Priručnik “Pomirenje?!” na albanskom jeziku

28. avgust/kolovoz 2020

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je iz štampe izašao prevod na albanski jezik našeg Priručnika za rad na suočavanju sa prošlošću kroz treninge i radionice – Pomirenje?!

Izdavač publikacije pod nazivom PAJTIMI?! Doracak për punë me ballafaqimin me të kaluarën përmes trajnimeve dhe punëtorive”, za Sjevernu Makedoniju je Mirovna akcija, Prilep – Tetovo.

Prevodilac je Ardian Saliu, a lektor Rexhep Rexhepi.

Upravo su  želje i potrebe ljudi iz Makedonije koji već koriste priručnik na BHS i makedonskom, bile da bude dostupan i na albanskom jeziku. Kada je rad na suočavanju sa prošlošću i izgradnji mira u pitanju, njima ovaj priručnik predstavlja dragocjenu alatku. Vjerujemo se da će svima ostalima koji rade u obrazovanju, formalnom ili neformalnom, prije svega sa odraslima ili mladima, ovaj prevod koristiti, posebno svima onima koji rade na društvenim promjenama u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji.

U pruričniku se mogu naći predlozi za radionice i vježbe na čitav niz tema koje se odnose na: razumijevanje konteksta u kojima živimo, suočavanje s prošlošću, izgradnju mira, nasilja, predrasuda i diskriminacije, identiteta i različitosti, razumijevanja, nenasilja i mirovnog aktivizama, nenasilne akcije itd.

Publikacija se može besplatno preuzeti sa našeg sajta u PDF formatu.

Štampana izdanja prevoda priručnika na albanskom i makedonskom jeziku će po okončanju pandemije COVID-19 biti dostupna u oba naša ureda.

Nadamo se da će priručnik predstavljati i valjanu alatku ali i podršku i pomoć svima vama koji ste dovoljno hrabri da radeći na sebi, radite i na promjeni svijeta i društava u kojima živimo.

ONMS

Biber

Kultura sjećanja