Berlinski susreti

Berlin, April 2015Neobično nas je sve u CNA veselio poziv od nemačke organizacije “Gegen Vergessen / Für Demokratie e.V.” (“Protiv zaborava – Za demokratiju”) da ih posetimo, međusobno se upoznamo, razmenimo i razmislimo o mogućoj budućoj saradnji, te smo put planirali za drugu polovinu aprila (18-23. 4. 2015.).

Prvi kontakti sa predstavnicima ove organizacije napravljeni su tokom prošle godine, u okviru programa “Mendela dijalozi”, a po njihovom završetku, ostali smo u vezi, sa obostranom željom da se bolje upoznamo i razmislimo koje su nam tačke zajedničke, i kako bismo mogli da jedni druge u budućnosti podržimo, ili sarađujemo.

Ujedno su to bili i široko postavljeni ciljevi dvodnevnog susreta u Berlinu, u kojem je učestvovalo pet predstavnika/ca CNA i šest predstavnika/ca GVFD, iako smo u startu imali dogovor da se ne orjentišemo na ciljeve, već na proces dubljeg međusobnog upoznavanja.

Na sastanku smo, najpre, razmenili informacije o istorijama dve organizacije, njihovoj misiji i planovima razvoja, sa mnoštvom pitanja koja su dolazila sa druge strane. Vrlo zanimljivo nam je bilo da razmenimo šta smatramo za svoje najveće uspehe, a šta za neuspehe, koje snove imamo, šta su nam izazovi. Spremnost na samokritiku, koja je jedan od preduslova definisanja pouka i učenja iz iskustva je stvorila atmosferu uzajamnog poverenja i poštovanja.

U tako opuštenoj, prijateljskoj atmosferi radionicu je obeležilo puno otvorenih pitanja i želja za obostranim dubokim razumevanjem. Nas u CNA posebno je interesovao rad GVFD sa ekstremizmom desničara, i metodama koje primenjuju u tom radu, naročito u programu online konsultovanja protiv ekstremizma.Berlih, april 2015

Sa druge strane, GVFD je pokazao znatiželju za metode našeg rada na treninzima izgradnje mira, pa smo im predstavili i jednu od radionica koje često radimo na treninzima, kao i za naš rad sa ratnim veteranima, i svim aspektima koji ga prate.

Osetili smo veliku vrednosnu povezanost i želju za saradnjom. Međutim, pošto ni jedni ni drugi nismo zainteresovani za površnu saradnju koja ima za cilj samo da ispuni donatorske zahteve, ili predoči neku drugu lažnu sliku, konkretan zajednički projekat će sačekati još neko vreme i još promišljanja na koji način možemo da unapredimo rad svake organizacije.

Ovu posetu Berlinu iskoristili smo i da se sretnemo sa nizom prijatelja i saradnika CNA, sa kojima smo, osim o daljoj saradnji, razgovarali i o brojnim temama koje su u žiži mirovnog rada u svetu: o ratu u Jemenu, aktivnostima Pegide u Nemačkoj, protestima protiv ekstremizma i ksenofobije, migrantima iz ratom zahvaćenih zemalja i načinima na koji se tim ljudima može pomoći… Razmena misli i strahova koje delimo, na neki način je delovala osnaživački, jer nemamo često prilike u društvima u kojima delujemo da razgovaramo o tome kuda ide svet, pa i mi sa njim, i kako se sve može gledati na te procese.

K.M.