Priča koju svako treba znati

…otišao sam ponizan, posramljen, onaj ko je to učinio nije to učinio u ime ni jedne vjere ni naroda, u ime moje vjere i mog naroda sigurno nije.