktobar 2001, aktivista CNA, po molbi organizacije Abraham angazovane na medjureligijskom dijalogu i mirotvornom radu, radi na vanjskoj evaluaciji njihovog dosadašnjeg rada i organizacione strukture. Abraham sprovodi evaluaciju sa ciljem dobijanja uvida u važne tačke i  pitanja koja su bitna za predstojeći proces promena koje ce uslediti u samoj organizaciji te i po pitanju opštih strateško-razvojnih odrednica organizacije. Tokom procesa sakupljanja materijala, je već sprovedeno oko 15 intervjua sa ljudima manje ili više aktivnim u Abrahamu, a daljnji intervjui će uslediti. Finalni evaluacioni izveštaj ce biti predočen Abrahamu do kraja oktobra, sadržavajući izmedju ostalog i neke preporuke za daljnji strateški razvoj organizacije.

 

 

Trening izgradnje mira Banovići

 

Banovići, 20-24. avgust 2001.

 

U hotelu Zlača kraj Banovića, BiH, održan je petodnevni trening izgradnje mira radnog naziva Peace is Young. Trening je rezultat follow up sastanka prošlogodišnjeg Treninga za trenere, a do njegove realizacije došlo je uz suradnju s Agencijom lokalne demokracije i Centra za mlade Zavidovići i Savjeta Europe.

 

Treningu je prisustvovalo 14 učesnika i učesnica dobi od 16 do 30 godina, članova centara za mlade iz Zavidovića, Žepče, Jajca i Prijedora. Trenerski tim sastavljen je od osoba različitih nacionalnosti. U timu su bile dvije osobe iz tima CNA Sarajevo i dvije iz mreže trenera koje su prošle CNA Trening za trenere.

 

Teme koje su na treningu obrađene jesu: nenasilna komunkacija, razumijevanje sukoba, predrasude i različitosti, identiteti, nasilje-nenasilje, moć – ja u zajednici, pogled u budućnost.

 

Uz pomoć centara za mlade (Zavidovići, Žepča, Jajce, Prijedor) uspjeli smo okupiti mlade iz bošnjačke, srpske i hrvatske zajednice što je treningu dalo željenu dimenziju osvještavanja predrasuda o drugim entitetima i razgovora o nacionalnim identitetima. Iako je jedna od početnih ideja bila usmjeriti mlade dviju entičkih skupina iz Zavidovića i Žepča (većinsko bošnjačko, odnosno hrvatsko mjesto) na međusobnu suradnju, zbog slabijeg odaziva mladih iz Žepča, ali i poteškoća u razgovoru o konkretnim temama, naš se rad zadržao na osvještavanju predrasuda, nasilja, položaja mladih u zajednici. Kao bazičnu poteškoću možemo definirati teškoću da se osvijesti vlastiti položaj u društvu, da se pojave oko nas definiraju počevši od sebe, čak su i mladi definirani kao netko drugi. Iz takve pasivne pozicije teško je osvjestiti kako ja mogu nešto učiniti za društvenu promjenu i koja je moja odgovornost. Ono što ohrabruje jest činjenica da se kroz inpute i razgovore ta slika do kraja treninga promijenila. Kao iznimno važnim čini nam se sama činjenica da su se učesnici i učesnice okupili na jednom mjestu izvan svojih zajednica i da se u njih vraćaju osnaženi novim iskustvom i vještinama. Ono što se također čini važnim je lista trenutnih zajedničkih problema u Bosni i Hercegovini koja je nastala i poslužila za daljnju razradu problema napuštanja BiH od strane mladih gdje je bilo prilike vidjeti Što ja mogu učiniti da tako ne bude?

 

S ovog treninga izlazimo s osjećajem potrebe da se ovakav tip sagledavanja problema, izgradnje povjerenja i osnaživanja za preuzimanje aktivne uloge zajednici nastavi i proširi.

Predstoje razgovori sa Agencijom Lokalne demokracije, kao i sa potencijalnim novim članovima tima koji su trenutno u programu Treninga za trenere.

 


PROŠLOGODIŠNJA EVALUACIJA

 

Jačanje kapaciteta

 


 

reči članova CNA

 

Reč, dve nove članice CNA – Helena Rill

 

Moj prvi susret sa CNA i svim onim što on nosi dogodio se u februaru 2000. godine na bazičnom treningu u Kiseljaku. Iako upoznata sa radioničarskim načinom rada, 10-dnevni trening mi je bio nešto sasvim novo. Osim što mi je bila data mogućnost da u svojoj sredini primenim spoznato, doživela sam trening kao mogućnost preispitivanja i posmatranja mnogo čega iz sasvim druge perspektive, a posebno sebe i svog odnosa prema drugima i situaciji u zemlji. Nastavak rada na sebi i spoznavanja želje za radom s drugima dogodio se kasnije na Treningu za trenere od juna do novembra 2000. godine, da bi se zaokružilo  pozivom CNA da mu se pridružim u novom, beogradskom uredu.  To se desilo u pravom trenutku jer sam stala u svom dotadašnjem radu i pitala se – gde i kako dalje.

 

Sombor je sredina iz koje potičem i doživljavam je kao teško pokretljivu u svakom smislu. U ovom gradu sam bila angažovana u Školi za osnovno obrazovanje odraslih, u Udruženju obolelih i u Udruženju građana za ostvarivanje kulturnih i humanitarnih ciljeva »Ravangrad« gde sam provela 4 godine. Tu sam zaista puno toga naučila i taj rad mi je jedno veliko i dragoceno iskustvo. Radilo se s decom, mladima, odraslima i to na glavnom somborskom trgu, na kampovima u Srbiji, u Domu za nezbrinutu decu, Somborskom pozorištu, u prostorijama Udruženja itd.

 

Kako tačno CNA funkcioniše, videla sam na pripremama za bazični treningu koji je održan u Kiseljaku u februaru/martu 2001. u organizaciji sarajevskog ureda CNA i na bazičnom treningu na Žabljaku u okviru organizacije beogradskog ureda. Osetila sam veliku podršku i to mi je dalo podstrek da nastavim dalje bez obzira na neke poteškoće koje sam imala. Tokom vremena slika CNA mi se sve više kristalisala i dobijala sam sve bolju viziju šta je to u stvari. Imam utisak kao da me sve više nosi. Na momenat sam čak ostala zatečena videvši šta su volonteri/ke iz CNA do sada uradili.

 

Za mene rad u CNA Beograd predstavlja veliki izazov i gledam ga kao »veliki« početak: još jedan CNA ured u drugom gradu i ja kao novi član tima. Sve neke novine! Imam utisak da za sada još sve nešto oprezno gazim, gledam, učim, a da imam puno energije kako bih doprinela nečemu. Doduše, ovo potonje napisano mi deluje kao samo jedna od fraza, ali zaista mislim ono što pišem.

 

Važan mi je rad ovde jer se zaista veruje i živi ono što se radi. Doduše, ponekad u nekoj svojoj malodušnosti se zapitam – hoće li se skoro nešto promeniti, ima li nade da ljudi na ovim prostorima prepoznaju nasilje, preuzmu odgovornost, vide sebe. Oko sebe često čujem razmišljanja tipa »ma, ne mogu ja ništa da uradim« i to me podseća na početak ludila i 1991. godinu, kada sam, šokirana događajima, i sama zabila glavu u pesak i pravila se da živim normalnim životom. U određenom momentu sam shvatila da i ja moram nešto da preduzmem, ali mislim da će mi dugo vremena u glavi biti – pa, gde sam ja bila? Možda ne bih mogla puno toga da uradim, ali barem nešto… Da je svako od nas nešto preduzeo, makar jednu malu stvar, ko zna da li bi sve ovo išlo ovim tokom čijem smo svedoci. U CNA vidim mogućnost da se mnogo toga uradi i da se ljudi s ovih prostora sretnu, zaista čuju i krenu u nenasilnu razradu konflikata kojih na ovim prostorima ima puno.

 

Plan aktivnosti za period

septembar–decembar 2001.

 

 

Ured u Sarajevu

 

U okviru sarajevskog ureda planirane su sledeće aktivnosti do kraja godine:

–          Program Trening za trenere – faze III, IV, V

–          Osnovni treninga iz nenasilne razrade konflikata, decembar 2001.

 

 

Program Trening za trenere

Planira se održavanje još jednog desetodnevnog treninga i serije follow-up sastanaka u septembru i oktobru, u okviru programa Trening za trenere. Poslednja, peta vaza ovog programa – trodnevni trening je planiran za kraj oktobra. Trening za trenere bi trebalo da završi 18 učesnika/ca, budućih trenera/ca s izgledom međusobne saradnje kroz njihove sopstvene programe i programe u saradnji sa CNA.

Većina sredstava je obezbeđeno od strane Nemačkog ministarstva spoljnih poslova uz dodatnu podršku Suedost Europa Kultur.

 

Osnovni treninga iz nenasilne razrade konflikata

Tokom jula su u uredu CNA Sarajevo održana dva sastanaka sa predstavnicima GTZ (German Advisory Office) iz Sarajeva i Kosova povodom prijedloga da CNA održi desetodnevni Bazični trening iz nenasilne razrade konflikata za grupu nastavnika/ca i aktivista iz BiH i sa Kosova koji su članovi organizacija koje  sarađuju sa GTZ-om.

Prijedlog je da se u saradnji CNA  i ureda GTZ u Sarajevu i u Prištini napravi selekcija 20 učesnika, otprilike 10 osoba iz BiH (većinom iz Republike Srpske) i 10 osoba sa Kosova koji bi učestvovali na treningu, sa sličnim konceptom i sadržajem kakvi su osnovni CNA treninzi, te koji bi trebalo da se održi od 07. do 17. decembra 2001. negdje u BiH. CNA preuzima odgovornost za organizovanje, sadržaj i izvođenje treninga, dok će GTZ finansirati projekat.

Ured u Beogradu:

 

Do kraja tekuće godine ured u Beogradu planira da radi na sledećim glavnim aktivnostima:

 

–          Istraživački put u Jugoslaviji

–          Objavljivanje prevoda priručnika za treninge na makedonski jezik

–          Osnovni trening iz nenasilne razrade konflikata

 

 

Istraživačko putovanje u Jugoslaviji

Ovo istraživanje je planirano za oktobar mesec i biće veoma slično istraživanju koje smo uradili u Makedoniji u novembru i decembru prethodne godine i koje jeste inspirisano veoma korisnim iskustvima koje imamo sa tog puta. Cilj istraživanja je uspostavljanje više kontakata i dobijanje jasnije slike lokalnih prilika i potreba koje imaju aktivne grupe u Jugoslaviji (fokusiraćemo se naročito na mirovne grupe, ali i druge grupe građana i građanki). Pored toga, očekujemo da nam sakupljene informacije daju bolju sliku o tome kojim organizacijama i pojedincima su treninzi koje organizujemo najpotrebniji, i gde postoji najviše motivacije za učešće na njima, što će nam svakako omogućiti bolju selekciju učesnika i učesnica.

 

Objavljivanje prevoda priručnika za treninge na makedonski jezik

Priručnik »NENASILJE?« za treninge iz nenasilne razrade konflikata za rad sa odraslima koji smo objavili prethodne godine, preveden je na makedonski jezik. Prevod je uradila Jasmina Todorovska, koja je učestvovala u prošlogodišnjem programu »Trening za trenere«. Trenutno se radi na lekturi prevoda, tako da očekujemo da on izađe iz štampe u oktobru.

 

Osnovni trening iz nenasilne razrade konflikata

Sledeći Osnovni trening iz nenasilne razrade konflikata planiran je za novembar ove godine. Plan da se on održi u Makedoniji je promenjen iz sigurnosnih razloga, tako da će trening biti u Crnoj Gori. U trenerskom timu će najverovatnije biti dve osobe iz beogradskog i dve iz sarajevskog ureda.

 

 

WORDS FROM CNA MEMBERS

 

A Couple of Words from a new CNA Team Member – Helena Rill

I had my first encounter with CNA and everything about it in February 2000, on the Basic Training in Kiseljak, Bosnia and Herzegovina. Although I was familiar with the workshop kind of work, 10­day training was something quite new for me. Besides being given opportunity to apply what I’ve adopted at the training, in my own environment, I experienced the training as a possibility to reconsider and observe many things from a totally different point o view, especially myself and my relationship to others and the situation in the country. Later that year, during the Training for Trainers Programme (from June to November) I carried on working on myself and realised I wanted to work with other people. Finally, I was invited to work in new Belgrade office. It happened in the right moment, because I gave up my previous work and asked myself where and how to go on.

I come from Sombor. I see it as an environment that is very still, difficult to move in every way. I was engaged in Elementary School for Adults, Disabled Union and Civic Alliance for Achieving Cultural and Humanitarian Goals »Ravangrad«, where I had spent 4 years. I’ve learnt a lot working there, and this work has brought a big and valuable experience. It was work with children, youth, adults on the Main Square in Sombor, in camps all over Serbia, in an orphanage, in Sombor Theatre, in the Union’s premises, etc.

During the preparation for the Basic Training in Kiseljak, February/March which was organized by Sarajevo office and on the Basic training in Žabljak (organized also by Belgrade office) I’ve seen how CNA operates exactly. I’ve felt supported, and it gave me an impulse to continue no matter what difficulties I’d had. During that time, I’ve got clearer picture and a better vision what it really was. I’m under the impression that it grabs me even more. For a while, I was stunned when I realised what CNA volunteers had accomplished so far.

Working in CNA Belgrade is a big challenge for me, and I see it as a great beginning: another CNA office in another town with me as a team member. Everything’s new! My impression is that I’m still making careful moves, I watch, learn, and I have a lot of energy to give my contribution. To be honest, the last thing I wrote seems just like another cliché, but I really mean all of it.

My work here is important to me, because one really believes and lives what one does here. However, sometimes when I’m feeling down I ask myself – will anything change in the society soon? Is there any hope for people from this region to recognize violence, take responsibility, and see themselves as they are? I often hear people around me think »well, I can’t do anything« which reminds me of the beginning of the madness in 1991. I was in shock then, and I hid my head in the sand and pretended to be living a normal life. There was a moment when I realised I had to do something, but for a long time I think about where I’ve been? Perhaps I could not do a whole lot, but at least something … If every one of us had done something, even just one little thing, who knows if everything would have worked out this way we all witnessed. I see a chance to do a great deal in CNA, and for people from this region to meet, really hear each other and start a nonviolent transformation of conflicts, and there are so many of them here.

 

ANNEX

 

Appeal

Dear Friends,

The latest news from The Republic of Macedonia make us very worried. During the past decade we have witnessed similar news so often and they frighten us a lot causing fear of another war. And we ask ourselves: “Again? Again, after all those years of war, atrocities, violence and madness over here? War again? Ten years of wars around here have shown us that in the war everybody, except the war profiteers loses.

With this letter we want to articulate our

 

APPEAL

AGAINST VIOLENCE AND WAR

FOR PEACE AND NONVIOLENCE

 

We address our appeal to all people in order to raise their voice against another threatening war. Citizens of Macedonia, see what the war has left behind in Bosnia-Herzegovina, Croatia, Serbia and Kosovo and do not let it happen to you as well. Do not allow yourself to become overtaken by hatred against your fellow citizens. Do not allow yourself to take arms into your hands. Do not allow yourself to be overwhelmed with the feeling that “they are all the same”, because they are not, do not forget that. Gather all your courage and raise your voice against the war, do not keep silent, because it may be understood as approval. Do not divide people onto “us” and “them”, because that is exactly what the war machinery wants you to do. Determine yourself for peace and nonviolence and raise your voice against all kinds of violence. You make up the majority. We were also the majority in Bosnia-Herzegovina, Croatia, Serbia and Kosovo, but we were too silent, silenced by the violent explosion. Do not let it happen to you!

Give signs to your fellow citizens who are on the “other side” that you want peace and that you believe that there are many of them on the other side who wish the same. Only together you can secure sustainable peace and constructive cooperation.

If you do not feel the tension or here shooting in your place of living, do not turn your head away thinking that it is far enough away from you. Appeal to all sides in the conflict to stop violence. It is your human right to live in peace. Demand it! Demand all your human rights and realise them.

Bear in mind that the way of violence can not be a legitimate mean to achieve political goals and citizens rights. Be brave and decide for dialogue and cooperation, for the way of nonviolence. We understand that it takes lot more courage, strength and will, but it is worth of trying to build stabile relationship of mutual interest. It is worth deciding for peace.

We appeal to all military and paramilitary conscripts to resist conscription and mobilisation. We appeal to all people, in particular the governments to offer shelter and support to war resisters and all other refugees.

We deeply sympathise with victims of violence and their closest ones.

In solidarity,

Centre for Nonviolent Action Sarajevo / Beograd

Adnan Hasanbegovic

Iva Zenzerovic

Ivana Franovic

Milan Colic

Nedzad Horozovic

Nenad Vukosavljevic

 

Many thanks to all of those who are supporting the project of KURVE Wustrow – Centar za nenasilnu akciju, financially or through their engagement that made this project possible and helped to secure its implementation and all of those who are with us in their thoughts.

SPECIAL THANKS TO:

Abraham

Auswärtiges Amt – German Federal Ministry of Foreign Affairs

Berghof Stiftung & Berghof Research Institute for Creative Conflict Management

Centar za mirovne studije Zagreb

Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegner – DFG VK Bielefeld

Goran Božičević

Heike Hammer

Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges – IPPNW Deutschland

Jasmina Todorovska

Martina Fischer

Menschenrechtsreferat des Diakonischen Werkes

Nina Vukosavljević

osoblje Franjevačkog samostana i Kuće mira, Rama-Šćit

Quaker Hilfe Quaker Peace and Social Witness BiH (QPSW BiH)

Quaker Peace and Social Witness London

Schueler Helfen Leben

Suedost Kultur Europa

Towae Stiftung

training participants

************************************************************************************

CNA will very much welcome feedback, suggestions, questions and criticism concerning this report and our general work.

Your thinking along helps us!

Thank you.

************************************************************************************

Adnan Hasanbegovic

Helena Rill

Iva Zenzerovic

Ivana Franovic

Milan Colic

Nedzad Horozovic

Nenad Vukosavljevic

For Centre for Nonviolent Action

in Sarajevo and Belgrade, September 2001

Translation from Bosnian/Serbian/Croatian done by Nina Vukosavljevic

This report may be distributed freely with the acknowledgement of the source.

© CNA

 

 

 

ured u Sarajevu:

Bentbaša 31, 71000 Sarajevo, BiH

Tel/Fax: +387/33/440-417

cna.sarajevo@nenasilje.org

ured u Beogradu:

Ulofa Palmea 2A, 11160 Beograd, SRJ

Tel/Fax: +381 11 34-32-612, Tel: 34-32-403

cna.beograd@nenasilje.org