Foto: Posjeta veterana komemoraciji u Trusini 16.4.2018


Trusina komemoracija 16.4.2018