Arhiva saradnja ratnih veterana

Ratni veterani na komemoraciji u Stupnom Dolu: Gradimo odnose utemeljene na povjerenju i solidarnosti


23. oktobar/listopad 2018 / CNA

Mi, ratni veterani, koji možemo da dođemo upravo ovdje u Stupni Do i odamo počast žrtvama, šaljemo poruku mladima da bez obzira šta se dešavalo, mi možemo zajedno živjeti jedni sa drugima”, rekao je Mirko Zečević-Tadić, bivši pripradnik HVO-a.


Kategorije: rad sa ratnim veteranima
Poveznice: Stupni Do, komemoracija, ratni veterani, ratni veterani u izgradnji mira, saradnja ratnih veterana, veterani

U ratu jedan protiv drugog, sada zajedno obilaze stratišta


22. oktobar/listopad 2018 / CNA

Amer Delić (bivši pripadnik Armije BiH i član Centra za nenasilnu akciju Sarajevo/Beograd), Spasoje Kulaga (bivši pripadnik VRS) i Ivo Anđelović (bivši pripadnik HVO-a) za Dan uživo govore o mirovnoj organizaciji, koja organizira posjete ratnih veterana mjestima stradanja civila i vojnika tokom posljednjeg rata.


Kategorije: drugi o nama, rad sa ratnim veteranima
Poveznice: izgradnja mira, ratni veterani, ratni veterani u izgradnji mira, saradnja ratnih veterana

Trening iz izgradnje mira za ratne veterane: Kako ohladiti hladni rat


26. juli/srpanj 2018 / CNA

Trening iz izgradnje mira za ratne veterane iz BiH, Hrvatske i Srbije, održan je na Jahorini od 5. do 8. jula 2018. Na ovom treningu učestvovalo je 17 ratnih veterana, bivših pripadnika HVO-a, Armije BiH, VRS, HV-a, VJ, JNA i Narodne odbrane APZB.


Kategorije: aktivnosti, rad sa ratnim veteranima, trening, trening za učesnike ratova
Poveznice: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Trening za učesnike ratova, izgradnja mira, ratni veterani, ratni veterani u izgradnji mira, saradnja ratnih veterana, suočavanje sa prošlošću

Pomirenje historija!?


11. juli/srpanj 2018 / drugi-other

Razmišljanja o konferenciji “Pomirenje historija!?” koju je organizovao Centar za nenasilnu akciju u Sarajevu, od 15. do 17.5.2018.


Kategorije: aktivnosti, drugi o nama, seminari i umrežavanje
Poveznice: historija, konferencija, nenasilje, pomirenje, ratni veterani u izgradnji mira, saradnja ratnih veterana

Ratni veterani u Trusini: Saosjećanje nije ograničeno etničkom pripadnošću


16. april/travanj 2018 / CNA

Ratni veterani iz regiona, bivši pripadnici Armije RBiH, HVO-a, VRS-a, HV-a, VJ i JNA, prisustvovali su današnjoj komemoraciji stradalim u Trusini.


Kategorije: aktivnosti, rad sa ratnim veteranima, stara vest
Poveznice: Armija BiH, HVO, Trusina, izgradnj, izgradnja mira, komemoracija, pomirenje, ratni veterani, ratni veterani u izgradnji mira, saradnja ratnih veterana, suočavanje sa prošlošću

CNA i Graditelji mira na komemoraciji u Aleksincu


10. april/travanj 2018 / CNA

Zajedno sa prijateljima iz udruženja Graditelji mira iz Kruševca prisustvovali smo komemoraciji stradalim u bombardovanju Aleksinca 5. aprila 1999.


Kategorije: aktivnosti, rad sa ratnim veteranima
Poveznice: Aleksinac, Srbija, komemoracija, ratni veterani, ratni veterani u izgradnji mira, saradnja ratnih veterana, suočavanje sa prošlošću

Posjeta ratnih veterana bivšem Vozućkom ratištu: A da te pitam, kako je tebi bilo?


12. juli/srpanj 2017 / Nedžad Novalić

Ratni veterani iz BiH, Srbije i Hrvatske 06. jula 2017. posjetili su bivše Vozućko ratište na području općine Zavidovići odavši počast stradalim civilima i vojnicima. Naši domaćini u Doboju i Zavidovićima bili su veterani Armije BiH i VRS-a koji su bili direktni učesnici ratnih sukoba na ovom području.


Kategorije: aktivnosti, rad sa ratnim veteranima
Poveznice: Bosna i Hercegovina, Vozuća, Zavidovići, bivši borci, borci, branitelji, izgradnja mira, ratni veterani, ratni veterani u izgradnji mira, saradnja ratnih veterana, suočavanje sa prošlošću, veterani