Sećanje na zločine hunte u Argentini

10. mart/ožujak 2020

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da se naša nova publikacija

„Koliko god da me to košta, želim bolju zemlju za svoju decu.“ Sećanje na zločine hunte u Argentini

može preuzeti na sledećem linku.

Od 24. do 26. juna u Buenos Airesu je održana međunarodna konferencija pod naslovom: “Sadašnjost prošlosti, hitnost sadašnjosti: Autoritarna i totalitarna prošlost i izazovi savremenih demokratija”. Konferenciju su organizovale dve organizacije: Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO) iz Buenos Airesa i Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SEDDiktatur iz Berlina.

Nenad Vukosavljević i Ivana Franović učestvovali su na ovoj konferenciji i iskoristili priliku da posete nekoliko mesta sećanja na zločine hunte. To iskustvo im je bilo veoma značajno, pa su odlučili da naprave publikaciju o toj poseti.

 

 

Zahvale

Želimo da zahvalimo Marii Eleonori Cristini, Mariani Tello Weiss i Danielu Rafecasu na vremenu, strpljenju i svemu što su nam pokazali i ispričali. Mnogo smo naučili. Takođe, veliko hvala Anni Kaminsky i fondaciji Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur. Anna ulaže nesebičan trud u međunarodnu razmenu i okuplja ljude koji rade na sećanju u cilju razmene iskustava i dilema na koje nailaze u svom radu.

Ovo četvoro ljudi verovatno nije svesno do koje mere su nam pružili inspiraciju i podršku koje su nam neophodne da nastavimo. Od srca im hvala.

poveznice:

kategorije:

ONMS

Biber

Kultura sjećanja

Priručnik