Mir – Paqe – Мир – 2019

piše CNA
1. februar/veljače 2019
Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd
Action for Nonviolence and Peacebuilding (ANP), Gjilan/Gnjilane-Prishtina/Priština
Mirovna akcija (MA), Prilep-Tetovo

 

ju ftojnë të aplikoni për trajnimin

Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019.

 

ве повикуваат да се пријавите за тренингот

Вовед во изградба на мир: mir – paqe – мир 2019.

 

pozivaju vas da se prijavite za trening

Uvod u izgradnju mira: mir – paqe – мир 2019.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.– 19. 5. 2019. Kruševo, Makedonija

radni jezici: albanski, makedonski, bosanski-hrvatski-srpski-crnogorski

Ukoliko živite u Makedoniji, Kosovu ili Srbiji :

 • imate više od 21 godine (gornja granica ne postoji, ovo nije trening samo za mlade, i vi sa 40,50…80… ste pozvani da se prijavite)
 • ne želite da živite u strahu i nepoverenju
 • voleli biste da saznate kako vaši susedi razmišljaju i smatrate da jezička i nacionalna različitost ne smeju biti razlog za odsustvo komunikacije
 • ne želite da se osećate loše kada neko nipodaštava ljude druge nacionalnosti i vere ili uopšte ljude koji se po nečemu razlikuju od većine, a vi ne znate kako da mu odgovorite
 • znate da se dešava nasilje, da neki ljudi nemaju slobodu kretanja ili govora, da su neki ljudi diskiminisani, ali ne znate kako vi da reagujete i šta možete da učinite
 • Niste voljni da bežite iz zemlje ili da se spremate za sledeći rat
 • čuli ste, ili ste se i sami uverili da pojedinac može da deluje na društvo i menja ga, ali su vam potrebne neke veštine, nova saznanja i podrška za delovanje
 • želite da radite (pre svega) na sebi i vlastitoj promeni…

onda vas pozivamo da se prijavite na peti trening Uvod u izgradnju mira: mir – paqe – мир 2019.

Rok za prijave: 21.4.2019. godine

Trening koji je pred nama oslanja se na iskustvo organizacija CNA, ANP i Mirovne akcije, koje na različite načine rade na izgradnji mira na prostoru bivše Jugoslavije, što nam je bilo od velike pomoći u koncipiranju radionica. Ideja o treningu Uvod u izgradnju mira nastala je iz potrebe da se posebna pažnja posveti razumevanju konteksta Kosova, Makedonije i Srbije, kao i stvaranju prostora za upoznavanje, rušenje predrasuda, razumevanje sukoba i postavljanje osnova za dalju saradnju u izgradnji mira uprkos jezičkoj barijeri. Pozivamo vas da zajedno razmišljamo o tome šta možemo učiniti da društva u kojima živimo učinimo manje nasilnim i podeljenim. Pozivamo vas da društvenu promenu započnemo od nas samih.

Učešćem na treningu dobijate priliku da naučite kako da prepoznate ključne političke i društvene probleme u svom društvu, te ideje i inspiraciju kako da se aktivno uključite u njihovo rešavanje. Takođe, dobijate priliku da učestvujete u razmeni iskustava i mišljenja sa učesnicima iz susednih zemalja, kao i sa svojim sugrađanima iz različitih etničkih grupa, i da napravite prvi korak u razbijanju distance.

Kako izgleda trening Uvod u izgradnju mira?

Rad na treningu ne znači sedenje i slušanje dugih predavanja. To nije prilika za pasivno primanje znanja i sticanje veština, niti skup namenjen popunjavanju biografije. Ovo nije ni mesto za dobijanje čarobnih recepata, niti učenje modela koje samo treba primeniti.

Trening je mesto i prostor za razmenu, refleksiju i samorefleksiju, kritičko propitivanje, vrednosna i idejna neslaganja, vežbanje dijaloga sa neistomišljenicima. To je prilika za rad na sebi čija je svrha da doprinese promeni na društvenom nivou.

Radi se o intenzivnom devetodnevnom programu koji zahteva visok stepen motivacije učesnika/ca i njihovu spremnost da aktivno učestvuju u procesu rada. Svaki dan je podeljen u dva radna bloka/radionice, jutarnji i popodnevni, u trajanju od po 3,5 sata. Trenerski tim sastavljen od 5 osoba zadužen je za pripremu i vođenje radionica. No, od spremnosti grupe da otvoreno razgovara o ličnim iskustvima i uvidima doprinese treningu zavisi konačni kvalitet treninga.

Na treningu ćemo raditi na temama kao što su nasilje, razumevanje sukoba, suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, kreativna razrada konflikta, uloge polova u društvu, identitet i nacionalni identitet, različitosti, diskriminacija. U zavisnosti od interesovanja i potreba grupe ovom skupu tema se mogu dodati i druge teme.

U radu se koriste različite metode interaktivnog rada – plenarne diskusije, rad u malim grupama, iskustvene vežbe, analiza štampanog i video-materijala, igre uloga…

Radni jezici treninga su albanski, makedonski, bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski.

Biće obezbeđen konsekutivni prevod (albansko–makedonski, albansko–srpski, u oba smera) i prevodioci će biti prisutni sve vreme na radionicama. Tokom decenijskog iskustva vođenja regionalnih treninga pokazalo se da je makedonski jezik razumljiv i učesnicima koji se služe srpskim, hrvatskim, bosanskim i crnogorskim, kao i da učesnici koji govore samo makedonski dobro razumeju navedenu grupu jezika. Zato smo odlučili da ne angažujemo i prevodioca sa makedonskog na druge slovenske jezike, već samo za albanski. Želeli smo da svedemo broj prevodilaca na neophodni minimum, jer bi veći broj osoba koje nisu ni učesnici ni treneri, a prisustvuju radionicama, mogao znatno uticati na dinamiku i fokusiranost grupe. Engleski jezik nije radni jezik ovog treninga, ali možemo se njime opciono služiti. U svakom slučaju, dobrodošla su sva moguća sredstva koja će doprineti boljem razumevanju.

Šta je još važno znati pre popunjavanja upitnika?

Za učešće na treningu je obavezno odvojiti punih devet dana. Ukoliko niste u mogućnosti da učestvujete svih devet dana, savetujemo vam da se ne prijavljujete ovog puta.

Važno je da pre popunjavanja upitnika pažljivo pročitate ceo ovaj poziv, kako biste dobili jasnu sliku šta trening znači.

Podsećamo – trening iz izgradnje mira nije prilika za odmor, niti za odlazak na plaćenu ekskurziju.

Program je intenzivan i zahtevan, a visoka motivacija učesnika/ca za rad je važan kriterijum pri odabiru prijava.

Dosadašnje iskustvo govori da se za svaki trening prijavi mnogo više od predviđenog broja mesta u jednoj grupi (18). Imajte u vidu da se u procesu selekcije trenerski tim vodi različitim kriterijumima – jasna motivacija, ravnomerna geografska, polna, dobna, profesionalna zastupljenost. Stoga pažljivo popunite prijavu i odgovorite na sva pitanja.

Tehničke i logističke informacije:

Trening će biti održan u Kruševu (Makedonija) od 10.5. do 19.5.2019. godine. Za sve učesnike/ce biće obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama, sa doručkom, ručkom i večerom. Troškove smeštaja, hrane, puta i potrebnih materijala za rad pokriva organizator. Molimo vas da pri izboru načina putovanja odaberete najekonomičnije vidove transporta, jer nećemo biti u mogućnosti da pokrijemo troškove putovanja avionom i taksijem, niti automobilom ukoliko njime putuju manje od dve osobe.

Dan za dolazak u Kruševo je 10. 5. 2019. Dan za odlazak je 19. 5. 2019.

Radna satnica:

09.30–13.00 Prepodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

13.00–16.30 Pauza za ručak i odmor

16.30–20.00 Popodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

Princip prijavljivanja:

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molimo  vas da popunite  upitnik (koji se nalazi na linku) najkasnije do 21.4.2019. godine

Zbog velikog broja prijava koje očekujemo, nismo u mogućnosti pozvati sve zainteresovane, već moramo napraviti izbor pristiglih prijava. Biće odabrano 18 prijava. O ishodu odabira obavestićemo vas do 26.4.2019.

Molimo  vas da priloženi upitnik iscrpno popunite, jer on nam je glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija.

Dodatne informacije prosledićemo vam nakon odabira prijava.

Srdačno,

Trenerski tim

Albulena Karaga, Mirovna akcija

Nexhat Ismajli, ANP

Boro Kitanoski, Mirovna akcija

Nenad Vukosavljević , CNA

Katarina Milićević, CNA

Kontakt: paqe-mir-2019@nenasilje.org

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qendra për Aksion të Padhunshëm (CNA), Sarajevë – Beograd

Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP), Gjilan-Prishtinë

Aksioni Paqësor (AP), Prilep- Tetovë

ju ftojnë të aplikoni për trajnimin:

Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019.

10.– 19. 5. 2019. në Krushevë , Maqedoni

gjuhët e punës: shqip, maqedonisht, boshnjakisht-kroatisht-serbisht-malazezisht

Nëse jetoni në Maqedoni, Kosovë ose Serbi dhe:

 • keni më shumë se 21 vjet (kufiri i sipërm nuk egziston, ky nuk është trajnim vetëm për të rinjë, edhe ju që keni 40, 50…80…ju ftojmë të aplikoni)
 • nuk doni të jetoni me frikë dhe mosbesim
 • doni të dini më shumë se si mendojnë fqinjët tuaj dhe konsideroni se dallimet gjuhësore dhe kombëtare nuk guxojnë të jenë arsye për mungesë komunikimi
 • nuk doni të ndiheni keq kur dikush flet me përçmim për njerëz me kombësi ose fe tjetër ose në pëgjithësi për njerëz të cilët në bazë të diçkaje dallojnë nga shumica, e ju nuk dini si t’i përgjigjeni
 • e dini se ndodh dhunë, se disa njerëz nuk kanë liri të lëvizjes ose të shprehjes, se disa njerëz janë të diskriminuar, por nuk dini se si të reagoni dhe çka mund të bëni
 • nuk keni dëshirë të ikni nga vendi ose të bëheni gati për luftën e rradhës
 • keni dëgjuar ose jeni bindur edhe vetë se individi mund të veprojë në shoqëri dhe ta ndryshojë atë, por ju duhen shkathtësi, njohuri të reja dhe mbështetje për veprim
 • doni të punoni (para së gjithash) me veten dhe për ndryshim personal…

atëherë ju ftojmë që të aplikoni në trajnimin e pestë Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019.

Afati për aplikim: 21.4.2019

 

Trajnimi i cili është përpara nesh mbështetet në përvojën e organizatave QAP(CNA), ANP dhe Aksioni Paqësor, të cilat në mënyra të ndryshme punojnë në ndërtimin e paqes në hapësirat e ish Jugosllavisë, kjo na ndihmoi shumë në koncipimin e punëtorive. Idea rreth trajnimit Hyrje në Ndërtimin e Paqes lindi nga nevoja për t’iu kushtuar vëmendje të posaçme konteksteve të Kosovës, Maqedonisë dhe Serbisë, si dhe për krijimin e hapësirave për njoftim, për shembjen e paragjykimeve, dhe për vendosjen e një baze për bashkëpunim të mëtutjeshëm për ndërtimin e paqes pavarësisht barrierave gjuhësore. Ju ftojmë që bashkarisht të mendojmë se çfarë mund të bëjmë që shoqëritë në të cilat jetojmë t’i bëjmë më pak të dhunshme dhe më pak të ndara. Ju ftojmë që ndryshimet shoqërore ti fillojmë prej vetëvetes.   

Me pjesëmarrjen në trajnim fitoni mundësinë që të mësoni se si të dalloni problemet kyçe politike dhe sociale në shoqërinë tuaj, të merrni ide dhe frymëzim se si të kyçeni në mënyrë aktive në zgjidhjen e tyre.  Gjithashtu, fitoni mundësinë që të merrni pjesë në shkëmbimin  e përvojave dhe mendimeve me pjesëmarrës nga vendet fqinje, si dhe me bashkëqytetarët tuaj nga grupe të ndryshme etnike, e me këtë të bëni hapin e parë drejt zvoglimit të distancës mes nesh.

Si duket trajnimi Hyrje në Ndërtimin e Paqes?

Puna në trajnim nuk do të thotë të ulemi dhe të dëgjojmë ligjeratat e tjerëve. Nuk është mundësi për pranim pasiv të njohurive dhe fitim të shkathtësive, e as tubim për të mbushur biografinë. Ky nuk është vend për të fituar reçeta magjike e as mësim modelesh të cilat vetëm duhet të zbatohen.

Trajnimi është vend dhe hapësirë për këmbim, reflektim dhe vetëreflektim, shqyrtim kritik, mospajtime vlerash dhe ideshë, ushtrim i dialogut me njerëz me të cilët nuk pajtoheni. Është rast që të punojmë me vetëveten me qëllim që të kontribuojmë për ndryshime në nivel shoqëror.

Bëhet fjalë për një program intenziv nëntë ditor i cili kërkon impenjim dhe nivel të lartë motivimi nga ana e pjesëmarrësve/eve dhe gatishmërinë e tyre që në mënyrë aktive të marrin pjesë në procesin e punës. Çdo ditë është e ndarë në dy blloqe pune/punëtori, në mëngjes dhe pasdite, me kohëzgjatje prej 3,5 orë. Ekipi trajnues është i përbërë nga 5 persona dhe ka për detyrë të përgatisë dhe të udhëheqë punëtoritë.  Por, nga gatishmëria e grupit për të folur hapur rreth përjetimeve dhe bindjeve personale varet cilësia përfundimtare e trajnimit.

Temat të cilat do të shtjellohen gjatë trajnimit janë dhuna, kuptimi i konfliktit, ballafaqimi me të kaluarën, ndërtimi i paqes, shtjellimi kreativ i konflikteve, roli i gjinive në shoqëri, identitetet dhe identitetet kombëtare, dallimet, diskriminimi. 

Varësisht nga interesimi dhe nevojat e grupit, kësajë bashkësie temash mund ti shtohen edhe ca tema të reja.

Në punë përdoren metoda të ndryshme të punës interaktive – diskutime plenare, punë në grupe të vogla, ushtrime praktike, analizë e materialeve të shtypura dhe video-materialeve, luajtje rolesh…

Gjuhët e punës në këtë trajnim janë maqedonishtja, shqipja, sërbishtja, boshnjakishtja, kroatishtja dhe malazezishtja.

Do të sigurohet përkthim konsekuitiv (shqip-maqedonisht, shqip-serbisht, dhe anasjelltas) dhe përkthyesit do të jenë të pranishëm gjatë tërë kohës në punëtori. Në bazë të përvojës disavjeçare duke udhëhequr trajnime rajonale është dëshmuar se gjuha maqedonase është e kuptueshme edhe për pjesëmarrësit të cilët shërbehen me serbisht, kroatisht, boshnjakisht, dhe malazezisht, ashtu siç edhe pjesëmarrësit të cilët flasin vetëm maqedonisht kuptojnë mirë grupin e gjuhëve të shënuara. Andaj kemi vendosur që të mos angazhojmë përkthyes nga maqedonishtja në gjuhët e tjera sllave, por vetëm për gjuhën shqipe. Donim që numrin e përkthyesve ta biem në minimumin e domosdoshëm, ngaqë një numër më i madh i personave të cilët nuk janë as pjesëmarrës e as trajnues, që marrin pjesë në punëtori, mund të ndikojnë ndjeshëm në dinamikën dhe fokusimin e grupit. Gjuha angleze nuk është gjuhë pune e këtijë trajnimi, por opcionalisht mund të shërbehemi me të. Në çdo rast, do të përdorim të gjitha mjetet e mundshme që të kuptohemi më mirë.

Çfarë është e rëndësishme përpara se të plotësoni pyetësorin?

Për pjesëmarrje në trajnim është e domosdoshme që të ndani nëntë ditë të plota. Poqese nuk keni mundësi që të merrni pjesë në të gjitha nëntë ditët, ju këshillojmë që mos të aplikoni kësajë radhe. Është e rëndësishme që përpara se të plotësoni pyetësorin të lexoni me kujdes tërë këtë ftesë, që të fitoni pasqyrë më të qartë se çfarë do të thotë ky trajnim.

Ju kujtojmë – trajnimi për ndërtimin e paqes nuk është as rast për pushim, e as ekskurzion i paguar. Programi është intenziv dhe kërkon impenjim, dhe motivimi i lartë për punë i pjesëmarrësve/eve është kriter i rëndësishëm për përzgjedhjen e fletëparaqitjeve/aplikimeve.

Përvoja e deritashme tregon se për çdo trajnim aplikojnë shumë më shumë sesa numri i paraparë i vendeve në një grup (18). Kini parasyshë se në procesin e përzgjedhjes ekipi trajnues udhëhiqet nga kritere të ndryshme – motivimi i qartë, barazpesha gjeografike, përfaqësimi i gjinive, moshave, dhe profesioneve. Prandaj plotësoni me kujdes pyetësorin dhe pëgjigjuni të gjitha pyetjeve.

Informata teknike dhe logjistike:

Trajnimi do të mbahet në Krushevë (Maqedoni) nga data 10.05. deri më datë 19.05.2019. Për të gjithë pjesëmarrësit/et do të sigurohet akomodim në dhoma dykrevatëshe, me mëngjes, drekë dhe darkë. Shpenzimet e akomodimit, ushqimit, rrugës, dhe materialeve të nevojshme për punë i mbulon organizatori. Ju lutemi që në përzgjedhjen e mënyrës së udhëtimit të zgjidhni mjete më ekonomike transporti, sepse nuk do të kemi mundësi që të mbulojmë shpenzimet për udhëtim me aeroplan dhe taksi, e as me veturë poqese në të njejtën nuk udhëtojnë më së pakti dy persona.

Dita e ardhjes në Krushevë është 10.05.2019. Dita e vajtjes është 19. 05. 2019.

Orari i punës:

09.30–13.00 Punëtoria paradite (me pauzë prej 20 minutash)

13.00–16.30 Pauza për drekë dhe pushim

16.30–20.00 Punëtoria e pasdites (me pauzë prej 20 minutash)

 

Principi i aplikimit:

Nëse dëshironi të merrni pjesë në këtë program, ju lutemi që të plotësoni pyetësorin (i cili gjendet në këtë link më së voni) deri më 21.04.2019.

Për shkak të numrit të madh të aplikimeve të cilat i presim, nuk do të kemi mundësi që të ftojmë të gjithë të interesuarit, por do të bëjmë përzgjedhjen nga aplikacionet e pranuara.  Do të përzgjidhen 18 aplikacione. Për rezultatin e përzgjedhjes do t’ju informojmë deri më datë 26.04.2019.

Ju lutemi që pyetësorin e bashkangjitur në vijim ta plotësoni hollësisht, ngaqë ai është burimi kryesor në procesin e vendim-marrjes dhe përzgjedhjes së aplikacioneve.

Informatat shtesë do t’ju përcjellim pas përzgjedhjes së aplikacioneve.

Përzemërsisht,

Ekipi trajnues

Albulena Karaga, Aksioni Paqësor

Nexhat Ismajli, ANP

Boro Kitanoski, Aksioni Paqësor

Nenad Vukosavljeviq, CNA

Katarina Miliqeviq, CNA

Kontakt: paqe-mir-2019@nenasilje.org

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Центар за ненасилна акција (ЦНА), Сараево-Белград

Акција за ненасилство и изградба на мир (АНП), Гњилане-Приштина

Мировна акција (MA), Прилеп-Тетово

ве повикуваат да се пријавите за тренингот

Вовед во изградба на мир: mir – paqe – мир 2019.

10.– 19. 05. 2019. Крушево, Македонија

работни јазици: албански, македонски, босански-хрватски-српски-црногорски

Доколку живеете во Македонија, Косово или Србија:

 • имате повеќе од 21 година (горна граница не постои, ова не е само тренинг за млади, и вие со 40, 50,.. 80,.. сте повикани да се пријавите)
 • не сакате да живеете во страв и недоверба
 • би сакале да дознаете како размислуваат вашите соседи и сметате дека јазичната и национална различност не смеат да бидат причина за отсуство на комуникација
 • не сакате да се чувствувате лошо кога некој ги негира луѓето од друга националност, етникум или вера или воопшто, луѓето кои по нешто се разликуваат од мнозинството, а вие не знаете како да му одговорите
 • знаете дека се случува насилство, дека некои луѓе немаат слобода на движење или говор, дека се некои луѓе дискриминирани, ама не знаете како да реагирате и што можете да направите околу тоа
 • немате желба да бегате од земјата или да се подготвувате за следна војна
 • сте слушнале, или сте и самите убедени дека поединецот може да делува врз општеството и да го менува, но ви се потребни некои вештини, нови сознанија и поддршка за делување
 • сакате да работите (пред се) врз себе и за сопствена промена…

тогаш ве повикуваме да се пријавите на петтиот тренинг Вовед во изградба на мирот: mir – paqe – мир 2019.

 Рок за пријави: 21.04.2019. година

Тренингот пред нас се потпира врз искуството на организациите ЦНА, АНП и Мировна акција, кои на различни начини работат на изградба на мирот на просторите на поранешна Југославија, што нам ни беше од голема помош во конципирањето на работилниците. Идејата за тренингот Вовед во изградба на мир се формираше од потребата посебно внимание да се посвети на разбирањето на контекстите во Косово, Македонија и Србија, како и создавање на простор за меѓусебно запознавање, рушење на предрасудите, разбирање на конфликтите и поставување на основа за понатамошна соработка и изградба на мир и покрај постоењето  на јазичните бариери. Ве повикуваме заедно да размислуваме околу тоа што можеме да направиме за да општествата во кои живееме ги направиме помалку насилни и помалку поделени. Ве повикуваме да општествената промена ја започнеме од самите нас.

Со учество на тренингот добивате прилика да научите како да ги препознаете клучните политички и општествени проблеми во своите општества, како и идеи и инспирација како активно да се вклучите во нивното  решавање. Исто така, добивате прилика да учествувате во размена на искуствата и мислењата со учесниците/чките од соседните земји, како и со своите сограѓани/ки од различни етнички групи, и да го направите првиот чекор кон разбивање на дистанците помеѓу нас.

Како изгледа тренингот Вовед во изградба на мир?

Работата на тренингот не значи седење и слушање на долги предавања. Тоа не е ниту можност за пасивно примање на знаење и стекнување вештини, ниту собир наменет за разубавување на биографиите на учесниците/чките. Ова не е ни место за добивање на волшебни рецепти, ниту учење на модели кои само треба да се применуваат.

Тренингот е место и простор за разменување, рефлексија и саморефлексија, критичко преиспитување, вредносни и идејни несогласувања, вежбање на дијалог со неистомисленици/чки. Можност за работа врз себе чија цел е да придонесе кон промените на општествено ниво.

Се работи за интензивна деветодневна програма која бара висок степен на мотивација од учесниците/чките и нивна спремност активно да учествуваат во процесот на работење. Секој ден е поделен на два работни блока/работилници, претпладневен и попладневен во траење од 3,5 часа. Тренерскиот тим кој е составен од 5 члена задолжен е за подготовка и водење на работилниците. Но, од спремноста на самата група отворено да разговара и да придонесува со лични искуства и увиди зависи конечниот квалитет на тренингот.

На тренингот ќе работиме на теми како што се насилство, разбирање на конфликтите, соочување со минатото, креативна разработка на конфликти, улога на половите во општеството, идентитет и национален идентитет, различности, дискриминација.

Во зависност од интересите и потребите на групата на овие теми можат да се додадат и некои други. Во работата се користат различни методи на интерактивна работа – пленарни дискусии, работа во мали групи, искуствени вежби, анализа на печатен и видео материјал, играње улоги…

Работни јазици на тренингот се македонски, албански, српски, босански, хрватски и црногорски. Ќе биде обезбеден консекутивен превод (албанско-македонски, албанско-српски, во двата правци) преведувачите/ките ќе бидат присутни за целото време на работилниците. Од нашето децениското искуство во водење регионални тренинзи имаме увид дека македонскиот јазик е разбирлив на учесниците кои се служат со српски, хрватски, босански и црногорски, како и дека учесниците кои зборуваат само македонски добро ги разбираат наведените групи јазици. Затоа одлучивме да не ангажираме и преведувач од македонски на други словенски јазици туку само на албански. Сакавме да го сведеме бројот на преведувачи/ки на неопходен минимум, затоа што поголем број луѓе кои не се ни учесници ни тренери а присуствуваат на работилниците може значително да влијае врз динамиката и фокусираноста на групата. Англискиот јазик не е работен јазик на овој тренинг но можеме со него да се служиме опционо. Во секој случај, ќе се користиме со сите можни средства за подобро да се разбереме.

Што уште е важно да се знае пред пополнување на прашалникот?

 

За учество на тренингот потребно е задолжително да одвоите полни девет дена. Доколку не сте во можност да учествувате сите девет дена ве советуваме да не се пријавувате овој пат.

Важно е пред пополнување на прашалникот внимателно да го прочитате целиот повик, за да добиете јасна слика што овој тренинг значи.

Потсетуваме – тренингот за изградба на мир не е можност за одмор, ниту за платена екскурзија. Програмата е интензивна и бара посветеност, а висока мотивација на учесниците/чките за работа е важен критериум при одбирање на пријавите.

Досегашното искуство говори дека за секој тренинг се пријавуваат многу повеќе учесници/чки од предвидениот број места во една група (18). Имајте во вид дека во процесот на селекција тренерскиот тим се води според различни критериуми – јасна мотивација, рамномерна географска, полова, старосна, професионална застапеност. Затоа внимателно пополнете ја пријавата и одговорете на сите прашања.

Технички и логистички информации:

Тренингот ќе се одржи во Крушево (Македонија) од 10.05 до 19.05.2019 година. За сите учесници/чки ќе биде обезбедено сместување во двокреветни соби, со доручек, ручек и вечера. Трошоците за сместување, храна, пат и потребни материјали за работа ги покриваат организаторите. Ве молиме при изборот на начинот на патување да одберете најекономични видови транспорт бидејќи нема да бидеме во можност да покриваме патувања со авион и такси, како ни автомобил доколку со него не патуваат најмалку две особи.

Ден за доаѓање во Крушево е 10.05.2019. Ден за заминување е 19.05.2019.

Работна сатница:

09.30–13.00 Предпладневна работилница (со пауза од 20 минути)

13.00–16.30 Пауза за ручек и одмор

16.30–20.00 Попладневна работилница (со пауза од 20 минути)

Принцип на пријавување:

Доколку сакате да учествувате во оваа програма, Ве молиме да го пополнете прашалникот (кој се наоѓа на овој линк) најдоцна до 21.04.2019 година.

 Заради големиот број пријави кои ги очекуваме, не сме во можност да ги повикаме сите заинтересирани, туку мораме да направиме избор од пристигнатите пријави. Ќе бидат одбрани 18 пријави. За резултатот на изборот ќе ве известиме до 26.4.2019.

Ве молиме приложениот прашалник исцрпно да го пополните бидејќи тој ни е главен извор во процесот на одлучување и избор на апликации.

Дополнителни информации ќе ви проследиме по изборот на пријавите.

 

Срдечно,

Тренерски тим

Албулена Карага, Мировна акција

Неџат Исмајли, АНП

Боро Китаноски, Мировна акција

Ненад Вукосављевиќ, ЦНА

Катарина Милиќевиќ, ЦНА

Контакт: paqe-mir-2019@nenasilje.org

poveznice:

kategorije:

ONMS

Biber

Kultura sjećanja

Priručnik