Dijaloški krug u vezi državne Strategije izgradnje mira za Republiku Srbiju, Beograd 8-9.11.2016.