Srebrenica

 

Zadržavala sam desnu ruku

Htela je ka čelu.

Pa na stomak.

Na desno,

Pa na levo rame.

Između mene

I mog Boga

Bilo je to groblje.

Oče naš koji si

Na nebesima.

Nisam mu se molila

Da spase duše ubica

Kao što sam mu se molila

1999. za duše pilota

U avionima koji su

Bacali bombe na moje dete.

Molila sam mu se

Da spasi dušu moju i dušu

Mog druga Adnana.

Da spasi našu decu

Da ne ubijaju jedni druge.

Bože moj

Neka bude volja tvoja

Na zemlji

Gde grobovi leže u svojoj tišini

A neko u ime tvoje

Sa tvojom voljom

U ovom trenutku

Povlači oroz

U decu.

 

Jun 2015.