Foto: Posjeta zvaničnoj komemoraciji, Laništa 08.05.2015.

RP2015_Lanista_049 RP2015_Lanista_048 RP2015_Lanista_047 RP2015_Lanista_046 RP2015_Lanista_045 RP2015_Lanista_044 RP2015_Lanista_043 RP2015_Lanista_042 RP2015_Lanista_041 RP2015_Lanista_040 RP2015_Lanista_039 RP2015_Lanista_038 RP2015_Lanista_037 RP2015_Lanista_036 RP2015_Lanista_035 RP2015_Lanista_034 RP2015_Lanista_033 RP2015_Lanista_032 RP2015_Lanista_031 RP2015_Lanista_030 RP2015_Lanista_029 RP2015_Lanista_028 RP2015_Lanista_027 RP2015_Lanista_026 RP2015_Lanista_025 RP2015_Lanista_024 RP2015_Lanista_023 RP2015_Lanista_022 RP2015_Lanista_021 RP2015_Lanista_020 RP2015_Lanista_019 RP2015_Lanista_018 RP2015_Lanista_017 RP2015_Lanista_016 RP2015_Lanista_015 RP2015_Lanista_014 RP2015_Lanista_013 RP2015_Lanista_012 RP2015_Lanista_011 RP2015_Lanista_010 RP2015_Lanista_009 RP2015_Lanista_008 RP2015_Lanista_007 RP2015_Lanista_006 RP2015_Lanista_005 RP2015_Lanista_004 RP2015_Lanista_003 RP2015_Lanista_002 RP2015_Lanista_001