Foto: Zajednička posjeta ratnih veterana, Gornji Vakuf – Uskoplje, 21.12.2012.

RP2012_GVU_001 RP2012_GVU_027 RP2012_GVU_026 RP2012_GVU_025 RP2012_GVU_024 RP2012_GVU_023 RP2012_GVU_022 RP2012_GVU_021 RP2012_GVU_020 RP2012_GVU_019 RP2012_GVU_018 RP2012_GVU_017 RP2012_GVU_016 RP2012_GVU_015 RP2012_GVU_014 RP2012_GVU_013 RP2012_GVU_012 RP2012_GVU_011 RP2012_GVU_010 RP2012_GVU_009 RP2012_GVU_008 RP2012_GVU_007 RP2012_GVU_006 RP2012_GVU_005 RP2012_GVU_004 RP2012_GVU_003 RP2012_GVU_002