Objavili smo 24. godišnji izveštaj

piše CNA
15. novembar/studeni 2021

Izveštaj možete preuzeti ovde:

Drage prijateljice, dragi prijatelji,

Pandemija je obeležila i 2021. godinu i naše delovanje u njoj. Daleko više smo radili i kretali se nego prošle godine, no i dalje ovo nisu uslovi za normalan rad.
Kao i prethodne, i ove godine najveći deo naših aktivnosti obuhvatao je rad sa ratnim veteranima i obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja. Bili smo na komemoracijama u Varivodama i Gošiću (Hrvatska), te u Bosni i Hercegovini: u Boderištu i mostu na Savi (Brčko), Bradini kod Konjica, ubijenoj deci u Vitezu, Uborku, Sutini i Zaliku kod Mostara. Tim aktivnosti Obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja imao je pet akcija, u kojima su obeležili još 33 mesta stradanja širom Bosne i Hercegovine.
Detaljnije o svim akcijama možete čitati i na sajtu onms.nenasilje.org.
Uspeli smo da održimo jednu aktivnost iz našeg mirovnog obrazovanja – Trening za studentice i studente iz BiH, tokom leta na Vlašiću. Osnovni trening i Mir-Paqe-Мир nismo imali ni ove godine, jer je epidemiološka situacija ograničavala prekogranična putovanja i okupljanja.
Pokrenuli smo novi sajt – handbook.nenasilje.org i na njemu je kompletan naš priručnik za treninge iz izgradnje mira, nenasilnu razradu sukoba i suočavanje sa prošlošću, pa je sada lak za korišćenje online svima koji rade na ovim temama.
Napokon možemo da planiramo promocije Biber 03 zbirke, koju nismo mogli ranije da promovišemo zbog pandemije. Pripremamo i zbirku Biber 04, sa odabranim pričama koje su tokom prošle, 2020. godine stizale na konkurs, i planiramo predstavljanje te zbirke, kao i raspisivanje sledećeg konkursa, Biber 05. Objavili smo i odabir priča sa prva tri konkursa na engleskom Biber 0a, a sve o Biberu možete da pratite na sajtu biber.nenasilje.org.
Prijatelji iz organizacije Conciliation Resources štampali su naš priručnik “Pomirenje?!” na ruskom jeziku.
Jako nam je dragocena, i nadamo se da će u budućnosti biti sve veća, saradnja sa Srpskim narodnim vijećem iz Hrvatske. U maju smo bili na studijskom putu u njihovoj organizaciji, te imali značajne, i nadasve emotivne, susrete sa Srbima koji žive u Hrvatskoj.
Bavili smo se, ne zato što smo to baš želeli, i problematičnim predstavljanjem našeg rada i uopšte pristupa pomirenju, u knjizi sociološkinje Lee David “Prošlost nas ne može izlečiti”. O pomirenju i izgradnji mira se uvek može razgovarati, ali za dijalog su potrebne dve strane, podjednako zainteresovane da do dijaloga dođe. Kako je o našem radu pisano, bez da je iko sa nama razgovarao, morali smo da reagujemo.
U saradnji sa našim prijateljem Luanom Imerijem (Severna Makedonija), članovi/ce CNA tima su pisali/e o kontekstima u kojima delujemo. Pandemija je pogodovala nedemokratskim režimima u regionu, da još više smanje slobodu i demokratiju.
Sa velikim bolom oprostili smo se od našeg dragog dugogodišnjeg saradnika Novice Kostića, te još nekoliko dragih ljudi i prijatelja organizacije.
O svemu pobrojanom možete čitati u ovom izveštaju, a detaljnije i na našem sajtu nenasilje.org.
Zahvalni smo vam za svaki komentar, uvid ili povratnu informaciju koju dobijemo.

CNA tim

poveznice:

kategorije:

ONMS

Biber

Kultura sjećanja

Priručnik