Petodnevni trening iz Suočavanja sa prošlošću za članove-ice United NGO Mission Manipur, je održan od 23-27.11.2016. Učesnici-e treninga su bili ključni lider etničkih zajednica u Manipuru (severoistočna Indija) od kojih su mnogi povezani sa političkim krilima militantnih pokreta.

Trenerski tim su činili Ivana Franović, Adnan Hasanbegović iNenad Vukosavljević, mirovni aktivisti-kinja Centra za nenasilnu akciju Sarajevo/Beograd.

Kao nastavak saradnje posle februarskog treninga u Manipuru, CNA je angažovana da radi sa, ovaj put novom grupom, ključnih političkih lidera iz Manipurskih zajednica. Polagane su velike nade u pokušaj da se razgovor o temam razdora obavi na konstruktivan način i time pruži primer za rešavanje sve većih i nasilnijih političkih sukoba u Manipuru. Predstavnici političkih grupa zajednica Meitei, Naga, Kuki i Muslimana su naporno radili jedni sa drugima tokom ovih pet dana. Činjenica da dolazimo iz zemalja koje su međusobno bile u ratu sa ogromnim razaranjem i surovosti, je dodavala našem kredibilitetu, kada bi učesnike upozoravali da prepucavanje korišćenjem istorijskih i pravničkih argumenata, ne može voditi razumevanje ili rešavanju sukoba.

Rekli smo im da mogu samo sebe da pobede ako budu pokušavali da smožde svoje političke protivnike korišćenjem takvih argumenata. Ponudili smo im da probaju slušanje i razumevanje i to im se mahom dopalo. Možda se nekima dopalo preko mere koja im je bila podnošljiva, pa su poslednjeg dana morali da učine vidljive i pomalo demonstrativne korake unazad, pokazujući više formalan nego prijateljski odnos. No to spada u uobičajene oscilacije i korak napred – korak nazad proces kada se dotaknemo borbe sa demonima u nama samima, proces kroz koji se prolazi kada nas neko izazove da se izlečimo od mržnje.

Bila je to jednostavna vežba dijaloga sa neprijateljima, ni manje, ni puno više od toga. Rekoše nam da su svi prethodni pokušaji da se o teškim temama i tačkama razdora razgovara, završavali u svađi, tako da su naš trening ocenili kao uspeh. Da li će inercija i energija sa ovog susreta uspeti da bude pretočena u konkretne akcije koje doprinose uzgradnji poverenja, ostaje da vidimo u budućnosti. Prostor za njih je svakakoje sužen u  političkom pejzažu u kojem poslednjih meseci sve više dominiraju scene nasilja.Indija, Manipur, dijalog, međunarodna saradnja, nasilje, pomirenje, solidarnost, suočavanje sa prošlošću, susret s neprijateljem, trening

Share This