Tagged: Crna Gora

Biber 02: Соопштение | Lajmërim | Saopštenje

Lajmërim për opinionin rreth përfundimit të konkursit të dytë Biber. Соопштение за јавност за завршетокот на вториот Бибер конкурс. Saopštenje za javnost o završetku drugog konkursa Biber

Godišnji izveštaj 2011

skup izvještaja sa pojedinačnih aktivnosti i razmišljanja o kontekstu u kojem radimo