Pticu ti ne čuješ, 2007. bošnjačko-hrvatski simulirani dijalog