o treninzima

Od 1997. godine razvili smo nekoliko obrazovnih programa (treninga), a u poslednje vreme organizujemo sledeće:

OSNOVNI TRENING IZ IZGRADNJE MIRA  je desetodnevni program mirovnog obrazovanja koji okuplja ljude sa prostora bivše Jugoslavije. Posebna važnost daje se povezivanju i komunikaciji među ljudima iz različitih krajeva, podržavajući procese razgradnje predrasuda, izgradnje međusobnog poverenja i konstruktivnog suočavanja s prošlošću. Učešćem na treningu dobijate priliku da naučite da prepoznate ključne političke i društvene probleme u vašem društvu, te ideje i inspiraciju kako da se aktivno uključite u njihovo rešavanje.

Više o Osnovnom treningu

ŠTA JE TRENING?
CNA Osnovni trening iz izgradnje mira je desetodnevni program mirovnog obrazovanja koji okuplja ljude sa prostora bivše Jugoslavije (tačnije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova). Posebna važnost daje se povezivanju i komunikaciji među ljudima iz različitih krajeva, podržavajući procese razgradnje predrasuda, izgradnje međusobnog poverenja i konstruktivnog suočavanja s prošlošću. CNA kroz ovaj program mirovnog obrazovanja teži modelu aktivnih građanki i građana koji su spremni, vični i svesni svoje moći i snage da utiču na društvo u kome žive, a koji prvenstveno imaju osećaj odgovornosti za društvo i društvene procese. Ovaj program otvara pitanja relevantna za ophođenje sa sukobima, stvarajući prostor za pronalaženje kreativnih načina transformacije sukoba i razvoj veština potrebnih za uspešan proces razrade, a ne nudi gotove modele rešenja sukoba. CNA trening podrazumeva: razvijanje senzibiliteta za različite forme nasilja i diskriminacije razvijanje senzibiliteta za mehanizme i dinamiku nastajanja sukoba otvaranje ključnih pitanja vezanih za polje suočavanja s prošlošću razvijanje sposobnosti delovanja unutar tima iniciranje procesa izgradnje poverenja, razgradnje predrasuda i razvijanje tolerancije prema različitostima pristup konfliktu kao šansi za promenu i šansi za sticanje novih iskustava i znanja Radni jezik je bosanski/hrvatski/srpski.

UČESNICI/CE Grupu učesnika/učesnica na jednom CNA treningu čini najviše 20 osoba iz gore nabrojanih zemalja/regija bivše Jugoslavije, a koji su: novinari/ke, aktivisti/kinje političkih partija, prosvetni radnici/e, pedagozi/pedagoškinje, aktivisti/kinje nevladinih organizacija, aktivisti udruženja ratnih veterana, itd. Trudimo se da u grupi uvek bude približno jednak broj žena i muškaraca i da postoji balans u starosti. Preduslovi za učešće: starost iznad 21 godine (gornja granica ne postoji) interes za rad kvalitetno popunjen prijavni upitnik

JOŠ INFORMACIJA O TRENINGU Teme koje se obrađuju na jednom prosečnom osnovnom treningu su: nasilje, komunikacija, timski rad i donošenje odluka, kreativna razrada sukoba, uloga polova u društvu, nacionalni identitet, predrasude, suočavanje s prošlošću, izgradnja mira, itd. Program je fleksibilan u smislu da prati rad i potrebe grupe učesnika/ca, tako da i obrađivanje određenih tema zavisi od potrebe i motivacije da se na njima radi. Metode koje se koriste na CNA treningu su aktivnog i participativnog, “radioničarskog” karaktera. Pristup polazi od teze da su razlike u mišljenju obogaćujuće, te da bolje poznavanje tih različitosti pomaže razumevanju sukoba i može da doprinese razradi sukoba. Kreativnost, senzibilitet i veštine komunikacije nas osposobljavaju za komunikaciju i pristup sukobu na konstruktivan način. Metode korištene u radionicama teže učenju kroz iskustvo, one zahtevaju temeljit angažman učesnika/ca na intelektualnom i emocionalnom planu. Ukoliko ste zainteresovani za učešće na nekom od CNA treninga: Poziv za trening raspisujemo oko 6 nedelja pre njegovog održavanja. On se može naći na ovoj stranici, ili se možete upisati na mailing listu i automatski dobijati pozive kada budu raspisani.
upišite svoju email adresu i kliknite na “prijavi” (dobićete email koji sadrži link kojim potvrđujete zahtjev)


.
 

NAPREDNI TRENING – Korak dalje u izgradnji mira. Vrednosti i prakse. je namenjen ljudima koji su već učestvovali na Osnovnom treningu iz izgradnje mira u organizaciji CNA ili nekom sličnom programu, koji imaju želju da stečeno znanje prodube i spremni su da naučeno primenjuju u svom radu i životu. Program se sastoji iz tri nezavisna treninga, koji se fokusiraju na tri različite teme.

TRENING ZA UČESNIKE RATOVA – Ovaj program smo razvili nakon što smo uvideli visoku motivaciju jednog dela ratnih veterana za učešće u procesima izgradnje mira i suočavanja s prošlošću, ali i veliki potencijal za konstruktivan rad na tim procesima.

PROGRAM TRENING ZA TRENER/ICE IZ NENASILNE RAZRADE KONFLIKATA Program Trening za trenere-ice je razvijan usled potrebe za izgradnjom kapaciteta za rad u polju treninga/neformalnog obrazovanja. Sprovedeno je 6 programa (1998-1999, 2000, 2001, 2002-2003, 2003-2004, 2014). Prva tri su se sastojala iz pet  faza, realizovanih tokom perioda od šest meseci. Nakon sakupljenih iskustava i temeljne evaluacije, koncept je proširen dodavanjem još tri faze koje su obuhvatala praktično sprovođenje razvijenih akcionih ideja. Poslednji Trening za trenere-ice, koji je održan tokom 2014. gdoine, imao je ukupno četiri faze.

MIR-PAQE-МИР TRENING Ideja o treningu Uvod u izgradnju mira nastala je iz potrebe da se posebna pažnja posveti razumevanju konteksta Kosova, Makedonije i Srbije, kao i stvaranju prostora za upoznavanje, razgradnju predrasuda, razumevanje sukoba i postavljanje osnova za dalju saradnju u izgradnji mira uprkos jezičkoj barijeri. Trening je nastao od ideje sa poslednjeg Treninga za trenere/ice, održanog 2014. godine. Od 2015. svake godine održan je po jedan Mir-Paqe-Мир trening.

TRENING ZA STUDENTE-STUDENTICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE Potrebu za ovakvom vrstom mirovnog obrazovanja usmjerenoj ka studentskoj populaciji iz Bosne i Hercegovine prvi smo put realizirali 2015. godine, kad smo i organizirali prvi trening izgradnje mira za studente iz BiH u saradnji sa učesnicima našeg Treninga za trenere i trenerice, održanog 2014. godine. Ideja je bila da se generacija budućih kreatora javnih stavova i donosioca odluka izgradi na mirovnjačkim osnovama i da im se pruži prilika za šire sagledavanje bosanskohercegovačkog konteksta, te senzibilizcija na druge i drugačije.