“Kako pomiriti (h)istorije?”

Publikaciju u pdf formatu preuzmite ovdje

Koroce_Historije_thumbnailSeminar razmene „Kako pomiriti (h)istorije?“ održan je u Sarajevu 20-24. marta/ožujka 2014. godine, u organizaciji Centra za nenasilnu akciju (CNA) Beograd/Sarajevo.

Ova publikacija je pokušaj da izlaganja i diskusije sa seminara približimo i drugim zainteresovanima. Radeći dugo godina na izgradnji mira i susrećući se sa suprotstavljenim narativima o ratovima, želeli/e smo da otvorimo prostor za zajedničko promišljanje dominantne kulture sećanja na ovim prostorima i uticaja dominantnih politika sećanja na mirovni rad.

Razmena sa istoričarima/kama nam se čini važnom baš zbog toga što su istorijske interpretacije često igrale važnu ulogu u raspirivanju sukoba i opravdavanju nasilja koje bi usledilo. Na drugoj strani, uprkos glasovima otpora (najčešće malobrojnim i nejakim) koji su dolazili (i dolaze) i od strane profesionalnih istoričara/ki, utisak je da, bar u javnom prostoru, jasnije određivanje akademske zajednice prema instrumentalizaciji istorije i njenoj zloupotrebi u političke svrhe ostaje nedovoljno vidljivo.

Na seminaru su učestvovale osobe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, iz sfera mirovnog i građanskog aktivizma, umetnosti, istorije i srodnih društvenih nauka, i medija, koje imaju mogućnosti delovanja u javnom prostoru i kontekstu javnih politika na pitanjima relevatnim za kulturu sećanja i suočavanje s prošlošću.

Sadržaj

Uvod
Program
Povijesne interpretacije između politike povijesti, kulture pamćenja i demitologizacije povijesti
Uvodno izlaganje: Husnija Kamberović
Izvodi iz diskusije

Pogled na kulturu sjećanja i suočavanje s prošlošću kroz aspekte izgradnje mira. Iskustva i praksa CNA
Uvodno izlaganje: Adnan Hasanbegović
Izvodi iz diskusije
Pomirenje, mogućnosti i dileme

Prošlost koja ne prolazi – kao politički resurs
Uvodno izlaganje: Svjetlana Nedimović
Izvodi iz diskusije

Zajednički osvrt na seminar

Publikaciju u pdf formatu preuzmite ovdje