Drage prijateljice i prijatelji, 

sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je iz štampe izašao prevod na albanski i makedonski jezik našeg priručnika Nenasilje! Priručnik za treninge iz izgradnje mira, autora Ivane Franović i Nenada Vukosavljevića , koji smo objavili krajem 2018. godine.

Priručnik smo preveli u saradnji sa Mirovnom akcijom iz Prilepa, a pod budnim okom Luana Imerija. 

Priručnik na albanskom jeziku nosi naslov Padhunshmëria! Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes. Uredio ga je Luan Imeri, a preveo Safet Ballazhi.

Priručnik na makedonskom jeziku nosi naslov Ненасилство! Прирачник за тренинг за градење мир. Uredila ga je Ana Bitoljanu, a prevela Renata Dedova.

**********************************************************************************************************

Драги пријателки и пријатели,

со задоволство ве известуваме дека излезе од печатење преводот на македонски и албански  јазик на нашиот прирачник Ненасилство! Прирачник за тренинг за градење на мир, на авторите Ивана Франовиќ и Ненад Вукосављевиќ, кој го објавивме кон крајот на 2018 година.

Прирачникот го преведовме во соработка со Мировната акција од Прилеп, под будното око на Љуан Имери.

Прирачникот на македонски јазик е насловен Ненасилство! Прирачник за тренинг за градење мир. Уредничка е Ана Битољану а преведено е од Рената Дедова.

Прирачникот на албански јазик е насловен Padhunshmëria! Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes. Уредник е Љуан Имери додека преведен е од Сафет Балажи.

Прирачник за тренинг за градење мир

***********************************************************************************************************

Shoqe dhe shokë të dashur, 

kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se dolën nga shtypi përkthimet në gjuhën shqipe dhe atë maqedonase të  doracakut tonë Padhunshmëria! Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes nga Ivana Franoviq dhe Nenad Vukosavljeviq, të cilin e patëm botuar kah fundi i vitit 2018.

Doracakun e kemi përthyer në bashkëpunim me Aksionin Paqësor nga Prilepi, e nën syrin vigjilent të Luan Imeri-t.

Doracaku në gjuhën shqipe titullohet Padhunshmëria! Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes. I redaktuar nga Luan Imeri ndërsa i përkthyer nga Safet Ballazhi.

Doracaku në gjuhën maqedonase titullohet Ненасилство! Прирачник за тренинг за градење мир. Redaktuar nga Ana Bitoljanu ndërsa është përkthyer nga Renata Dedova.

blank

Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes

***********************************************************************************************************

U njima možete naći predloge za radionice i vježbe na čitav niz tema koje su usko vezane uz izgradnju mira: komunikacija, saradnja i timski rad, percepcija, nasilje, predrasude i diskriminacija, identitet i nacionalni identitet i različitosti, razumijevanje sukoba, rodna ravnopravnost, suočavanje s prošlošću, izgradnja  mira, pomirenje, nenasilje i nenasilna akcija.

Ova publikacija nastoji uputiti na ideje koje zagovaraju nenasilje i izgradnju mira, kao i na to kako mi razumijevamo pojmove: sukob, nasilje, nenasilje, pomirenje, izgradnja mira, suočavanje s prošlošću. Tu je sabran i čitav spektar poteškoća s kojima smo se sretali u svom radu i opisali one uspješnije odgovore na njih. 

Priručnik je i alatka, sredstvo ali i primjer kako se nasilju možemo oduprijeti nenasiljem. Ovdje imamo na umu prije svega mirovno obrazovanje, te stoga vjerujemo da priručnik može najviše koristiti ljudima koji rade u obrazovanju, formalnom i neformalnom, ali i svima onima koji rade na kvalitativnoj promjeni u društvima u kojima žive i u kojima se bore.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti podrška i pomoć, oruđe i štit, korijen i voda, i svima vama koji ste dovoljno hrabri da štiteći druge i sebe, konstantno zalijevajući, uzgajate vrijednosti nenasilja i nenasilne borbe i time stvarate uslove za perspektivniju i slobodniju budućnost za sve nas.  

 

aktivizam, izgradnja mira, metodologija, mir, mirovno obrazovanje, nenasilje, obrazovanje, obrazovanje odraslih, priručnik

Share This