foto: Dijaloški krug sa istoričarima, Sarajevo 14-15.10.2017