Ratni veterani u Trusini: Saosjećanje nije ograničeno etničkom pripadnošću