Posjeta ratnih veterana opštini Novi Grad/Bosanski Novi