kontakt

CENTAR ZA NENASILNU AKCIJU

nenasilje.org

URED U SARAJEVU

Adresa:
CNA – Centar za nenasilnu akciju
Kranjčevićeva 33
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 260 875, 260 876
Fax: +387 33 260 875
E-mail: cna.sarajevo@nenasilje.org

URED U BEOGRADU

Adresa:
CNA – Centar za nenasilnu akciju
Čika Ljubina 6
11000 Beograd, PAK 104307
Srbija

Tel: +381 11 2637-603, 2637-661
Fax: +381 11 2637-603
E-mail: cna.beograd@nenasilje.org

Share This