Biber 02

piše CNA
22. mart/ožujak 2018
Biber 02 najava

Biber 02Kemi kënaqësinë t’ju kumtojmë se është botuar përmbledhja e tregimeve të shkurta me temën e pajtimit të cilat janë përzgjedhur si pjesë e konkursit të dytë Biber.

Konkursi I dytë Biber ka qenë i hapur në janar të vitit 2017. Në konkurs kanë arritur 385 tregime në gjuhën shqipe, maqedone, boshnjake, kroate, malazeze e serbe. Në juri kanë qenë Faruk Shehiq, Kim Mehmeti dhe Tatjana Gromaça. Çmimin e parë e ka fituar tregimi Hanë njerëzit edhe pa këmbë i autores Milica Vuçkoviq nga Beogradi, çmimin e dytë tregimi Xhaxhi Zav i autores Xheneta Rovçanin nga Sarajeva, ndërsa çmimin e tretë tregimi Familja e xhaxhit Aki i autores Anushka Minovska nga Shkupi. Gjithsej 25 tregime janë përzgjedhur për të qenë pjesë e përmbledhjes Biber 02.

Në përmbledhjen Biber 02 janë 25 tregime të përzgjedhura. Ato mund t’i merrni në formatin pdf në këtë link.

Pritet të mbahen tri promovime të përmbledhjes Biber 02: në Zagreb, në Mitrovicë dhe në Tetovë. Promovimi i parë do të mbahet në Universitetin e Tetovës, dhe parashihet të jetë më 27 mars,  me filim në orën 12:00.


 

Со задоволство ве известуваме дека е објавена збирката кратки раскази на тема помирување, избрани на вториот конкурс Бибер.

Вториот конкурс Бибер беше распишан во јануари 2017 година. На конкурсот пристигнаа 385 раскази на албански, македонски, босански, хрватски, црногорски или српски јазик. Во жирито беа Фарук Шехиќ, Ким Мехмети и Татјана Громача. Првата награда ја доби расказот Јадат луѓе и без нозе на авторката Милица Вучковиќ од Белград, втората награда ја доби расказот Чичко Зав на авторката Џенета Ровчанин од Сараево, а третата награда расказот Семејството на чичко Аки на авторката Анушка Миновска од Скопје.

Во збирката раскази Бибер 02 се наоѓаат 25 избрани раскази. Можете да ја преземете во pdf формат на следниот линк.

Во план се три промоции на збирката Бибер 02: во Загреб, Митровица и Тетово. Првата ќе биде на Универзитетот во Тетово и закажана е за 27 март во 12 часот.


 

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je objavljena zbirka kratkih priča na temu pomirenja koje su izabrane na drugom konkursu Biber.

Drugi konkurs Biber raspisan je u januaru 2017. godine. Na konkurs je stiglo 385 priča na albanskom, makedonskom, bosanskom, hrvatskom, crnogorskom ili srpskom jeziku. U žiriju su bili Faruk Šehić, Kim Mehmeti i Tatjana Gromača. Prvu nagradu dobila je priča Jedu ljudi i bez nogu autorke Milice Vučković iz Beograda, drugu nagradu dobila je priča Čiko Zav autorke Dženete Rovčanin iz Sarajeva, a treću nagradu priča Семејството на чичко Аки (Obitelj strica Akija) autorke Anuške Minovske iz Skoplja.

U zbirci priča Biber 02 nalazi se 25 izabranih priča. Možete je preuzeti u pdf formatu na sledećem linku.

U planu su tri promocije zbirke Biber 02: u Zagrebu, Mitrovici i Tetovu. Prva će biti na Univerzitetu u Tetovu i zakazana je za 27. mart u 12h.

 

poveznice:

kategorije:

ONMS

Biber

Kultura sjećanja

Priručnik