Regionalna konferencija »Bavljenje međuetničkim sukobima u bivšoj Jugoslaviji i mesto restorativne pravde: iskustva i izazov«

U organizaciji Viktimološkog društva Srbije u Beogradu je 30. oktobra 2014. godine održana konferencija »Bavljenje međuetničkim sukobima u bivšoj Jugoslaviji i mesto restorativne pravde: iskustva i izazov«. Cilj konferencije je bio razmena iskustava učesnika i učesnica vezanih za dosadašnje aktivnosti i istraživanja koja se bave međuetničkim sukobima u zemljama u regionu, kao i sagledavanje mesta koje u bavljenju međuetničkim sukobima ima restorativna pravda. Učesnici/ce su dominantno dolazili/e iz organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, koje se u svom radu bave međuetničkim sukobima, istinom i pomirenjem, i nenasilnim rešavanjem sukoba (uključujući organizacije ratnih veterana i udruženja žrtava).

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati istraživanja Viktimološkog društva Srbije »Konflikti, sigurnost i pravda u interkulturalnom kontekstu Srbije«, sprovedenog tokom 2013. godine u tri multietničke sredine u pograničnim delovima Srbije: Bač i Bačka Palanka, Medveđa i Prijepolje. Fokus diskusija bio je uglavnom na ograničenjima i mogućnostima za dijalog i izgradnju poverenja i odnosa između zajednica u regionu, kao i na razmeni informacija o radu i aktivnostima različitih organizacija civilnog društva.