Pa, zar su i oni došli?

Ljudevit Kolar Kole, naš saradnik iz Novog Sada, o značaju zajedničkih poseta ratnih veterana mestima stradanja.