Razmena i saradnja, Conciliation Resources – London / Kavkaz – Balkan

11-12.12. 2014 London

20141211_NNV_0741

 

 

Iz naše želje da na neki način obeležimo objavljivanje engleske verzije našeg priručnika “Pomirenje?!” i u Londonu i potrebe naših koleginica i kolega iz britanske mirovne organizacije Conciliation Resources (CR) da nastave interne diskusije na temu pomirenja u malo širem krugu ljudi, proistekla je radionica koja je 10.12.2014. održana u prostorijama CR. Jedan deo radionice su vodili Ivana Franović i Nenad Vukosavljević, a drugi naša dugogodišnja prijateljica Diana Francis. Učestvovali su mirovni aktivisti, praktičari i teoretičari iz Engleske i njihove saradnice iz Gruzije i Abhazije.
Istovremeno, ovaj susret se nadovezuje na prethodnu saradnju i susrete grupe iz Gruzije i Abhazije u Beogradu na kojem je kao gošća bila prisutna i Ivana Franović.

Radionica je bila koncipirana kao podsticaj  za razmenu po pitanju primenjenih koncepata izradnje mira, poimanja suočavanja sa prošlošću i rada na sećanju.

20141210_NNV_0707

U izvanredno podsticajnom okruženju ljudi sa širokim iskustvom rada na sukobima širom planete, bilo je zadovoljstvo razgovarati i preispitavati postojeće koncepte za prevazilaženje posledica nasilnog sukoba. Od Severne Irske, preko Fiji-a, Kolumbije i Španije, do Balkana i Južnog Kavkaza. Doživljena razmena mišljenja nam je bila nadahnjujuća i osnažujuća, a povratne informacije nam govore da su i ostali prisutni provedeno vreme doživeli na takav način.

Drugi dan našeg boravka smo proveli u razgovoru sa Rachel Clogg iz CR-a, Dianom Francis i njihovim saradnicama iz Abhazije i Gruzije, razmatrajući mogućnosti saradnje i primene odnosno prenosa iskustava CNA na južnokavkaski kontekst. Dogovorili smo studijsku posetu Bosni i Hercegovini grupe mirovno motivniranih Gruzijaca i Abhaza, koja će uz prateće radionice pod vođstvom CNA, biti organizovana u martu 2016. godine. Osim toga, dogovorena je i saradnja na prevodu priručnika  “Pomirenje!?” na ruski, gruzijski i ukrajinski jezik, jer je priručnik privukao pažnju kao potencijalno koristan materijal i za kontekst bivšeg Sovjetskog saveza, za šta tek treba da obezbedimo sredstva.

Diana Francis

Diana Francis