Foto: Studijski put Beograd-Vukovar-Srebrenica-Sarajevo-Mostar, Bundesstiftung Aufarbeitung, maj-juni 2016

20160603_NNV_39851 20160603_NNV_39836 20160603_NNV_39830 20160531_NNV_39762 20160604_NCH_CNA_3927 20160604_NCH_CNA_3925 20160604_NCH_CNA_3924 20160604_NCH_CNA_3920 20160603_NCH_CNA_3893 20160531_NCH_CNA_3821 Studijski Put Stiftung Aufarbeitung, Memorijalni centar Potočari, Srebrenica 20160531_NCH_CNA_3847 20160531_NCH_CNA_3853 20160531_NCH_CNA_3856 20160531_NCH_CNA_3864 20160603_NCH_CNA_3879 20160603_NCH_CNA_3886 20160603_NCH_CNA_3891 20160531_NCH_CNA_3816 20160531_NCH_CNA_3814 20160531_NCH_CNA_3803 20160531_NCH_CNA_3792 20160531_NCH_CNA_3788 20160531_NCH_CNA_3787 20160530_NCH_CNA_3784 20160530_NCH_CNA_3770 20160530_NCH_CNA_3768 20160530_NNV_39735 20160531_NNV_39787 20160531_NNV_39795 20160531_NNV_39803 20160531_NNV_39809 20160603_NNV_39844 20160603_NNV_39885 20160604_NNV_39895 20160530_NCH_CNA_3764 20160530_NNV_39731 20160530_NNV_39728 20160530_NNV_39715 20160530_NNV_39697