Naš Novica Kostić, jedan od najhrabrijih mirovnih aktivista u regionu, ratni veteran, preminuo je u 61. godini života.

Novica je svojim predanim radom i potpunom posvećenošću izgradnji mira i poverenja na prostoru bivše Jugoslavije inspirisao i motivisao na akciju. Bio je pažljiv i odan prijatelj, uvek raspoložen saborac ratnih veterana u misiji mira, pun ljubavi suprug, otac i deka.

Ogromna je žalost zbog njegovog preranog odlaska i veliki je gubitak za sve nas.. U našim srcima on će imati uvek svoje mesto.

Hvala ti, Novice, za sve što smo zajedno prošli, i neka ti je večna slava. 

borci, izgradnja mira, ratni veterani, ratni veterani u izgradnji mira, sjećanje

Share This