Kategorija: seminari i umrežavanje

Dokumentacija sa međunarodne konferencije “Pomirenje historija?!”


kategorije: aktivnosti| downloads| seminari i umrežavanje
piše: CNA, 18. septembar/rujan 2018

Konferencija “Pomirenje historija!?” okupila je aktiviste za mir i ljudska prava, istraživače mirovnog rada, novinare i  historičare iz različitih zemalja koje imaju ratno i postratno iskustvo, od Indije i Šri Lanke, preko balkanskih zemalja, Ukrajine i Gruzije do Zapadne Evrope.

Poveznice: historija, istorija, konferencija, međunarodna razmena, međunarodna saradnja, mirovni aktivisti, pomirenje, suočavanje sa prošlošću, umrežavanje

____________________________________________________

Pomirenje historija!?


kategorije: aktivnosti| drugi o nama| seminari i umrežavanje
piše: drugi-other, 11. juli/srpanj 2018

Razmišljanja o konferenciji “Pomirenje historija!?” koju je organizovao Centar za nenasilnu akciju u Sarajevu, od 15. do 17.5.2018.

Poveznice: historija, konferencija, nenasilje, pomirenje, ratni veterani u izgradnji mira, saradnja ratnih veterana

____________________________________________________

Video: “Pomirenje historija!?” konferencija, Sarajevo 15-17. 05.2018

blank
kategorije: aktivnosti| seminari i umrežavanje
piše: CNA, 22. maj/svibanj 2018

Poveznice: Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zavidovići, aktivizam, istraživanje, istraživači, izgradnja mira, konferencija, mediji, mjesta sjećanja, mjesta stradanja, nenasilje, pomirenje, pravda, ratni veterani

____________________________________________________

U Sarajevu završena međunarodna konferencija “Pomirenje historija!?”

blank
kategorije: aktivnosti| seminari i umrežavanje
piše: CNA, 17. maj/svibanj 2018

Konferencija je tematizirala iskustva različitih zemalja u post-ratnom procesu traganja za pravdom, izazovima i tabuima u tom procesu, ulozi historijskih mitova i narativa u procesu pomirenja, razumjevanju važnosti nenasilja i limitima nenasilja

Poveznice: Sarajevo, historija, istorija, konferencija, međunarodna saradnja, mirovni aktivisti, pomirenje, suočavanje sa prošlošću, umrežavanje

____________________________________________________

Preporuke za doprinos istoričara izgradnji mira

blank
kategorije: ostale publikacije| seminari i umrežavanje
piše: CNA, 22. decembar/prosinac 2017

Preporuke sa Dijaloškog kruga “Historija kao aktivističko polje?”, Sarajevo 13-16. 10. 2017.

Poveznice: Bosna i Hercegovina, Croatia, Culture of Remembrance, Dealing with the past, Serbia, collective narratives, dialogue, dialogue circle, history, narratives, novinari, peace activism, state strategy

____________________________________________________

Željeni historičari za neželjenu povijest

blank
kategorije: aktivnosti| seminari i umrežavanje
piše: Nedžad Novalić, 7. novembar/studeni 2017

O dijaloški krug sa historičarima, aktivistima/kinjama i novinarima koji smo organizovali u Sarajevu 14-15. 10. 2017. O čemu to historičari ćute dok govore i o čemu govore dok ćute?

Poveznice: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Sarajevo, Srbija, dijalog, historija, istorija, kultura sjećanja, međunarodna razmena, novinari, prošlost, razmena iskustava, suočavanje sa prošlošću, umrežavanje

____________________________________________________

Dijalog sa neprijateljem – Trening za Manipuri političke aktiviste

blank
kategorije: aktivnosti| organizovali drugi| seminari i umrežavanje| trening
piše: Nenad Vukosavljević, 19. decembar/prosinac 2016

Guwahati, Indija, 23-27. November 2016

Poveznice: Indija, Manipur, dijalog, međunarodna saradnja, nasilje, pomirenje, solidarnost, suočavanje s prošlošću, suočavanje sa prošlošću, susret s neprijateljem, trening

____________________________________________________

Dijaloški krug u vezi državne Strategije izgradnje mira za Republiku Srbiju, Beograd 8-9.11.2016.

blank
kategorije: seminari i umrežavanje
piše: Katarina Milićević, 7. decembar/prosinac 2016

Sastanak sa predstavnicima institucija i našim saradnicima i partnerima iz regiona…Cilj Strategije izgradnje mira je stvaranje delotvornih mehanizama i aktivnosti, koji će raditi na stvaranju održivog mira, i stabilne društvene ravnoteže u kojoj sukobi ne eskaliraju u nasilje i rat.

Poveznice: Srbija, Strategija izgradnje mira, dijalog, državna strategija, izgradnja mira, pomirenje, promocija mira

____________________________________________________

Mandela dijalozi 2: Stvaranje sigurnog prostora preko generacijskih granica

blank
kategorije: organizovali drugi| seminari i umrežavanje
piše: Davorka Turk, 6. decembar/prosinac 2016

Cape Town, Južna Afrika (14-19.6.) i Batticaloa/Colombo, Šri Lanka (31.10.-5.11.).

Poveznice: Mandela dijalozi, dijalog, intergeneracijski dijalog, južna afrika, konferencija, pomirenje, razmena iskustava, sećanje, tranzicijska pravda, umjetnost, šri lanka

____________________________________________________

Ja, međunarodni ekspert

Cali seminar
kategorije: organizovali drugi| seminari i umrežavanje
piše: Nenad Vukosavljević, 5. decembar/prosinac 2016

Seminar: Pomirenje i izgradnja mira – Cali, Kolumbija 14 – 16.11. 2016

Poveznice: Kali, Kolumbija, aktivizam, bivši borci, izgradnja mira, pomirenje, Švajcarska

____________________________________________________