Foto: Posjeta ratnih veterana mjestima stradanja Pakrac, Daruvar, Lipik – Hrvatska

20160907_nnv_41096 20160907_nnv_41098 20160908_nnv_41116 20160908_nnv_41122 20160908_nnv_41134 20160908_nnv_41137 20160908_nnv_41140 20160908_nnv_41142 20160908_nnv_41144 20160908_nnv_41153 20160908_nnv_41154 20160908_nnv_41155 20160908_nnv_41159 20160908_nnv_41160 20160908_nnv_41166 20160908_nnv_41175 20160908_nnv_41178 20160908_nnv_41194 20160908_nnv_41198 20160908_nnv_41203 20160908_nnv_41205 20160908_nnv_41210 20160908_nnv_41216 20160908_nnv_41219 20160908_nnv_41227 20160908_nnv_41233 20160908_nnv_41234 20160908_nnv_41245 20160908_nnv_41249 20160908_nnv_41253 20160908_nnv_41267 20160908_nnv_41284 20160908_nnv_41292 20160908_nnv_41299 20160908_nnv_41300 20160908_nnv_41303 20160908_nnv_41305 20160908_nnv_41311