U Sarajevu završena međunarodna konferencija “Pomirenje historija!?”