Priručnik “Nenasilje!” objavljen i na makedonskom i albanskom jeziku

piše: | Apr 24, 2020 | downloads, knjige i priručnici, publikacije

Drage prijateljice i prijatelji, 

sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je iz štampe izašao prevod na albanski i makedonski jezik našeg priručnika Nenasilje! Priručnik za treninge iz izgradnje mira, autora Ivane Franović i Nenada Vukosavljevića , koji smo objavili krajem 2018. godine.

Priručnik smo preveli u saradnji sa Mirovnom akcijom iz Prilepa, a pod budnim okom Luana Imerija. 

Priručnik na albanskom jeziku nosi naslov Padhunshmëria! Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes. Uredio ga je Luan Imeri, a preveo Safet Ballazhi.

Priručnik na makedonskom jeziku nosi naslov Ненасилство! Прирачник за тренинг за градење мир. Uredila ga je Ana Bitoljanu, a prevela Renata Dedova.

**********************************************************************************************************

Драги пријателки и пријатели,

со задоволство ве известуваме дека излезе од печатење преводот на македонски и албански  јазик на нашиот прирачник Ненасилство! Прирачник за тренинг за градење на мир, на авторите Ивана Франовиќ и Ненад Вукосављевиќ, кој го објавивме кон крајот на 2018 година.

Прирачникот го преведовме во соработка со Мировната акција од Прилеп, под будното око на Љуан Имери.

Прирачникот на македонски јазик е насловен Ненасилство! Прирачник за тренинг за градење мир. Уредничка е Ана Битољану а преведено е од Рената Дедова.

Прирачникот на албански јазик е насловен Padhunshmëria! Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes. Уредник е Љуан Имери додека преведен е од Сафет Балажи.

Прирачник за тренинг за градење мир

***********************************************************************************************************

Shoqe dhe shokë të dashur, 

kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se dolën nga shtypi përkthimet në gjuhën shqipe dhe atë maqedonase të  doracakut tonë Padhunshmëria! Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes nga Ivana Franoviq dhe Nenad Vukosavljeviq, të cilin e patëm botuar kah fundi i vitit 2018.

Doracakun e kemi përthyer në bashkëpunim me Aksionin Paqësor nga Prilepi, e nën syrin vigjilent të Luan Imeri-t.

Doracaku në gjuhën shqipe titullohet Padhunshmëria! Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes. I redaktuar nga Luan Imeri ndërsa i përkthyer nga Safet Ballazhi.

Doracaku në gjuhën maqedonase titullohet Ненасилство! Прирачник за тренинг за градење мир. Redaktuar nga Ana Bitoljanu ndërsa është përkthyer nga Renata Dedova.

Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes

***********************************************************************************************************

U njima možete naći predloge za radionice i vježbe na čitav niz tema koje su usko vezane uz izgradnju mira: komunikacija, saradnja i timski rad, percepcija, nasilje, predrasude i diskriminacija, identitet i nacionalni identitet i različitosti, razumijevanje sukoba, rodna ravnopravnost, suočavanje s prošlošću, izgradnja  mira, pomirenje, nenasilje i nenasilna akcija.

Ova publikacija nastoji uputiti na ideje koje zagovaraju nenasilje i izgradnju mira, kao i na to kako mi razumijevamo pojmove: sukob, nasilje, nenasilje, pomirenje, izgradnja mira, suočavanje s prošlošću. Tu je sabran i čitav spektar poteškoća s kojima smo se sretali u svom radu i opisali one uspješnije odgovore na njih. 

Priručnik je i alatka, sredstvo ali i primjer kako se nasilju možemo oduprijeti nenasiljem. Ovdje imamo na umu prije svega mirovno obrazovanje, te stoga vjerujemo da priručnik može najviše koristiti ljudima koji rade u obrazovanju, formalnom i neformalnom, ali i svima onima koji rade na kvalitativnoj promjeni u društvima u kojima žive i u kojima se bore.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti podrška i pomoć, oruđe i štit, korijen i voda, i svima vama koji ste dovoljno hrabri da štiteći druge i sebe, konstantno zalijevajući, uzgajate vrijednosti nenasilja i nenasilne borbe i time stvarate uslove za perspektivniju i slobodniju budućnost za sve nas.