Author: Ivana Franović

Istraživanje u Jugoslaviji

Istraživačko putovanje u Jugoslaviji radili su Ivana Franović, Milan Colić i Nedžad Horozović iz Centra za nenasilnu akciju u oktobru i decembru 2001.