Isprekidana crta, 2009, albansko-makedonski dijalog

Dokumentarni film

Produkcija: Centar za nenasilnu akciju

 

Simulirani dijalog na raskršću: Albanci-ke i Makedonci-ke u Makedoniji oko pitanja diskriminacije, rata, budućnosti, suživota.

 

Autor: Nenad Vukosavljevic

Trajanje: 39 min.

Titl: BHS, makedonski, albanski, engleski i nemački

Pogledajte film u našem online kinu

 

Komentiraj