Ne može da traje večno – 2006, bošnjačko-srpski dijalog