Željeni historičari za neželjenu povijest

O dijaloški krug sa historičarima, aktivistima/kinjama i novinarima koji smo organizovali u Sarajevu 14-15. 10. 2017.
O čemu to historičari ćute dok govore i o čemu govore dok ćute?