Tagged: mjesta sjećanja

Godišnji izveštaj 2011

skup izvještaja sa pojedinačnih aktivnosti i razmišljanja o kontekstu u kojem radimo