Category: istraživanja

Dobar dan

Izrada baze podataka o mestima stradanja i mestima sećanja u BiH.
Od 2012-2015 je trajao proces povremenih putovanja, fotografisanja, sakupljanja podataka, pregleda urađenog i dogovaranja o daljim koracima. Putovanja i fotografisanje smo radili Nedžad Horozović i ja. Ovaj tekst pruža uvid u delić onoga što smo doživeli.

Istraživanje u Jugoslaviji

Istraživačko putovanje u Jugoslaviji radili su Ivana Franović, Milan Colić i Nedžad Horozović iz Centra za nenasilnu akciju u oktobru i decembru 2001.