Na tragu Podunavskih Nemaca

Istraživanje o sudbini Podunavskih Nemaca u Vojvodini nakon II Svetskog rata.
Autorice: Helena Rill, Marijana Stojčić