Foto: Posjeta ratnih veterana, Vitez, Busovača, 23-24.11.2012.

RP2012_VitezBsvc_041 RP2012_VitezBsvc_040 RP2012_VitezBsvc_039 RP2012_VitezBsvc_038 RP2012_VitezBsvc_037 RP2012_VitezBsvc_036 RP2012_VitezBsvc_035 RP2012_VitezBsvc_034 RP2012_VitezBsvc_033 RP2012_VitezBsvc_032 RP2012_VitezBsvc_031 RP2012_VitezBsvc_030 RP2012_VitezBsvc_029 RP2012_VitezBsvc_028 RP2012_VitezBsvc_027 RP2012_VitezBsvc_026 RP2012_VitezBsvc_025 RP2012_VitezBsvc_024 RP2012_VitezBsvc_023 RP2012_VitezBsvc_022 RP2012_VitezBsvc_021 RP2012_VitezBsvc_020 RP2012_VitezBsvc_019 RP2012_VitezBsvc_018 RP2012_VitezBsvc_017 RP2012_VitezBsvc_016 RP2012_VitezBsvc_015 RP2012_VitezBsvc_014 RP2012_VitezBsvc_013 RP2012_VitezBsvc_012 RP2012_VitezBsvc_011 RP2012_VitezBsvc_010 RP2012_VitezBsvc_009 RP2012_VitezBsvc_008 RP2012_VitezBsvc_007 RP2012_VitezBsvc_006 RP2012_VitezBsvc_005 RP2012_VitezBsvc_004 RP2012_VitezBsvc_003 RP2012_VitezBsvc_002 RP2012_VitezBsvc_001