Isprekidana crta, 2009, albansko-makedonski dijalog

Komentiraj