Не може мене да ми биде добро, ако на мојот сосед му е лошо