kontakt

CENTAR ZA NENASILNU AKCIJU

nenasilje.org

URED U SARAJEVU

Adresa:
CNA – Centar za nenasilnu akciju
Grbavička 80
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 260 875, 260 876
E-mail: cna.sarajevo@nenasilje.org

URED U BEOGRADU

Adresa:
CNA – Centar za nenasilnu akciju
Džordža Vašingtona 2
11108 Beograd, PAK 101411
Srbija

Tel: +381 11 2637-603, 2637-661
E-mail: cna.beograd@nenasilje.org