Ja, međunarodni ekspert

14 – 16 novembar 2016

Seminar je organizovan od strane Mo Bleeker, specijalne poverenice švajcarske vlade za pitanja Suočavanja sa prošlošću i prevenciju zločina, i Philipp Lustenbergera iz švajcarskog Ministarstva spoljnih poslova, a uz tesnu saradnju sa lokalnim aktivistima Jesus Alfonso Florez i svećenikom Jesus Albeiro Parra.

Četrdesetak učesnica i učesnika seminara su bili lideri lokalnih zajednica, domorodačkih zajednica i predstavnici katoličke crkve koji su tokom proteklih godina igrali centralnu ulogu u započetim mirovnim procesima u Kolumbiji. Oni su zaslužni i za uspostavljanje pod-regionalnih mirovnih sporazuma koji su dogovarani paralelno sa centralnim procesom mirovnih pregovora koji je tekao u Havani.

Međunarodni eksperti iz Gvatemale (Helen Mack), Čilea (Elisabeth Lira), Meksika (Dolores Saravia), Severne Irske (David Bloomfield) i Balkana (ja) su pozvani da svojim uvidima i znanjem pruže podršku konsultacijama i učestvuju u razmeni, sa ciljem pripremanja za predstojeće izazove koji dolaze u periodu nakon sklapanja mirovnog sporazuma.

Veoma sretna okolnost koja je pratila ovaj susret, je činjenica da je noć pred početak seminara objavljena vest o uspešnom sklapanju dopunjene verzije mirovnog sporazuma između vlade i FARC pobunjenika, čija prva verzija je odbijena na referendumu u Kolumbiji, referenduma koji je tankom većinom odbio sporazum, a u kojem su prevagnuli glasovi iz krajeva koji nisu bili obuhvaćeni oružanim sukobima.

Meni neprijatna uloga međunarodnog eksperta, u kojoj se sve češće nalazim, me je stavila u nelagodnu poziciju koja je bila otežana time da sam od svih prisutnih, bio samo jedan od dvojice ljudi koji nisu govorili španski jezik i oslanjali smo se na pomoć prevodioca. Ali, ostao sam fasciniran živim duhom učesnika-ca i hvatao sam sebe kako ne trepćući gledam u njih, naprežući se da razumem španski. Nije puno pomoglo prvog i drugog dana, ali već od trećeg osetio sam kako napredujem. Može biti da je fantastičan prevodilac kojega smo imali, doprineo mom osećaju razgradnje jezičke barijere.

Osećaj olakšanja i velikog zadovoljstva doneo mi je rad u manjoj grupi, tokom kojeg sam govorio o našem radu sa ratnim veteranima i bio suočen sa gomilom dobro sročenih i vrlo preciznih pitanja, te mi je ta intenzivna razmena dala osećaj da je moje prisustvo imalo smisla i bilo vredno ljudima. Oni su suočeni sa predstojećim povratkom hiljada boraca iz raznih borbenih grupa i formacija u svoja sela i zajednice, situacija u kojoj će mnogi biti suočeni sa obeležavanjem kao počinioci nepravde i zločina. Same zajednice su podeljene oko načina ophođenja sa tom nadolazećom situacijom i brojnim problemima koji je prate.

Bilo je jako lepo videti da se ljudi iz Švajcarskog ministarstva sa velikim respektom odnose prema lokalnim aktivistima i koliko se trude da pronađu načina da ih podrže na najbolji mogući način. To mi je pomoglo da se osećam manje neprijatno u ulozi stranog eksperta, a kako su mi ljudi i grad Cali bivali svakim danom sve draži, moj osećaj slobode i prijatnosti su rasli.

 

 

20161113_nnv_42065