Promocije zbirke Biber u Sarajevu, Beogradu i Skoplju