publikacije

 

Biber 0a – Short Stories on Reconciliation (2020)

Izbor priča sa prva tri konkursa Biber preveden na engleski jezik.

Preuzmi PDF
Preuzmi MOBI


ПОМИРУВАЊЕ?! Прирачник за работа на соочување со минатото низ тренинзи и работилници

Ивана Франовиќ, Ненад Вукосављевиќ, Тамара Шмидлинг
Центар за ненасилна акција – Мировна акција 2019

download


PAJTIMI?! Doracak për punë me ballafaqimin me të kaluarën përmes trajnimeve dhe punëtorive   

Ivana Franoviq, Nenad Vukosavljeviq, Tamara Shmidling
Qendra për Aksion të Padhunshëm – Aksioni Paqësor 2019

download


Padhunshmëria! Doracak trajnimesh për ndërtimin e paqes

blank

Ivana Franoviq, Nenad Vukosavljeviq
Qendra për Aksion të Padhunshëm – Aksioni Paqësor 2020

download


Ненасилство! Прирачник за тренинг за градење мир

blank

Ивана Франовиќ, Ненад Вукосављевиќ
Центар за ненасилна акција – Мировна акција 2020

download


„Koliko god da me to košta, želim bolju zemlju za svoju decu.“ Sećanje na zločine hunte u Argentini (2020)

blank

Tekst: Ivana Franović
Fotografije: Nenad Vukosavljević
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2020.

preuzmi


Biber 03 (2020)

blank

Treći konkurs Biber raspisan je u siječnju/januaru 2019. godine. Na konkurs je stiglo 464 priče na albanskom, makedonskom, bosanskom, hrvatskom, crnogorskom ili srpskom jeziku. U žiriju su bili Rumena Bužarovska, Lejla Kalamujić i Shkelzen Maliqi.

preuzmi PDF

 


“Osim nesreće, nema ništa drugo” (2019)

blank

Autor: Nenad Vukosavljević
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2019.

preuzmi PDF


Nenasilje! Priručnik za treninge iz izgradnje mira (2018)

blank

Autor/ka: Ivana Franović, Nenad Vukosavljević
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2018.

preuzmi priručnik


Strategija izgradnje mira (2018)

blank

Izdavač: Centar za nenasilnu akciju

preuzmi


Conference: Reconciling Histories!? Sarajevo 15-17th May 2018

Dostupno samo na engleskom

blank

Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2018

preuzmi


Biber 02 (2018)

Biber 02

Drugi konkurs Biber raspisan je u januaru 2017. godine. Na konkurs je stiglo 385 priča na albanskom, makedonskom, bosanskom, hrvatskom, crnogorskom ili srpskom jeziku. U žiriju su bili Faruk Šehić, Kim Mehmeti i Tatjana Gromača. Ukupno 25 priča je izabrano da bude objavljeno u zbirci Biber 02.

preuzmi pdf, mobi


Na tragu Podunavskih Nemaca (2016)

NaslovnaPodunavski Nemci2016singlepage2

Autorice: Helena Rill, Marijana Stojčić
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju

preuzmi


Auf den Spuren der Donaudeutschen in der Vojvodina (2016)

blank

Autorinnen: Helena Rill, Marijana Stojčić
Herausgeber:: Centar za nenasilnu akciju, 2016.

download


Rat sjećanja. Istraživanje o mjestima stradanja i sjećanja na rat u BiH (2016)

Rat sjećanja

Izdavač: Centar za nenasilnu akciju
Uredništvo: Ivana Franović, Nenad Vukosavljević
Fotografije: Nedžad Horozović, Nenad Vukosavljević

preuzmi


Biber 01 (2016)

Biber cover

Biber je konkurs za kratku priču na temu pomirenja koji je bio otvoren od marta/ožujka do septembra/rujna 2015. godine. Na konkurs se moglo prijaviti kratkom pričom koja je napisana na jednom od sljedećih jezika: albanskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, srpskom ili makedonskom.

Žiri su činili Doruntina Basha, Faruk Šehić i Bojan Krivokapić. Konkurs je organizovao Biber tim u saradnji s Centrom za nenasilnu akciju Sarajevo|Beograd.

preuzmi pdf, mobi


Ratni veterani u procesu konstruktivnog suočavanja s prošlošću (2015)

veterani_naslovna

Osvrt na iskustva CNA u radu na suočavanju s prošlošću i izgradnji mira sa bivšim borcima.

Autorka: Ivana Franović
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2015.

preuzmi


Kako pomiriti (h)istorije? (2014)

Koroce_Historije_thumbnail

Seminar razmene „Kako pomiriti (h)istorije?“ održan je u Sarajevu 20-24. marta/ožujka 2014. godine, u organizaciji Centra za nenasilnu akciju (CNA) Beograd/Sarajevo. Ova publikacija je pokušaj da izlaganja i diskusije sa seminara približimo i drugim zainteresovanima.

Uredili: Adnan Hasanbegović, Marijana Stojčić
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2014.

preuzmi


Na putu ka nenasilju – Iskustva sa Zapadnog Balkana (2013)

Na putu ka nenasilju. Iskustva sa Zapadnog Balkana

Autor: Nenad Vukosavljević
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2013.

preuzmi

Prevod teksta: ‘Preparing for Nonviolence – Experiences in the Western Balkan.’ U: B. Austin, M. Fischer & Hans J. Gießmann (ur.), Advancing Conflict Transformation. The Berghof Handbook II. Opladen/Farmington Hills: Barbara Budrich Publ., 2011.


Suočavanje s prošlošću u kontekstu etnonacionalizma. Slučaj Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije (2013)

Autorka: Ivana Franović
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2013.

preuzmi

Prevod rada: “Dealing with the Past in the Context of Ethnonationalism. The Case of Bosnia-Herzegovina, Croatia and Serbia”, Berghof Occasional Paper No. 29, oktobar 2008, dostupno na www.berghof-conflictresearch.org/documents/publications/boc29e.pdf.


Jedno je lice užasa (2012)

blank

Dokumentacija studijskog puta o kulturi sećanja, oktobar 2012, Berlin 

Autor/ke: Martina Fischer, Miriam Schroer-Hippel
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2012.

preuzmi


Pomirenje?! Priručnik za rad na suočavanju sa prošlošću kroz treninge i radionice (2012)

Više informacija o priručniku

Uredila: Ivana Franović
Autor/ke: Ivana Franović, Nenad Vukosavljević, Tamara Šmidling
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2012.

preuzmi priručnik

preuzmi priručnik na makedonskom jeziku


Nasleđe nacionalsocijalizma – kultura sećanja u Berlinu (2012)

blank

Autorka: Ivana Franović
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2012.

preuzmi


Slike tih vremena. Životne priče ratnih veterana/veteranki i članova/članica njihovih porodica (2010)

Uredile: Helena Rill i Tamara Šmidling
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2010.

preuzmi knjigu 


20 poticaja za buđenje i promenu. O izgradnji mira na prostoru bivše Jugoslavije (2007)

Više informacija o knizi

Zbir različitih iskustava i promišljanja na polju izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije.

Uredile: Helena Rill, Tamara Šmidling i Ana Bitoljanu
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2007

preuzmi knjigu

Više informacija o knjizi

Zbirka intervjua s ljudima s prostora bivše Jugoslavije – kako vide pomirenje, prošlost, odgovornost, krivicu, nacionalizam, suživot, budućnost…

Uredile: Helena Rill i Ivana Franović
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2005

preuzmi bosanski/hrvatski/srpski pdf 

preuzmi albanski pdf

preuzmi makedonski pdf


 Erőszakmentesség? Az erőszakmentes konfliktuskezeléssel kapcsolatos tréningek kézikönyve a felnőttekkel való foglalkozásokhoz (2005)

Szerző: Nenad Vukosavljević
Kiadó: Centar za nenasilnu akciju (Erőszakmentes akciókőzpont)

Padhunshmëria? Doracak për trajnim në temën përpunimi i padhunshëm i konflikteve për punë me të rritur (2002)

Autori: Nenad Vukosavljeviq
Botuesi: Centar za nenasilnu akciju (Qendra për aksion të padhunshëm)

Ненасилство? Прирачник за тренинзи од ненасилна разработка на конфликти за работа со возрасни (2001)

Автор: Ненад Вукосављевиќ
Издавач: Центар за ненасилна акција


Nenasilje? Priručnik za treninge iz nenasilne razrade konflikata za rad sa odraslima (2000)

Autor: Nenad Vukosavljević
Izdavač: Centar za nenasilnu akciju, 2000.

preuzmi pdf


Tribine “ČETIRI POGLEDA”
od prošlosti: otkud ja u ratu?

ka budućnosti: kako ka trajnom miru?

Publikacije o tribinama objavljene kao specijalni dodatak dnevnih i nedeljnih listova.

Tribine u Bosni i Hercegovini (Nevesinju, G.Vakufu – Uskoplju i Sarajevu) održane 2004.god. Publikacija je objavljena kao specijalni dodatak nekoliko dnevnih listova u BH. Tribine u Crnoj Gori (Bijelom Polju i Podgorici) održane 2003. god. Publikacija objavljena kao specijalni dodatak dnevnih listova Dan i Pobjeda u decembru 2003. Tribine u Srbiji (Vlasotincu, Nisu, Kraljevu) održane 2003. god. Publikacija objavljena kao specijalni dodatak dnevnog lista Danas 22.11.2003. Tribine u Bosni i Hercegovini (Zenici i Banja Luci) održane u martu 2003. Publikacija objavljena kao specijalni dodatak dnevnih listova Nezavisne novine i Oslobođenje u aprilu 2003. Tribine u Srbiji (Inđiji, Nišu, Novom Pazaru i Kragujevacu) održane u junu 2002. Publikacija objavljena kao specijalni dodatak nedeljnika Vreme 04.07.02.
Share This