Tagged: Stupni Do

Priča koju svako treba znati

…otišao sam ponizan, posramljen, onaj ko je to učinio nije to učinio u ime ni jedne vjere ni naroda, u ime moje vjere i mog naroda sigurno nije.

Ratni veterani na komemoraciji u Stupnom Dolu: Gradimo odnose utemeljene na povjerenju i solidarnosti

Mi, ratni veterani, koji možemo da dođemo upravo ovdje u Stupni Do i odamo počast žrtvama, šaljemo poruku mladima da bez obzira šta se dešavalo, mi možemo zajedno živjeti jedni sa drugima”, rekao je Mirko Zečević-Tadić, bivši pripradnik HVO-a.