Od kulture upotrebe mrtvih ka kulturi odnosa prema mrtvima