Konferencija “Susjedi, a ne neprijatelji”, april 2010, Sarajevo

Brošura o regionalnoj konferenciji “Susjedi, a ne neprijatelji” koja je održana u aprilu 2010. u Sarajevu.

preuzmi