20 poticaja za buđenje i promenu

Više informacija o knizi20 poticaja za buđenje i promenu: o izgradnji mira na prostoru bivše Jugoslavije

preuzmi knjigu

Zbir različitih iskustava i promišljanja na polju izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije. Sastoji se od doprinosa, članaka i intervjua ljudi iz naše regije kojima je posvećenost izgradnji mira zajednička – iz različitih perspektiva i sa različitih pozicija i pristupa.
Odabrane krovne teme su: nenasilje, aktivizam, mirovno obrazovanje, suočavanje sa prošlošću, pomirenje, civilno društvo – razmišljanja, dileme, pitanja, rad s učesnicima rata, polno/rodna ravnopravnost i izgradnja mira, demilitarizacija…

Uredile: Helena Rill, Tamara Šmidling i Ana Bitoljanu
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2007.

SADRŽAJ

Predgovor, Tamara Šmidling i Helena Rill

I NENASILJE
Raffai, Ana, Nenasilje – političko djelovanje iz stava neškodljivosti

II AKTIVIZMI
Dekić, Slobodanka, Talasanje ili – kako od žabokrečine napraviti mesto gde se nešto događa
Kijevčanin, Svetlana, Razmišljanja o aktivizmu
Forca, Ksenija i Majda Puača, Nacionalizam podrazumeva diskriminaciju
Intervju: Teršelič, Vesna, Treba koristiti te neočekivane prilike

III MIROVNO OBRAZOVANJE
Zenzerović Šloser, Iva, Edukacija za mir – knjiga ili web stranica?
Franović, Ivana, Mirovno obrazovanje kao pokretač društvenih promena

IV SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU
Božičević, Goran, Ide li suočavanje s prošlošću sporo i teško u našim krajevima?
Intervju: Hodžić, Refik, Bez suočavanja s prošlošću sve je u nekakvom apstraktu
Vukosavljević, Nenad, Ne može se jedna nepravda ispravljati činjenjem nove

V RAD S UČESNICIMA RATA
Beara, Vladan i Predrag Miljanović, Veterani u izgradnji mira

VI KA POMIRENJU
Puljek-Shank, Amela, Trauma i pomirenje
Intervju: Rajner, Branka, Radili smo to iz duše

VII CIVILNO DRUŠTVO – RAZMIŠLJANJA, PITANJA, DILEME
Stubbs, Paul, Civilno društvo ili Ubleha?
Šmidling, Tamara, Od vidljivosti nevladinih organizacija – ka vidljivosti mirovnog rada
Bitoljanu, Ana, Etika i mirovni rad – nepodnošljiva lakoća delovanja
Intervju: Lukić, Svetlana, Kao soundtrack nekog uvrnutog filma

VIII ROD I MIROVNI RAD
Žilić, Darija, Rodni esencijalizmi, politizacija i mirovni aktivizam na prostoru bivše Jugoslavije
Minić, Danica, Feministička medijska teorija i aktivizam: različiti svetovi ili moguća saradnja

IX DEMILITARIZACIJA
Colić Humljan, Milan, Izazovi demilitarizacije

O autorkama/autorima

Komentiraj